M1 klassificering

Troldtekt akustikplader er klassificeret i kategorien M1 af Finnish Indoor Air Association og Building Information Foundation RTS.

Klassifikationssystemet inddeler byggematerialer efter emissionsklasser – altså hvor mange stoffer materialerne afgiver til luften. Emissionsklasse M1 svarer til den bedste kvalitet (laveste emissions-rate), mens M3 omfatter materialer med de højeste emissionsrater.

En M1-klassificering forudsætter, at produktet er testet i et uafhængigt og uvildigt laboratorium og lever op til strenge krav til emissioner i form af blandt andet VOC (volatile organic compounds), formaldehyd og lugte.

Troldtekt er testet af Teknologisk Institut i henhold til ISO 16000-9, ISO 16000-3 og Eurofins 4430.

Forskel mellem M1-certifikatet & Indeklimamærket

Den væsentligste forskel mellem M1-certifikatet og Indeklimamærket er, at Indeklimamærket måler VOC-emissionerne som én samlet VOC-værdi, mens M1-certificeringssystemet måler VOC-emissionerne som særskilte værdier.

>> Se certifikat for umalede Troldtekt-plader

>> Se certifikat for malede Troldtekt-plader