Nuuk Skole: Enestående arktisk arkitektur

Landskabet og det nådesløse klima styrer retningen for byggeriet af Nuuk Skole

Skolen erstatter nedslidte skoler og får plads til 1.200 børn, men skal også fungere som kulturhus for resten af byen.

I denne artikel kan du blive klogere på KHR Architectures tanker bag designet af det unikke byggeri.

Beboerne i Nuuk ved, at det ikke er ligegyldigt, hvilken vej vinden blæser. Mens nordenvinden kommer med bidende kulde, har søndenvinden, der kommer fra havet, typisk masser af sne med sig. Og vindhastighederne kan være så voldsomme, at man ikke kan åbne døren, hvis den vender mod vindretningen.

Vinden er bare et af de elementer, som arkitekt og partner hos KHR Architecture, Janina Zerbe, har skullet tage højde for under forberedelserne af Nuuk Skole – eller ”skolen på sletten”, som den bliver kaldt.

– Fordi vinden kan blive så ekstrem, har vi lavet indgange og læ-muligheder på alle fire sider af skolens bygninger, forklarer hun.

Janina Zerbe og kollegerne fra KHR Architecture har efterhånden solid erfaring i det, der kaldes ”arktisk arkitektur”. Firmaet har tegnet projekter i Grønland siden opførelsen af Grønlands Naturinstitut og Malik Svømmehal i 1998 og står ud over Nuuk Skole også bag Hans Lynge Skole, der også ligger i Nuuk.

– Det arktiske klima er så specielt, at det bliver nødt til at influere på arkitekturen. Både når det drejer sig om indeklima, byggeteknik og bygningens udformning, bliver det nødt til at være noget andet, end man gør i Danmark. Man kan ikke bygge det på samme måde i Grønland, fortæller hun.

Ny skole som vartegn

Nuuk Skole er placeret centralt ved Nuuk Rådhus, og skolebyggeriet har stor betydning, fortæller Janina Zerbe:

- Det skal være mere end blot en skole. Den skal være et vartegn i byen, der peger fremad mod Nuuks internationale fremtid. Byen er netop i gang med en rivende udvikling mod at blive en storby.

De store ambitioner for skolen går igen i formgivningen, fortæller hun:

- Skolens udtryk bygger på Grønlands historie om naturen som grundvilkår for livet. Samtidig peger den på en måde at bygge på i byen, hvor indeklima, dagslys samt smukke rumligheder, hvor mennesker kan leve og trives, har førsteprioritet.

Fokus på lys og landskab

En af de måder, hvor et arktisk byggeri som Nuuk Skole adskiller sig fra traditionelt dansk skolebyggeri, er i dets forhold til lys:

– Hvis man tegner en skole i Nuuk og gerne vil have et godt indeklima, er man nødt til at prioritere både dagslys og kunstlys på en anden måde end i Danmark, selvom man også prioriterer det i Danmark, forklarer Janina Zerbe.

Derfor er bygningerne i Nuuk Skole kendetegnet ved markante tagkonstruktioner med ovenlys, der tillader dagslys i de fælles samlingsrum fra to retninger (nord/syd og øst/vest). På samme måde lader KHR Architecture også klimaet og landskabet styre formgivningen af bygningerne.

– Bygningerne bliver nødt til at tage form efter de fremherskende vinde og være i harmoni med landskabet, forklarer hun. Derfor vil iagttageren kunne se, at tagkonstruktionens form på skolebygningerne efterligner bjergformationerne omkring Nuuk. Formen sikrer også, at sneen ikke lægger sig på de tiltede ovenlys, lyder det fra Janina Zerbe.

Samtidig forholder skolebyggeriet sig til den omkringliggende Nuuk by, hvor skolegrunden i den ene ende støder op til relativt høje bygninger ved Nuuk Rådhus.

– Vi har arbejdet med at skalere bygningerne gradvist ned fra et bycentrum, og ud mod landskabet på ’Narsarsuaq -Store slette’ siger Janina Zerbe.

De forskellige bygningsstørrelser er også tænkt sammen med de forskellige klassetrin på skolen, så de mindste børn – helt ned fra stedets børnehave – starter i de mindste bygninger og gradvist rykker op i de større bygninger.

– Det er vigtigt for børn at kunne få deres egen identitet og forholde sig til en mindre rumlighed, siger Janina Zerbe.

Barnet i fokus inden døre

Det hårde arktiske klima er også styrende for valget af udvendige materialer på Nuuk Skole, hvor træ og metal – i form af det hårdføre Kalzip – går igen. Men mens klimaet og landskabet styrer skolebygningernes ydre, er det børnenes trivsel og liv, der er i fokus inden døre.

– Indenfor har vi taget udgangspunkt i barnet i skolen, og den sanselighed, der ligger hos børn. Og vi arbejder nærmest kun med to materialer – træ og in-situ-støbt beton, siger Janina Zerbe.

Træet optræder både på gulve, som træmøbler, som trælameller og som råvare i Troldtekt akustikplader til at regulere akustikken.

– Vi skulle finde et materiale, der kunne beklæde de her loftformer, der er meget ekspressive og med mange skrå flader. Der passede Troldtekt perfekt, fordi det kan regulere akustikken, men også bidrage til at fordele dagslyset i skolen, fortæller Janina Zerbe og fortsætter:

– Vi har en lysforsker her på tegnestuen, der ved, at når dagslyset kommer ind, skal det helst brydes for at give en god farvegengivelse. Og her er Troldtekt akustikpladernes ru overflade og lysrefleksion gode til at bryde lyset, der falder ind, siger hun.

Foruden god akustik vil Troldtekt bidrage til det gode indeklima med behagelig ventilation. Over akustiklofterne er nemlig planlagt skjult Troldtekt ventilation, der sikrer en jævn indblæsning af frisk luft uden træk, støj og synlige installationer. I forhold til traditionelle ventilationssystemer kan Troldtekt løsningen reducere energiforbruget markant.

FOTO: 
Janina Zerbe, Kreativ Partner i KHR Architecture.

FAKTA: Om Nuuk Skole

  • Byggeriet står efter planen klar i starten af 2024.
  • Istak er totalentreprenør på byggeriet, og Nuuk City Development er bygherre
  • Skolen har plads til 1.200 elever, fordelt på 5 spor med op til 26 elever pr. klasse. Skolen huser både skole fra 0-9 klasse, specialklasser, SFO og en daginstitution
  • Skolen er udformet således at hovedbygningen kan benyttes som kulturhus for Nuuks beboere – udenfor skolens åbningstid.
  • Projektet har et budget på 600 millioner kroner og et areal på 17.800 m²
  • Se flere eksempler på KHR Architectures erfaring med uddannelsesbyggeri her.