Seks fokusområder: Sådan bidrager Troldtekt til bedre indeklima i skoler

Børn bruger cirka 20 procent af deres vågne timer i skolen. Derfor har de fysiske rammer stor betydning.

Læs her, hvordan Troldtekt akustikløsninger gør en forskel inden for akustik, luftkvalitet, lys, design, holdbarhed og økonomi. 

Det er skolebørnene, der udgør fremtiden

Derfor skal vi give dem de bedste rammer til at udvikle sig og lære nyt. Det er alle formentlig enige i. Ikke desto mindre er mange skolebygninger så nedslidte, at det går ud over læringen. For eksempel har de fleste skoler problemer med dårlig luftkvalitet – og forskere har dokumenteret, at det koster på både sygefravær og læringen.

Heldigvis er der også skoler, som tilbyder forhold i verdensklasse. Her har bygherrer og rådgivere gjort deres hjemmearbejde for at vælge de bedst mulige løsninger. For at få akustik, luftkvalitet, lys, design, holdbarhed og økonomi til at gå op i en højere enhed.

Balancen mellem de aspekter er vigtige for at skabe en sund helhed, men ingen af dem kan stå alene. Derfor er det fornuftigt at vælge løsninger, som slår flere fluer med ét smæk. Her kan du se, hvordan du med Troldtekt akustikløsninger kan skabe de bedste betingelser for elevernes indlæring, og samtidig få et dokumenteret bidrag til bæredygtigt skolebyggeri.

1. God akustik: Ro til at høre, hvad der bliver sagt

Der er mange lyde i et klasselokale fyldt med ivrige elever. Lyde reflekteres fra vægge og lofter, og det meste af den lyd, som lærere og elever hører, er refleksioner. Derfor er det afgørende, at efterklangstiden i lokalet er kort – at lyden hurtigt ”dør ud” i rummet.

Er der lang efterklangstid, når de talte ord ikke at dø ud, før de næste ord når frem til lytteren. Det giver en dårlig taleforståelighed, og lytteren har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt. Hårde og glatte overflader som beton, glas og gips giver en lang efterklangstid, fordi lyden reflekteres mange gange, før den forsvinder.

Absorberer 80-90 procent af lyden

Har overfladerne i rummet derimod en åben overfladestruktur som Troldtekt akustikplader på lofter og/eller vægge, vil lyden hurtigt dø ud. Det giver en kort efterklangstid og rigtig god akustik. Mens et betonloft kun absorberer 1-2 procent af lyden, vil et Troldtekt loft typisk absorbere 80-90 procent af lyden.

Det giver optimal effekt, når akustikloftet monteres med en afstand på 200-300 millimeter til det faste loft, og når Troldtekt pladerne har et lag bagvedliggende mineraluld. Hvis du vælger varianten Troldtekt akustik Plus, er mineralulden limet fast bag på selve pladen og derfor nemmere for håndværkere at arbejde med, end når mineralulden ligger løst. Troldtekt akustik Plus har en indbygningshøjde på kun 43 millimeter og giver en stor lydabsorberende effekt i lokaler, der ikke har plads til et hulrum på 200-300 millimeter.

 • Troldtekt akustikpladers åbne struktur absorberer lyden.
 • Høj lydabsorption giver kort efterklangstid.
 • Kort efterklangstid gør det nemmere at høre, hvad der bliver sagt.

2. Design: Et særligt udtryk i skolens rum

I de fleste rum er loftet den største sammenhængende flade. Derfor er det oplagt at beklæde loftsfladen med et materiale, som på én gang sikrer god akustik og giver et løft til lokalets æstetik. Troldtekt opfylder begge kriterier og giver arkitekter stor frihed til at designe deres eget udtryk. Troldtekt vægbeklædning kan være et effektfuldt supplement til akustikloftet i skolens store lokaler.

