Svømmehallers fremtid kræver et mangfoldigt design

Hvis svømmehaller skal holde sig relevante for brugerne, skal de tilgodese både elitesvømmeren, legebarnet og wellness-gæsten.

Sådan lyder det fra Lokale og Anlægsfonden, der har været med til at lancere en ny videnhub med inspiration til det gode svømmehalsdesign.

Motionssvømning, elitesport, babysvømning, vandgymnastik, skoleklassers læring og legegæster. Svømmehaller skal tilgodese mange aktiviteter og aldersgrupper. Og det stiller krav til vandtemperatur, bassindybde, faciliteter og selve indretningen af anlæggene.

Lokale og Anlægsfonden beskæftiger sig med at udvikle faciliteter, der løser udfordringer i fritidssektoren – blandt andet som følge af ændringer i danskernes idrætsvaner. Fonden oplever en stigende interesse for at modernisere, renovere og bygge nye svømmeanlæg og vurderer, at der aktuelt er projektplaner for flere milliarder kroner. Alle aktører bør overveje, hvordan svømmehaller skal indrettes og drives, hvis de skal fastholde deres brugere, lyder den klare opfordring.

– De fleste svømmehaller fra 1950’erne til 1990’erne er designet til motionssvømning og dermed ikke den brede gruppe af brugere. Det øger risikoen for at tabe brugerne, for eksempel teenagere, som stopper med at komme i svømmehallen, når de har lært at svømme. Løsningen er at tilgodese flere brugergrupper i designet af svømmehaller, hvor der ud over motionssvømning også skal være bassiner til for eksempel babysvømning, gymnastik og leg. Og hvor designet skal sikre, at de enkelte aktiviteter ikke generer hinanden, siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Ny hub skal udbrede best practice

For at dele den nyeste viden har Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade i partnerskab etableret ’VidenHUB for fremtidens vandkultur’. Idrættens Analyseinstitut og Senter for Idrettsanlegg og teknologi ved Norges Tekniske-Naturvitenskabelige universitet (NTNU) bidrager med ny national viden. Idrættens Analyseinstitut har netop udgivet rapporten ’Faciliteter til danskernes svømme- og vandkultur’, og der bliver i løbet af 2021 holdt en række webinarer om dansk svømmekultur.

Opførelsen af mange nye vandkulturhuse og friluftsbade rundt om i Danmark har gjort det interessant at se nærmere på, hvordan kommunerne kan bygge svømmeanlæg, der gør de mange forskellige brugergrupper tilfredse. Og her peger Jakob Færch på, at alle aktører gerne skal være klædt på med den nyeste viden.

– Det er vigtigt, vi får delt viden og best practice om, hvordan vi renoverer og bygger nye svømmehaller, så de dækker både nuværende og fremtidige behov. Hvordan skaber eller tilpasser vi de enkelte anlæg? Hvordan ”nørder” vi omkring de tekniske designgreb? Og hvordan sørger vi for et behageligt indeklima og lydniveau? siger Jakob Færch og tilføjer:

– Flere steder står standardiserede svømmebassiner tæt på tomme, og derfor skal vi se på, hvordan vi kan skabe udvikling. Er det nok med nyt grej, eller kræver anlægget en ombygning? Det er afgørende at involvere de relevante brugergrupper, så kommunerne får indblik i de forskellige behov. Vi vil blandt andet komme til at se, at ét bassin særligt henvender sig til en forening, for eksempel langbane med styrketræning ved kanten, mens et andet er målrettet genoptræning, personer med handicap og babysvømning med varmere vand. Designet tilpasses aktiviteten.

Krav til akustik og indeklima

Videndelingen rækker også ud til arkitekter, designere og materialeproducenter.

– Jeg tror, der i stigende grad bliver brug for at involvere både designere og materialeproducenter tidligt i processen, fordi de sammen kan håndtere nogle af de udfordringer, man møder i den moderne svømmehal. Det er vigtigt, at designere og arkitekter har kendskab til velfungerende materialer og løsninger, som de kan indarbejde i hallen, mener Jakob Færch.

Han påpeger, at svømmeanlægget også er arbejdsplads for personale og svømmetrænere. Og at det derfor er vigtigt med et indeklima, som man kan holde ud at færdes i længere end en time ad gangen.

– Det stiller krav til ventilationen, når saunamiljøet rykker ud i hallen for at tilgodese wellness-gæsten. De mange forskellige aktiviteter udfordrer akustikken, og det kræver en akustisk robust løsning, hvis man vil undgå, at legende børn eller en vandpolokamp generer pensionisten, der er i svømmehallen for at motionere og socialisere med andre, siger Jakob Færch.

Besøg ’VidenHUB for fremtidens vandkultur’

Jacob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.