Fremtidens ældre stiller nye krav til boligen

Antallet af ældre stiger i de kommende årtier, og det gør deres forventninger og ønsker til boligen også. Et samarbejde mellem pensionsselskabet PFA og OK-Fonden skal imødekomme noget af efterspørgslen. I artiklen fortæller OK-Fondens direktør om, hvordan fremtidens arkitektur til ældre adskiller sig fra den i dag.  

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Udfordringen er velbeskrevet: De ældre vil i de kommende årtier begynde at udgøre en større del af befolkningen. Fra 2010 til 2020 steg andelen af befolkningen, som er over 65 år, med 30 procent.

— Flere og flere ønsker at flytte i en mindre bolig tidligere i livet for at frigøre tid og økonomi til at realisere drømme. For nogen er det også et behov for tryghed – for at være tæt på andre mennesker og hjælp, når behovet opstår, siger Ulrik Ahrendt-Jensen, der er adm. direktør i OK-Fonden, som er en privat non-profit omsorgsorganisation.

Men det er ikke kun ressourcestærke ældre, der i god tid begynder at se sig om efter en mere overkommelig bolig. Behovet for plejeboliger til målgruppen, der befinder sig sidst i livet, er også stigende. Alene frem mod 2025 vil antallet af ældre over 80 år vokse med 75.000 (i forhold til 2019).

— Rigtig mange, der får behov for hjælp, flytter for sent på plejehjem. Ved demens for eksempel ser vi, at de pårørende er ret hårdt belastet, når mand eller kone flytter på plejehjem, og det vil vi gerne undgå, for det er hverken godt for familien eller andre, siger han.

For at give ældre bedre muligheder for at skifte bolig i tide har OK-Fonden indgået et joint venture, der skal etablere friplejehjem, seniorboliger og seniorbofællesskaber i 10 større danske byer. Arbejdsdelingen bliver, at OK-Fonden skal drive de kommende plejehjem og administrere seniorboligerne, mens PFA står for investeringer af 2,5 milliarder kroner af kundernes pensionsopsparinger til opførelse af boligerne.

 

Foto: Seniorboligfælleskabet Ibihaven i Slagelse

Boliger for livet

Ulrik Ahrendt-Jensen peger på, at overgangen til plejehjem typisk er forbundet med mange bekymringer, utryghed og stress.

— Mange af de her dilemmaer kan man imødegå ved vores koncept ”Boliger for livet”, hvor man flytter ind i god tid, har sit liv der og kan blive der til slutningen, siger han. Boliger for Livet er fleksible seniorboliger til mennesker, der gerne vil have mulighed for at blive boende i deres eget hjem hele livet. Boligerne opføres i forbindelse med plejehjem, og beboerne kan bruge plejehjemmets fællesfaciliteter som café og wellness i det daglige.

— Man kan ikke se på de her hjem, at de også kan omdannes til plejeboliger. Det er helt almindelige boliger, der er bare tænkt på nogle ting, siger han. For eksempel brede døre, hvor der også er niveaufri adgang:

— Det er på den måde boliger, der også kan blive til arbejdsplads for plejepersonale i perioder. Man skal bare ikke kunne se det. Det kan eksempelvis være, at der er skjulte stålvanger i loftet, så man kan montere en lift, hvis der bliver behov for det, siger han.

Godt og ansvarsfuldt byggeri

Konceptet ”Boliger for Livet” er blot et af de nye boligtilbud, som OK-Fonden og PFA er undervejs med. Samarbejdet stiler også efter at opføre friplejehjem med mellem 70 og 100 boliger i hver. Det vil være plejehjem, som man kan søge ligesom de kommunale plejehjem – og til samme pris.

Endelig vil partnerskabet også opføre seniorbofællesskaber og søger at indgå aftaler med kommunerne omkring 10 større danske byer.

— Vi prøver ikke at stoppe de her projekter ned i halsen på nogen. Vi vil gerne bygge noget, som er ønsket, ellers finder vi et andet sted at være, siger han og tilføjer, at de allerede har en håndfuld projekter, der ligger fast – heriblandt Kvægtorvet i Slagelse, hvor et plejehjem med 75 pladser og tilkoblede ”Boliger for Livet” vil stå klar i 2024.

Og kvaliteten i byggeriet er vigtig for OK-Fonden og PFA. Derfor bliver projekterne certificeret efter førende standarder for bæredygtigt byggeri.

— Vi bygger DGNB-certificeret byggeri. Det er jo vores bidrag til en bedre planet, men det skyldes også, at brugerne efterspørger det i højere og højere grad. Samtidig skal vores boliger også have en hjemlighed og en kvalitet. Det skal ikke ligne et hospital eller en institution, men et hjem, siger Ulrik Ahrendt-Jensen.  

Fakta: Om PFA og OK-Fondens joint venture

  • Samlet investeringssum på 2,5 milliarder kroner.

  • Etablering af friplejehjem, seniorboliger og seniorbofællesskaber i 10 større danske byer.

  • Hvert projekt består af mellem 70 og 100 plejehjemsboliger samt 40 til 50 tilknyttede seniorboliger (”Boliger for Livet”).

  • Seniorbofællesskaber henvender sig til beboere fra 50 år uden hjemmeboende børn.