Vælg frit mellem farver og design

Troldtekt kan leveres som naturplader eller som malede plader. Naturpladerne kan i princippet males i alle farver – og på den måde passe sammen med farveskalaen i skolens øvrige interiør.

Desuden tilbyder Troldtekt en række industrielt producerede designløsninger, som i kraft af montering, farver, mønstre eller fræsede spor i overfladen giver rummets flader karakter. Det giver bygherren og arkitekten stor fleksibilitet i forhold til at sætte sit eget præg på designet.

 • Loftsfladen kan både sikre god akustik og give æstetikken et løft.
 • Troldtekt tilbyder både umalede akustikplader og plader malet i de ønskede farver.
 • Troldtekt designløsninger giver stor frihed til at designe et rum med karakter.

3. Luftkvalitet: Effektiv ventilation skjult i loftet

Foruden god akustik, frisk luft og et lavt energiforbrug bidrager Troldtekt ventilation til den rette luftfugtighed – og dermed en bedre oplevet komfort – i et lokale. Forklaringen er, at Troldtekt træbeton både kan optage og afgive fugt.

Samtidig er Troldtekt dokumenteret fri for stoffer, som er skadelige for mennesker eller miljø. I forbindelse med Troldtekts Cradle to Cradle-certificering er alle indholdsstoffer analyseret ned til 100 parts per million. Troldtekt har desuden opnået flere danske og internationale indeklimamærkninger – herunder indeklimamærket af Dansk Indeklima Mærkning (under Teknologisk Institut) i de bedste kategorier inden for afgasning og partikelafgivelse

Ventilation gennem akustikloftet

Eleverne klarer sig bedre, når der er frisk luft og fornuftige temperaturer i klasselokalet. Det er forskere enige om. Alligevel er luften for tung i de fleste skoler. Troldtekt ventilation kan være med til at løse det problem.

Troldtekt ventilation er baseret på lavimpulsindblæsning gennem et ventilationsloft, som består af Troldtekt akustikplader. En del af loftet er aktive plader, hvor luften kan strømme igennem. Størstedelen af loftet er passive akustikplader med forseglet mineraluld på bagsiden, så luften ikke kan trænge igennem. Lokalets størrelse og ventilationsbehov afgør fordelingen mellem de to pladetyper, men typisk vil 10-20 procent af loftet være aktive plader.

Fladen til indblæsning er dermed væsentligt større end i de fleste traditionelle ventilationssystemer, hvor luften ledes ind gennem ventilationskanaler. Det betyder, at elever og lærere undgår gener fra træk, samtidig med at det lave tryk giver et markant reduceret energiforbrug. Ventilationsloftet giver mulighed for et stort luftskifte på op til otte gange i timen, og indblæsningstemperaturen er 1-8°C under rumtemperaturen. Så der er altså også mulighed for at opnå en køleeffekt på varme dage.

 • Troldtekt akustikplade er med til at regulere luftfugtigheden i lokalet – og sikre et indeklima uden skadelig kemi.
 • Troldtekt ventilation forener god akustik med frisk luft – uden træk.
 • Ventilationsløsningen har et lavt energiforbrug og kan også sikre effektiv køling.

4. Lys: Kombination af dagslys og kunstlys

Dagslys i klassen er sundt og løfter elevernes præstationer. På de nordeuropæiske breddegrader bliver mange lektioner dog afholdt, mens det er dunkelt udenfor. Derfor er kunstige lyskilder ikke mindst her et vigtigt supplement.

Lofter og vægge i hvid eller lyse farver giver både det naturlige og det kunstige lys bedre betingelser. Det skyldes, at lyse farver reflekterer lyset bedre. Hvide vægge og lofter giver også mulighed for indirekte belysning, som har en god effekt på elevernes præstationer.

Når du vælger hvidmalede eller lyse Troldtekt akustikplader, får du en akustikflade, som reflekterer en stor del af lyset. Hvidmalet Troldtekt reflekterer cirka 71 procent, mens Troldtekt i lys natur reflekterer cirka 55 procent af lyset.

