Flere generationer under samme tag stiller høje krav til arkitekturen

Stærke relationer, økonomisk bevidsthed og lavere klimaaftryk. Der er mange plusser ved at indtænke flere generationer i offentlige byggerier. Men generationsbygningerne stiller også store krav til arkitekturen, indretningen og logistikken.

08.01.2024

Læs mere i interviewet med Magnus Anclair, som er grundlægger af netværket Forum Bygga Skola.

Vægbeklædning med akustikplader fra Troldtekt i skolebyggeri

Kan man bygge de perfekte rammer til både et 5-årigt førskolebarn og en 87-årig plejehjemsbeboer? Et sted, der rummer larm, leg og læring – og som samtidig har plads til ro og restitution? Så absolut siger Magnus Anclair. Han er grundlægger af Forum Bygga Skola – et netværk, der i mere end syv år har beskæftiget sig med at gøre de svenske skoler så gode som mulige. Faktisk mener han, at der er mange fordele at høste ved at forene generationerne i fælles rammer:

— Når vi samler flere generationer under samme tag, skaber vi stærkere relationer og bedre liv på tværs af alder og køn. De ældre bliver stimuleret af børnenes liv og leg, og børnene får en relation til den ældre generation, som de måske ikke ellers omgiver sig med i deres hverdag. Mødet imellem de to generationer højner den menneskelige kvalitet for begge parter, forklarer han.

Foruden de positive menneskelige aspekter er der også andre gevinster at hente – særligt for bygherren.

— En ting er at forene mennesker og skabe respekt og forståelse. Noget andet er kroner og øre. For ser man på det ud fra et økonomisk perspektiv er generationsbyggerierne også særdeles rentable. Alt andet lige er det billigere og mere klimabevidst at bygge én bygning frem for to, og det har en væsentlig betydning for eksempelvis kommuner, når budgetterne skal gå op.

Magnus Anclair, grundlægger af netværket Forum Bygga Skola

Indretningen er altafgørende

Selvom intergenerationel arkitektur umiddelbart lyder som en åbenlys vinderløsning, er der stadig en række faldgruber, man som arkitekt skal sørge for at styre udenom.

Indretningen af bygningen har stor betydning for, om mødet mellem generationerne bliver en succes eller falder til jorden. Det siger Magnus Anclair:

— Store og små har meget forskellige behov, så når vi arbejder med byggerier, der rummer forskellige generationer, taler vi meget om tilgængelighed. Skal der være fri adgang mellem de to generationer, eller skal de have ét fælles mødepunkt. Deler de køkken, udearealer eller andre områder? Det samlende aspekt er en fordel, men det stiller også krav og kræver kompromiser, forklarer han og fortsætter:

— I denne type byggerier skal man huske, at 1+1=3. Her skal ikke kun være plads til brugerne, men også gæster, medarbejdere og andre, der kommer i huset. De personer der leder driften og arbejder i huset, skal også kunne – og have lyst til – at samarbejde på tværs. Ellers bliver det bare to institutioner, der tilfældigvis deler tag.

Magnus Anclair peger på indgangspartiet som et godt sted at starte. Her kommer kravene (og de forskellige behov) virkelig til syne, og det kan man tage med sig i det øvrige design af bygningen. Han peger især på akustik og logistik som væsentlige faktorer, der kan have afgørende betydning for, om byggeriet vil fungere i praksis eller kun på papiret.

Læs mere om Forum Bygga Skolas arbejde og se deres webinarer

Eksempler til efterlevelse

Både i Sverige og i Danmark findes allerede gode eksempler på, hvordan bygninger kan være katalysatorer for generationsmøder.

Sandarna Skolen i Göteborg er den første af sin slags i Sverige og repræsenterer en helt ny måde at tænke intergenerationel arkitektur på. Her skal skoleelever og ældre dele hverdag i en bygning udført i betonelementer med indlagte, sandfarvede teglsten og felter af glaserede mursten, som indfanger lyset og giver et farvespil. Indendørs er der lagt vægt på at skabe en hyggelig følelse for de ældre, der bor der, og en god akustik for alle. Derfor er der valgt Troldtekt akustiklofter til skolen.

I Danmark er Huset Nyvang i Randers blandt de første af sin slags, der både forener plejehjem og integreret daginstitution. Her er lagt vægt på at skabe et legende og afvekslende arkitektonisk udtryk i institutionen, mens plejehjemsdelen i højere grad er præget af hjemlighed og genkendelige materialer. Fælles for begge dele af konstruktionen er dog de robuste materialer, der bidrager til lang holdbarhed og god akustik. Et eksempel er de hvidmalede Troldtekt akustikplader på lofter og vægarealer, som også er md til at binde rummene sammen æstetisk.

 

Læs mere om Sandarna skolen og Huset Nyvang