DGNB Diamant gør den arkitektoniske kvalitet målbar

DGNB Diamant er en overbygning til den ”klassiske” DGNB-certificering af bæredygtige bygninger.

Diamanten gør det muligt at måle et byggeri ud fra arkitektoniske og æstetiske parametre ved hjælp af et peer review.

Dermed har bygherrer og rådgivere nu mulighed for at dokumentere deres arbejde med at kombinere æstetik, arkitektur og funktionalitet.

DGNB har i cirka et årti været etableret som den vigtigste bæredygtighedscertificering for professionelle aktører i den danske byggebranche. Og inden for de seneste år er certificeringsfamilien blevet udvidet, så den nu også rummer DGNB Diamant, der primært måler arkitektonisk og æstetisk kvalitet.

– Æstetik, arkitektur og funktionalitet er fagtermer, der kan være vanskelige at måle og sætte på formel. Men med DGNB Diamant har vi fået en ny standard for målbarhed, der forhåbentlig er med til at øge fokus på den arkitektoniske kvalitet i byggeriet, siger Mette Qvist, CEO hos Green Building Council Denmark, som er facilitator af DGNB-ordningen i Danmark.

– Når et byggeri skal certificeres efter Diamant-ordningen, foregår det ved, at en gruppe af førende arkitekter fra Arkitektforeningen gennemfører et peer review tidligt i projektfasen ud fra en række arkitektoniske parametre, såsom lys, rum og plandisponering. Anbefalingerne tager bygherre dernæst med i det færdige projekt. Det er vigtigt, at kravene til ordningen er konsistente, da det højner kvaliteten af det færdige byggeri, fortsætter hun.

For at kunne opnå DGNB Diamant kræver det, at bygningen som udgangspunkt er tilmeldt en DGNB-bæredygtighedscertificering.

Æstetik er også økonomi

Ifølge Mette Qvist giver et gennemtænkt og æstetisk byggeri en høj værdisætning, der samtidig betyder, at ejerne passer bedre på bygningen. Samlet giver det byggeriet en mere attraktiv totaløkonomi, ud over at det forskønner det byggede miljø.

Arkitektvurderingen tager udgangspunkt i, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i lyset af de klassiske arkitekturdyder: funktionalitet, holdbarhed og skønhed.

DGNB Diamant er ligesom de andre DGNB-certificeringer oprindelig udviklet i Tyskland. Sidenhen har Green Building Council Denmark udviklet en tilpasset version til det danske marked i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen.

I 2018 fik Middelfart Rådhus certificeringen som det første byggeri i Danmark.

FOTO:
Mette Qvist,
CEO hos Green Building Council Denmark.