Bæredygtighed former vor tids design

I århundreder har design løst problemer eller ændret noget, der var uhensigtsmæssigt. I de seneste år har designprocessen fået en ny og meget markant aktør: bæredygtighed.

Ifølge Jörg Schmitt, indretningsarkitekt og art director hos den tyske materialeorganisation raumprobe, former bæredygtighed både vores tid og design.

Bæredygtighed former vor tids design

Materialedesign handler grundlæggende om at designe et produkt, så det er nyttigt for brugeren og det omgivende samfund.

I mange år har der været en tendens til først og fremmest at tage hensyn til de funktionelle fordele for brugeren. I de seneste år er der dog i stigende grad kommet fokus på økologi, og det har sat sit præg på designprocessen. For eksempel i forhold til byggematerialer, hvor man nu i langt højere grad tager højde for de miljø- og sundhedsmæssige aspekter.

Jörg Schmitt er indretningsarkitekt og art director hos raumprobe i Tyskland, som driver en online materialedatabase og en materialeudstilling i Stuttgart. Derudover står organisationen bag "Materialpreis", en årligt tilbagevendende prisuddeling med fokus på fremragende materialer og arkitektur, der udmærker sig ved en særlig brug af materialer.

"Sjældent har et aspekt dog været så dominerende som bæredygtighed, der griber ind i så forskellige områder som politik, økonomi, kultur, uddannelse, design og urbanisering og er blevet en uundværlig del af ethvert område af det offentlige liv. Bæredygtighed præger vores tid – og vores design," siger Jörg Schmitt.

Ifølge indretningsarkitekten er lovgivning og stigende markedskrav til produkternes miljøpåvirkning også blevet et aspekt af designprocessen. Godt materialedesign formår at finde en balance mellem de forskellige aspekter og funktionalitet og æstetik. Dette resulterer i løsninger, der forbedrer og forenkler brugerens hverdag – og tager hensyn til miljøet.

Design har relevans i en verden, hvor alt går hurtigt

I et postmoderne samfund, hvor forbrugernes krav ændrer sig hurtigt, er det blevet vanskeligere for designere at finde balancen.

I designverdenen er der dog gode grunde til ikke helt at kappe båndene til fortiden, da erfaringen viser, at fortiden er en vigtig komponent i fremtidens gode designløsninger. Blandt andet fordi godt design er langtidsholdbart – også i en verden, hvor alt går hurtigt.

"Hvis man ser tilbage på de sidste årtier, viser det sig, at godt design altid har været af stor relevans. For hvordan kan man ellers forklare, at der opstår designklassikere, som får mere og mere relevans med tiden. De tilfører vores tempofyldte verden en vis grad af bestandighed, forklarer Jörg Schmitt.

Materialeprisen afspejler hele materialekredsløbet

Materialeprisen fokuserer på materialiteten. På materialer og
overflader, på processer, på integration af funktioner, på bæredygtighed osv. Og det er både unikt og vigtigt. For materialerne er grundlaget for det hele. Godt design starter med udvælgelsen af relevante materialer og slutter med en implementering, der er af høj kvalitet og i overensstemmelse med de valgte materialer.

"Produktion og kreation er indbyrdes afhængige, og de er begge af afgørende betydning for branchens eksistens og videre udvikling. Denne dualitet gør det muligt for det unikke format at repræsentere hele spektret i forhold til materialeinnovation og give begge målgrupper deres egen pris," fortæller Jörg Schmitt.

Troldtekts nye serie af designløsninger er blandt de nominerede ved uddelingen af raumprobes materialepris i efteråret 2020.

FAKTA: Om raumprobe:

  • Tysk materialeorganisation, som blev grundlagt i Stuttgart i 2005. [https://www.raumprobe.com/de]
  • Har en materialeudstilling, der strækker sig over mere end 1.200 kvadratmeter.
  • Der er mere end 10.000 produkter i raumprobes materialedatabase, som giver et omfattende overblik over anvendelsen af materialer i arkitektur og design.
  • raumprobe udgiver hvert år trendmagasinet Materialreport med innovationer, tendenser og viden om emnet materiale og arkitektur.

FOTO:
Jörg Schmitt,
Indretningsarkitekt og art director hos den tyske materialeorganisation raumprobe.