Skolerenoveringer: Nyt koncept skal løse flere indeklimaproblemer i ét hug

Målet med det nye koncept I-DIFFER er en helhedsorienteret renovering af skoler, som sikrer et sundt indeklima og et lavt energiforbrug. Løsningen Troldtekt ventilation spiller en nøglerolle i konceptet.

Aalborg Universitet, COWI, Aarhus Kommune, WindowMaster International og Troldtekt samarbejder om at udvikle det nye koncept. Du kan læse mere om I-DIFFER i denne artikel. 

Støj, tung luft i klassen og for høje temperaturer om sommeren eller for lave om vinteren. Især på de mange slidte skoler fra 1970’erne og før kan der være store udfordringer med indeklimaet. Det går ud over både trivsel og indlæring.

DTU har tidligere kortlagt, at 90 procent af de danske skoleklasser i løbet af en skoledag oplever et CO2-niveau over 1.000 ppm (parts per million), som er den anbefalede grænse. Et andet DTU-forsøg med løsningen Troldtekt ventilation har dokumenteret, at elevernes læring kan løftes med 10 procent i lokaler med frisk luft. Det svarer altså til et ekstra skoleår over et forløb på ti år.

Nu er der et koncept på vej, som under en renovering løser flere indeklimaudfordringer på én gang, og som samtidig gør det muligt at holde energiforbruget nede. I-DIFFER hedder konceptet, som Aalborg Universitet, COWI, Aarhus Kommune, WindowMaster International og Troldtekt samarbejder om at udvikle – med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Dobbeltfacade og velafprøvet ventilation

I-DIFFER er kort fortalt et ekstra lag uden på det eksisterende skolebyggeri. Det er bygget op med en dobbeltfacade, som har en række formål:

  • Via facaden transporteres luft ind til ventilationssystemet.
  • Facaden reducerer varmetab gennem klimaskærmen
  • Den minimerer mængden af støj udefra, som slipper ind i klasserummet.
  • Og den beskytter en eventuel solafskærmning.

Selve ventilationssystemet i konceptet er løsningen Troldtekt ventilation, der gennem 20 år er anvendt til skoler, kontorer, konferencecentre og flere andre typer byggeri.

– Vi deltager i projektet, som Aalborg Universitet leder, fordi vi har et velafprøvet produkt, som kan indgå i samspil med løsningens øvrige elementer. Projektet skal efter planen ende med et solidt og innovativt koncept, som vil gøre det muligt at renovere mange ældre skoler inden for en fornuftig økonomisk ramme, og uden at det griber voldsomt ind i hverdagen på skolen under renoveringen, siger Niels Kappel, som er produktudvikler i Teknisk Afdeling hos Troldtekt A/S.

– Med I-DIFFER behøver man så at sige ikke skille hele skolen ad, men i stedet bygger man uden på en eksisterende facade og etablerer et nedhængt loft med et trykkammer oven over. Det kræver selvfølgelig, at der er plads til den ekstra facade og det nedhængte loft, men det vil der også være på mange folkeskoler, tilføjer han. 

Et system med aktive og passive plader

Selve ventilationsløsningen, som Troldtekt leverer, er baseret på lavimpulsindblæsning gennem et Troldtekt akustikloft. En del af loftet er aktive plader, hvor luften kan strømme igennem. Størstedelen af loftet er passive akustikplader med forseglet mineraluld på bagsiden, så luften ikke kan trænge igennem. Typisk vil 10-20 procent af loftet være aktive plader.

Det er muligt at ændre både luftfordelingen og niveauet af ventilation efter behov. Samtidig er der, når ventilationssystemet er i brug, et lavere energiforbrug end med traditionel ventilation. Det skyldes, at der er behov for mindre el til ventilatorer, når luften strømmer ind gennem de aktive akustikplader ved relativt lav hastighed.

Foruden god akustik, frisk luft og et lavt energiforbrug bidrager Troldtekt ventilation til den rette luftfugtighed – og dermed en bedre oplevet komfort – i et lokale. Forklaringen er, at Troldtekt træbeton kan både optage og afgive fugt.

Læs mere her

Intelligent regulering året rundt

Løsningen fra Troldtekt sikrer et stort luftskifte på op til otte gange i timen og en indblæsningstemperatur, som er otte grader lavere end rumtemperaturen. Der er altså mulighed for en køleeffekt, som man normalt kun opnår med en kombination af ventilation og kølelofter. Luft udefra til køling sparer varmeomkostninger, fordi luften ikke behøver at blive varmet op for at undgå træk.

I I-DIFFER sikrer via intelligent regulerede åbninger i dobbeltfacaden en optimal luftkvalitet og et minimalt energiforbrug året rundt. En fordel ved konceptet er blandt andet, at solafskærmningen holder solvarmen ude, men at passiv solvarme stadig er med til at varme indblæsningsluften op på kølige dage.

Målinger i forsøgsrum

I forbindelse med I-DIFFER-konceptet er der på Aalborg Universitet opsat to rum, som har ens dimensioner og begge vender mod syd. Det ene svarer til en klassisk skolerenovering med nye vinduer, efterisolering og mekanisk ventilation. Det andet er med dobbeltfacaden – dog uden solafskærmning og med begrænset styring – samt Troldtekt ventilationsloftet.

–  Der bliver gennemført en række målinger i forsøgsrummene, herunder også af både akustikken og luftkvaliteten, som er de to områder, hvor vores løsning bidrager. Planen er, at konceptet efterfølgende skal pilottestes i en rigtig skolerenovering, inden den forhåbentlig er klar til bredere brug, fortæller Niels Kappel.

Læs mere om Troldtekt ventilation