Manglende ventilation belaster skolers indeklima

I ni ud af ti danske klasselokaler bliver indeklimaet i løbet af skoledagen så dårligt, at det overstiger myndighedernes anbefalinger. Det viser detaljerede målinger af CO2-niveauet i 245 danske skoleklasser.

Manglende ventilationssystemer er den primære årsag til problemerne, lyder det fra professor Geo Clausen fra DTU, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Når danske skoleelever arbejder med staveord, regnestykker og fysikforsøg, så sidder over 90 procent af dem i lokaler, hvor koncentrationen af CO2 i løbet af dagen bliver så høj, at det kan gå ud over deres indlæring. Det er konklusionen i et omfattende studie, som forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har udført i forbindelse med Realdania-initiativet Et godt indeklima.

Undersøgelsen følger op på landsdækkende målinger fra MasseEksperimentet, hvor mere end 1.500 folkeskoleklasser målte deres CO2-niveau. I 2009 oversteg 56 procent af målingerne et kritisk niveau på 1.000 ppm. Og da målingerne blev gentaget i 2014 var andelen af kritiske målinger steget til 60 procent.

– Som opfølgning på MasseEksperimentet installerede vi CO2-målere i 245 klasselokaler, så vi nøje kunne følge med i, hvordan luftkvaliteten udviklede sig i løbet af skoledagen. I vores mere detaljerede målinger, hvor vi målte løbende gennem en hel uge, nåede CO2-niveauet i 91 procent af klasselokalerne op på over 1.000 ppm, siger professor Geo Clausen fra Center for Indeklima og Energi, DTU.

 

Skoler uden ventilation er hårdest ramt

I hovedparten af de undersøgte klasser steg koncentrationen af CO2 gradvist i løbet af skoledagen, i takt med at den dårlige luft ophobede sig i lokalet. De mest kritiske tidspunkter lå lige før frokost og sidst på dagen, og indeklimaet var dårligst i fyringssæsonen, hvor der var færre åbne vinduer. Værst så det ud på de ældre skoler uden mekanisk ventilation.

– Vi undersøgte flere forskellige skoletyper, og fandt, at den vigtigste indikator for, om der var problemer med indeklimaet var, om skolen havde et ventilationssystem eller ej. Det er vanskeligt at opnå tilstrækkelig udskiftning af luften udelukkende med naturlig udluftning via vinduerne, siger Geo Clausen og tilføjer: 

–  Op imod halvdelen af de danske skoler har ingen mekanisk ventilation. En betragtelig del af de danske folkeskoler er bygget i perioden 1950-1970, men der kom først krav om ventilation i forbindelse med bygningsreglementet der blev indført i 1995. Derfor er det afgørende, at ventilation er et opmærksomhedspunkt i forbindelse med renovering.

 

Indeklimaet påvirker præstationen

I tidligere undersøgelser foretagetaf DTU gennemgik eleverne i de medvirkende klasser en række tests for at måle indeklimaets indflydelse på deres præstationer. Her præsterede elever, der sad i dårligt indeklima, 8-10 procent dårligere end de elever, der løste opgaverne i velventilerede lokaler.

FAKTA:
Om undersøgelsen

  • Projektet Indeklima i skoler har forløbet i perioden september 2015 – december 2016.
  • Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Alexandra Instituttet har stået for undersøgelserne foretaget i projektet.
  • Projektet er udført på foranledning af Realdania, som en del af initiativplanen Børnenes indeklima.
  • Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside 

Læs også: Frisk luft har effekt som et ekstra skoleår