Fremtidens bygninger skal kunne skilles ad

Byggeriet skal skifte fra en lineær til en cirkulær tankegang, hvor flere materialer genbruges på højest mulige værdiniveau. Sådan lyder det fra Kasper Guldager Jensen, stifter af GXN og medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.  

26.06.2017
Kasper Guldager Jensen

Hvis missionen skal lykkes, kræver det blandt andet en ny æstetisk tilgang og et cirkulært bygningsreglement, der kan gøre det muligt at høste og genanvende byggematerialer fra eksisterende bygninger. 

Vi skal gentænke vores tilgang til genbrug og genanvendelse, hvis vi vil have mest muligt ud af de ressourcer, der bliver brugt til at fremstille byggematerialer. Det kan blandt andet ske ved at bevare materialerne i bygninger frem for at recirkulere eller kassere dem, mener Kasper Guldager Jensen. Han er stifter af 3XN arkitekters innovationsselskab, GXN, der er specialiseret i at udvikle og implementere bæredygtige løsninger inden for arkitektur og design. Og så er han medlem af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.

 – Det giver mere værdi at udskifte materialer på komponentniveau og genanvende dem, frem for at recirkulere materialestrømmene ved at rive ned og smelte om. Men det kræver, at vi får større fokus på systemer og samlingsmetoder, så bygningerne i højere grad bliver designet til at blive skilt ad igen, siger Kasper Guldager Jensen.

 

Små cirkler

Den cirkulære tankegang, som Kasper Guldager Jensen henviser til, er blandt andet beskrevet i ”sommerfuglemodellen” fra Ellen MacArthur Foundation. Modellen illustrerer, hvordan ressourceforbruget kan optimeres ved i højere grad at designe med genanvendelse og redistribution for øje. Produkter og komponenter skal forblive i cirkulation så længe som overhovedet muligt, og fokus skal være på at bevare værdi frem for at genbruge så stor en volumen som muligt.

– De mindste cirkler i modellen fokuserer på reparation og vedligeholdelse, og de er de vigtigste. Cirklen skal så at sige holdes så lille som muligt. Det er bedre at bevare materialet i brug ved at vedligeholde det frem for at udskifte det. Og det er bedre at genanvende en hel komponent frem for at nedbryde den for at genbruge den, siger Kasper Guldager Jensen.

Det cirkulære bygningsreglement

Denne tankegang gennemsyrer de 27 anbefalinger, som Kasper Guldager Jensen og hans kolleger i regeringens Advisory Board afleverede til regeringen 7. juni 2017. Blandt anbefalingerne er oprettelsen af et cirkulært bygningsreglement, så der ved nybyggerier er oplysningskrav om anvendte materialer og muligheder for genanvendelse. Samtidig skal der udvikles et standardiseret bygningspas, så en oversigt over alle anvendte materialer i en bygning er frit tilgængelig.

– Når en bygning er udtjent og skal nedrives, går store værdier tabt, hvis vi ikke har styr på materialer og indhold af problematiske stoffer. Vi skal blive bedre til at skabe overblik over, hvad der findes i bygningerne, så de kan fungere som materialebanker, hvor vi kan høste og genanvende bygningsdele, siger Kasper Guldager Jensen.

Færre silikonesamlinger

Visionen om bygninger, der kan skilles ad i hoveddele efter brug, kræver et opgør med silikone, fuge- og klæbemasse. I stedet skal der bruges flere bolte og beslag, så de mekaniske samlinger bliver mere synlige. Det betyder, at arkitekter skal tænke i en ny cirkulær æstetik, når de designer morgendagens bæredygtige bygninger.

– Arkitekter skal kunne tegne bygninger, der både er bæredygtige og smukke. Og så skal viden om materialer og konstruktion bringes i spil på tværs af byggeriet, så arkitekterne ved hvordan nedriveren og facility manageren arbejder. Det er ikke blot sund fornuft, men også god økonomi, fordi det skaber efterspørgsel efter nye produkter og forretningsmodeller, siger Kasper Guldager Jensen og fortsætter:

– Her er det spændende at se, hvordan virksomheder som Troldtekt allerede arbejder strategisk med at have styr på både materialer, kemi og montering, siger Kasper Guldager Jensen. 

FAKTA: Advisory Board for cirkulær økonomi

  • Advisory Board for cirkulær økonomi blev nedsat i oktober 2016 og består af 12 erhvervsledere.
  • Advisory Boardet har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til, hvordan dansk erhvervslivs omstilling til en cirkulær økonomi mest hensigtsmæssigt kan understøttes.
  • De i alt 27 anbefalinger blev afleveret miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen den 7. juni 2017.
  • Oplægget med anbefalingerne er et såkaldt ”følg-eller-forklar”-oplæg. Det vil sige, at regeringen enten skal følge anbefalingerne eller redegøre for, hvorfor de vælger ikke at gøre det.