Seniorbofællesskaber i vækst – plejeboliger halter efter

Der bliver bygget stadigt flere seniorbofællesskaber i Danmark. En ny kortlægning fra Realdania viser, at der alene i 2022 skød 24 nye seniorbofællesskaber op med knap 1.000 nye boliger. Og udviklingen ser ud til at fortsætte i 2023. Der er også flere plejeboliger på vej – men slet ikke nok til at følge med behovet.    

Akustikplader fra Troldtekt som loftsbeklædning i boligbyggeri

Der er stadig langt større efterspørgsel, end der er seniorbofællesskaber i Danmark – men snart kan ventelisterne blive kortere. Ifølge en undersøgelse fra 2016 fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) ville cirka 80.000 ældre gerne flytte i et seniorbofællesskab, men hidtil har byggeriet af nye seniorbofællesskaber haltet bagefter. Det er nu ved at vende.

En kortlægning fra Realdania viser, at Danmark i 2022 fik hele 24 nye seniorbofællesskaber (med knap 1.000 nye boliger). Og samme kortlægning viser, at der i 2023 ventes at stå yderligere 27 nye bofællesskaber til seniorer klar med i alt 1.376 nye boliger. Det er det højeste antal nye boliger i et enkelt år nogensinde. Og ifølge Realdania er det ikke mindst bygherrernes fortjeneste, at udbuddet af seniorbofællesskaber har fået fart på:

– Etableringen af seniorbofællesskaber stod i mange år stille, men det tegner til, at der er en udvikling, der er vendt helt på hovedet. Det skyldes ikke mindst en række af de store bygherrer, der nu ser efterspørgslen efter boliger, hvor seniorer bor sammen, siger adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård i en pressemeddelelse.

I 2016 var antallet af seniorbofællesskaber 219, mens det i 2023 (ifølge kortlægningen) ventes at ramme 385.

 

Foto: Seniorbofællesskabet Balancen i Ry

Fællesskaber som værn mod ensomhed

Ifølge Jesper Nygård er det ikke kun seniorerne, der efterspørger fællesskaber.

– Der er en strømning i tiden, hvor flere søger i retning af fællesskaber, hvad enten man er ældre eller børnefamilie. Det at bo sammen med andre – være en del af et hverdagsfællesskab – kan være med til at forebygge ensomhed. Og alt peger i retning af, at efterspørgslen på denne type bolig ikke falder, siger han.  

Og fællesskaberne har en positiv effekt på livskvaliteten. Undersøgelser foretaget af Realdania viser, at hele 93 procent af beboerne i seniorbofællesskaber oplever øget livskvalitet, og 76 procent oplever bedre sociale relationer. Netop de positive effekter er årsagen til, at Realdania med indsatsen 'Rum og fællesskaber for ældre' har støttet udviklingen af en række bofællesskabsprojekter i hele landet.

Fysiske rammer fremmer livskvalitet

Mens fællesskaberne er kernen i de mange nye seniorbofællesskaber, der skyder op, spiller de fysiske rammer – i form af boligerne samt fælles- og udearealer – også en stor rolle for beboernes oplevelse af livskvalitet.  

Et eksempel på velfungerende design, der bidrager til livskvaliteten, er seniorbofællesskabet Balancen i Ry, hvor Troldtekt også spiller en vigtig rolle med at skabe god akustik. I en evalueringsrapport, som Realdania har gennemført blandt beboerne, er en af konklusionerne, at "Beboerne udtrykker stor tilfredshed med de fysiske rammer og faciliteter i Seniorbofællesskabet Balancen. De fremhæver især den gode indretning, de mange fællesarealer og den smukke beliggenhed."

Som en af beboerne siger i undersøgelsen: ”Det her er et ikonisk byggeri, med træ og højt til loftet med masser af lys.”   

Plejeboliger halter efter efterspørgslen

Når det kommer til plejeboliger til et voksende antal ældre, bliver der også bygget nyt. Ifølge Byggefakta, der driver Danmarks største byggeprojektdatabase, er der planlagt sammenlagt 2.685 nye plejeboliger i 2025 og 2026.

Men selvom det lyder af mange, er det stadigvæk alt for lidt, når man husker på, at gruppen af ældre danskere vil vokse markant i de kommende år. Det betyder ifølge Ældre Sagen, at der skal bygges mellem 2.000 og 3.000 plejeboliger om året for at følge med efterspørgslen.

Byggefaktas senioranalytiker Rasmus Schulian har studeret de registrerede plejeboliger fra 2019 og frem til 2026:

– Der er relativt mange plejeboliger i pipelinen for 2025-2026, men erfaringsmæssigt bliver mange projekter forsinket, og selvom der altså er planlagt knap 2.700, skal vi altså ikke forvente at nå det årlige niveau fra 2021 (971 plejeboliger, red.), siger han.

Rasmus Schulian peger på, at det især er de private plejeboliger, der er i fremgang.

– Flere ejendomsudviklere har fået øjnene op for friplejehjemmene som en god investering. I perioden 2019-2026 udgør friplejehjemmene en tredjedel af de nyopførte boliger, og andelen er stigende. Både i år og næste år, bliver der opført flere privat end offentligt finansierede boliger, siger han.

Diagrammet viser planlagte og opførte plejeboliger. Kilde: Byggefakta

– Der er relativt mange plejeboliger i pipelinen for 2025-2026, men erfaringsmæssigt bliver mange projekter forsinket, og selvom der altså er planlagt knap 2.700, skal vi altså ikke forvente at nå det årlige niveau fra 2021, siger Rasmus Schulian, som er senioranalytiker hos Byggefakta.

Fakta: Realdanias arbejde med seniorbofællesskaber

 

  • Realdania har i en årrække bidraget til at understøtte byggeriet af bofællesskaber for seniorer
  • Målet har været at forebygge ældres ensomhed og fremme livskvaliteten i alderdommen
  • Realdania har i samarbejde med en række pensionsselskaber og almene boligorganisationer bidraget til udviklingen af 11 nye bofællesskaber rundt om i landet.
  • 5 af bofællesskaberne er færdigbyggede. Et af dem er et eksempelbyggeri i Ringkøbing (seniorbofællesskabet Havtorn, som du kan læse mere om her), opført af foreningens datterselskab Realdania By & Byg.