Bæredygtighed handler i høj grad om holdbarhed

I en tid, hvor bæredygtige materialer og byggeprincipper for alvor vinder indpas i det almene boligbyggeri, er der brug for vejledning til at træffe de rette valg.

Byggeskadefonden har udgivet en guide til nybyggeri, som også forholder sig til bæredygtighed og kommer med eksempler fra almene nybyggerier.

I slutningen af 2020 udgav Byggeskadefonden Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri. Guiden udfolder anbefalinger til den almene boligsektor, baseret på erfaringer fra Byggeskadefondens lovpligtige eftersyn i 250.000 almene boliger i Danmark. Læs hele guiden her.

Nye projekter i den almene sektor kommer hele tiden til – og ofte er de almene boligbyggerier med til at slå tidens arkitektoniske tone an.

– Fælles for mange nye almene boliger er de kasseformede bygninger, skarpe former og varierende bygningskroppe, hvor høj og lav står ved siden af hinanden. Vi ser også meget træbyggeri, store vinduespartier, flade og grønne tage og en generel materialeminimalisme, siger Jens Dons, som er teknisk chef i Byggeskadefonden og medforfatter til guiden.

Gennemtestede materialer har lavere risiko

De almene boligorganisationer er med til at gå foran i den grønne omstilling. Derfor indgår emnet bæredygtighed også naturligt i Byggeskadefondens guide.

– Vi ser, at almene boligforeninger fokuserer på den cirkulære tankegang ved at vælge klimavenlige materialer, genanvendelse og ressourcebesparende teknologier. Dog ligger der en udfordring i at finde balancen mellem udvikling af nye grønne løsninger og mange års dokumenteret erfaring med gennemprøvede løsninger, som giver få byggetekniske problemer, forklarer Jens Dons og tilføjer:

– Det er i sidste ende bygherren, som løber en risiko ved at bruge uafprøvede materialer og metoder. Vi anbefaler kraftigt, at man kræver dokumentation for, at materialet er testet under danske klimaforhold. I mange byggerier ser vi løsninger som for eksempel grønne tage, der dog ikke kan måle sig med den byggetekniske risiko.

Ifølge Jens Dons er uvildig certificering af byggematerialer et af svarene på denne udfordring.

Genbrug er ikke altid guld

At bruge genbrugsmaterialer som plast, brugt træ og gamle mursten er én måde at integrere den cirkulære tankegang i byggeriet. Det kan der være god fornuft i, men ikke altid.

– Med et genbrugsmateriale kender du ikke nødvendigvis dets historie – om det har siddet nederst eller øverst i et byggeri, ude eller inde, i læ eller direkte eksponeret mod vind og vejr. Genbrug i sig selv er naturligvis okay, men det duer ikke, hvis det medfører en masse svigt. Vær derfor sikker på, at der foreligger dokumentation om materialet, hvis det er genbrug, lyder det fra Jens Dons.

Han peger på, at kildesporing af materialernes fortid er vigtigt. Det er allerede muligt inden for visse typer plast og certificerede mursten.

Bæredygtighed er et spørgsmål om holdbarhed

Byggeskadefonden vurderer, at cirka 10 procent af byggeproduktionen i dag udelukkende går til udbedring af svigt, og dette ”byggespild” trækker i den modsatte retning af bæredygtighed.

– Det er bæredygtigt at bygge huset én gang og sørge for, at der ikke er svigt. At det kan stå i mange år med et minimalt ressourceforbrug til udskiftning og drift. Det stiller store krav til projekteringen. Rådgivere bliver presset på prisen, men man er nødt til at få ordentlig rådgivning, så udfordringen ikke skal løses på stilladset og resulterer i hovsaløsninger, siger Jens Dons.

– Vi går bestemt ind for at eksperimentere, men man skal være bevidst om det og ikke gå med hovedet under armen.

Byggeskadefonden opfordrer bygherrer og rådgivere til, at de i højere grad ser på byggeteknisk kvalitet, materialers levetid og holdbarhed som en del af de bæredygtige løsninger.

Eksempler på spændvidden

Byggeskadefonden har inkluderet en række eksempler på nybyggerier i guiden. Eksempler, som er forholdsvis forskellige. Flere af byggerierne har fået monteret Troldtekt akustiklofter som en del af materialevalget.

Det gælder blandt andet:

FAKTA: Anbefalinger til bæredygtigt boligbyggeri

  • Sæt fokus på den byggetekniske helhed ved udformningen af byggeriets samlede bæredygtighedskoncept.
  • Understøt en cirkulær tænkning gennem løsninger med stor holdbarhed og fx parallel levetid på sammenhængende bygningsdele.
  • Undgå disponering med grønne tage på organisk underlag – løs i stedet vandforholdene på terræn.
  • Fokusér på sammenhængen mellem energiforbrug, fugt, indeklima og tilstrækkelig ventilation.
  • Stil krav om, at genbrugsmaterialer kan spores.

Kilde: Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri, Byggeskadefonden

FOTO: 
Jens Dons, teknisk chef i Byggeskadefonden og medforfatter til Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri.

TEMA: Alment boligbyggeri

På temasiden her kan du læse flere ekspertinterviews og se flere inspirerende eksempler på alment boligbyggeri.

Fra vellykkede transformationer af udsatte bydele til nye boligafdelinger, der sætter en høj standard inden for bæredygtighed.