 • Lyse lofter og vægge giver det naturlige og det kunstige lys gode betingelser. Hvidmalede og lyse Troldtekt akustikplader reflekterer en høj andel af lyset.

5. Holdbarhed: Et naturligt stærkt materiale

Troldtekt er et robust materiale, der kombinerer styrken fra cement med træets åndbarhed. Det betyder, at akustikpladerne har en levetid på mindst 75 år.

Oplagt til svømmehaller…

Ud over at Troldtekt akustikplader kan optage og afgive fugt, har de en høj bestandighed i selv de mest fugtige miljøer – som for eksempel bruserum og svømmehaller.

Teknologisk Institut, som er et akkrediteret institut, har dokumenteret, at Troldtekt kan tåle rum med en fugtbelastning på op til 98 procent (+/- 2 procent) kombineret med høje temperaturer på op til mindst 40 grader. Dermed har Troldtekt opnået CE-mærkningens højeste niveau (D) inden for vandbestandighed.

Desuden er akustikpladerne ikke modtagelige for råd og giver ikke grobund for svamp eller andre mikroorganismer.

… og sportshaller med boldspil

Troldtekt akustikplader er testet for boldskudssikkerhed i henhold til “Prüfung der Ballwurfsicherheit, DIN 18032 Teil 3, Sportshallen für Turnen und Spiele”.

En lang række konstruktioner med Troldtekt akustikplader er afprøvet på instituttet i Stuttgart og godkendt til anvendelse som akustikloft og vægbeklædning i sportshaller, hvor de bliver udsat for stor belastning, når for eksempel en håndbold kommer susende med fuld fart.

 • Troldtekt er et robust materiale med en levetid på mindst 75 år.
 • Akustikpladerne er testet til at tåle en luftfugtighed på op til 98 procent (+/- 2 procent) kombineret med temperaturer på op til mindst 40 grader.
 • Troldtekt er testet til at tåle hårde boldskud uden at tage skade.

6. Økonomi: Et bæredygtigt bidrag for budgettet

En ting er ønsker, noget andet er budget. Sådan er virkeligheden på mange skoler, når det er tid til at renovere eller bygge nyt. Derfor er det fornuftigt at vælge materialer, som løser to, tre eller flere problemer på én gang. For eksempel Troldtekt, der kombinerer den gode akustik med en række andre fordele som beskrevet ovenfor.

Da Troldtekt ovenikøbet er enkelt og billigt at montere samt stort set vedligeholdelsesfrit, er totaløkonomien ved at vælge løsningen sund. I mange byggerier holder Troldtekt så godt, at lofterne kan leve videre efter en større renovering – også i tilfælde, hvor bygningen skal bruges til helt nye formål.

Større bidrag til bæredygtighed for pengene

Flere bygherrer – herunder også offentlige – stiller krav om en bæredygtighedscertificering af deres projekter. Troldtekt bidrager dokumenteret til pointene i førende internationale certificeringer som DGNB, LEED og BREEAM.

Ingeniørvirksomheden Rambøll har kortlagt, hvordan Troldtekt bidrager til en stor del af kriterierne og pointene i de enkelte ordninger. På den måde prioriterer bygherrer bæredygtighedstiltag for pengene ved at vælge en akustikløsning fra Troldtekt.

En del af forklaringen er akustikpladernes store bidrag til et sundt indeklima. Derudover vægter det, at Troldtekt – via sin Cradle to Cradle-certificering – har detaljeret dokumentation for materialesundheden. Og at Troldtekt med miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de enkelte produkter er meget transparente om akustikpladernes miljøaftryk i de forskellige faser af produktets levetid.

 • Troldtekt bidrager til at løse flere indeklimaudfordringer på én gang.
 • Troldtekt er enkelt og billigt at montere samt stort set vedligeholdelsesfrit.
 • Troldtekt sikrer et bredt og veldokumenteret bæredygtigt bidrag for pengene.