Materialer

En Troldtekt akustikplade består af træ og cement. Hos Troldtekt bruger vi udelukkende FSC® (FSC®C115450) og PEFC™-certificeret træ fra danske skove. Og vores plader fås nu også med den patenterede cementtype FUTURECEMTM.

Troldtekt akustikplader består af certificeret træ, som er en naturlig råvare, og cement udvundet fra den danske undergrund. De to ingredienser bliver til den originale træbetonplade med de unikke akustiske egenskaber.

Som råtræ bruger vi udelukkende rødgran fra danske skove. Dansk træ er en fornybar ressource, og der plantes mere, end der fældes. Træ er desuden en CO2-neutral ressource, fordi træet under sin opvækst optager lige så meget CO2, som der udledes ved pleje, fældning og transport.

For Troldtekt er certificeringen, herunder sporbarheden af træet, helt afgørende. Vi er fra 2020 certificeret efter begge de førende standarder for bæredygtig skovdrift: FSC og PEFC. Med de to certificeringer understøtter vi biodiversiteten i skovene i tråd med FN’s verdensmål nummer 15 om livet på land.

Skrappe krav til sporbarhed

Troldtekt opnåede FSC-certificeringen allerede i 2013 og har siden 2018 også været godkendt til at tilbyde produkter i kategorien ”FSC 100%”, der betyder, at alt træet i den enkelte akustikplade lever op til FSC-kravene. Det stiller store krav til sporbarhed – fra træet ankommer til vores fabrik, og til vi leverer de færdige akustikplader hos kunderne.

FSC-certificeret råtræ bliver holdt omhyggeligt adskilt fra PEFC-certificeret råtræ i hele produktionsprocessen, så hver en træfiber i en FSC-certificeret Troldtekt akustikplade med sikkerhed kommer fra FSC-certificerede skove. Og inden vi producerer de FSC-certificerede akustikplader, bliver produktionslinjen grundigt rengjort.

Supplement med PEFC-certificering

Efterspørgslen på certificeret træ er stigende i byggeriet, og derfor valgte vi hos Troldtekt at supplere vores FSC-certificering med en PEFC-certificering. Det sikrer kunderne dokumentation for, at alt træ i vores plader kommer fra ansvarlig skovdrift.

Troldtekt har også tidligere været PEFC-certificeret, men valgte fra indgangen til 2018 at gå all in på den anden førende certificeringsordning, FSC. Siden har vi dog oplevet, at efterspørgslen er vokset, så vi har svært ved at skaffe tilstrækkeligt råtræ fra danske FSC-certificerede skove.

Derfor valgte vi i 2020 igen at supplere med en PEFC-certificering, så alle Troldtekt akustikplader er certificeret. I praksis er 100 procent af råtræet PEFC-certificeret, og en stor andel er også FSC-certificeret, da det kommer fra ”dobbeltcertificerede” skove. Færdige akustikplader kan kun have én af de to certificeringer, og kunderne kan derfor frit vælge imellem PEFC og FSC.

Cementens styrke giver fordele

Troldtekt akustikplader har de gode egenskaber med fra råvarerne, fleksibilitet og åndbarhed fra træet og styrke, robusthed og holdbarhed fra cementen. Det er også cementen, der giver pladerne deres brandsikkerhed – uden brug af nogen form for skadelig kemi. Gode og værdifulde egenskaber, som ville være svære at opnå med et andet bindemiddel end cement.

Desuden betyder cementindholdet, at en Troldtekt akustikplade i løbet af sin levetid optager CO2. Under hærdningen optager cement nemlig CO2 via den kemiske proces karbonatisering. Fordi cementen i Troldtekt træbeton er spredt ud over en stor flade, går processen i Troldtekt markant hurtigere end i massiv beton.

Et markant lavere aftryk med ny cementtype

Til gengæld udleder produktionen af cement meget CO2, og det er et centralt fokusområde for Troldtekt, at CO2-aftrykket reduceres mest muligt.

Troldtekt har derfor udviklet en akustikplade, hvor cementen er udskiftet med den nye, CO2-reducerede cementtype FUTURECEMTM. FUTURECEM er en patenteret cementtype fra Aalborg Portland, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i cementen erstattes, og resultatet er et 30 procent lavere CO2-aftryk fra cementen.

Vi er løbende i dialog med Aalborg Portland, som arbejder med en række tiltag, der skal nedbringe CO2-udledningen yderligere. Over for den danske regering har Aalborg Portland forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 70 procent senest i 2050.

Det skal blandt andet ske ved at satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst, øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønnere cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til over 75.000 husstande.

Foruden dialogen med Aalborg Portland undersøger vi også bindemidler, der kan være et muligt alternativ til cement. Et eksempel er geopolymer, der ikke er baseret på kridt, men i stedet på silika-/alumina-foreninger, som blandt andet findes i aske fra biomasse. I et samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med støtte fra Innovationsfonden afdækker vi blandt andet, om det kan lade sig gøre at bruge geopolymer som råvare i en Troldtekt akustikplade, og hvad det vil kræve.