Derfor kommer træ til at spille en endnu større rolle i byggeriet

Træ har åbenlyse fordele som byggemateriale. Både i forhold til at sænke byggeriets miljø- og klimaaftryk, men også i forhold til at skabe robuste, holdbare og sunde boliger. Men flere faktorer spænder ben for øget brug af træ, forklarer en ekspert.

31.10.2023


Vores byggeri og byggestil afspejler de muligheder og begrænsninger som vores land og landskab historisk har haft. I Norge og Sverige, hvor undergrunden er klippefyldt, er kærligheden ikke overraskende faldet på træ som byggemateriale, og i dag udgør træ i de to lande 20 procent af de råmaterialer, der er brugt i byggeriet. På den anden side af Kattegat og Nordsøen ligger Danmark med sin lerholdige jord, hvor træet i 2023 blot udgør otte procent af råmaterialerne i byggeriet.

– Vi kan se fra andre lande, at det sagtens kan lade sig gøre at bygge væsentligt mere med træ. Men byggeriet i Danmark er i dag betinget af en hel række historiske forhold. Herunder er dem, der beregner et byggeri i forhold til statiske beregninger, for eksempel i høj grad vant til at gøre det i beton eller tilsvarende produkter. De er ikke på samme måde vant til at beregne med træ – endnu. Og det, sammen med øvrige historiske forhold, er en stor del af udfordringen på kort bane, siger Martin L. Petersen, der er næstformand i interesseorganisationen Træ i Byggeriet og også direktør i virksomheden Frøslev Træ A/S.

Men på trods af, at byggetraditionerne arbejder imod, er Martin L. Petersen fortrøstningsfuld i forhold til, at vi i de kommende år vil se en stigende andel af træ i byggeriet.

– Det er jo først de seneste 10-15 år, at vi for alvor er begyndt at blive opmærksomme på og italesætte træets evne til at hjælpe med klimaudfordringerne. At jo mere vi bruger træ i vores byggeri, jo mere CO2-fangst har vi. Når træet står i skoven, så suger det CO2. Når vi så fælder det og bruger det i et byggeri, har vi et CO2-lager. Og ude i skoven, hvor træet stod før, der er der nu blevet plantet et nyt træ. Der kører en fornybar cyklus, og træet er det eneste byggemateriale, der fornyer sig selv på den måde, siger han.

EPD’er gør sammenligningen objektiv

Netop af denne grund har træ som byggemateriale større medvind i byggeriet i disse år, hvor efterspørgslen (og kravene) til mere bæredygtighed i byggeriet vinder frem. Ikke mindst efterspørgslen på certificeret byggeri (Svanemærket, DGNB, BREEAM og LEED) øger appetitten på byggeri med mere træ, og kravene til dokumentation i form af miljøvaredeklarationer (EPD’er) er også til træets fordel, siger Martin L. Petersen:

– EPD’er tager højde for hele processen. Som materialeproducenter synes vi, det er fantastisk, fordi man kan begynde at sammenligne byggematerialerne på en mere objektiv vis, siger han.

Når EPD’er for byggematerialer med træ ofte klarer sig bedre end byggematerialer baseret på andre materialer, handler det ifølge Martin L. Petersen også om, at EPD’er er et værktøj til at synliggøre hierarkiet mellem de forskellige materialer. Her fremhæver han materialepyramiden, der ligesom den kendte madpyramide udtrykker de forskellige byggematerialers respektive klima- og miljøbelastning.

– Materialepyramiden udtrykker, hvad det er godt, at vi bruger mere af i byggeriet. Vi kan ikke bare nøjes med at bruge træ til det hele. Vi kan ikke nøjes med kun at bruge beton til det hele, eller stål til det hele. Men det skal være et mix. De fleste byggerier er bedst, når de er hybrider af flere materialetyper, siger han.

Han tilføjer, at hverken EPD’er eller LCA-analyser i dag er perfekte, fordi de lægger til grund, at træet skal brændes af efter endt levetid, hvor det typisk kan genanvendes. Men han understreger, at dokumentation er vejen frem.  

– Vi har i dag en utrolig energilet produktion af træ herhjemme og i hele Europa. Men vi skal blive endnu bedre til at genbruge træet, fordi vi så får væsentligt bedre LCA-analyser, siger han, og tilføjer, at hvis man bruger genbrugt træ i nybyggeri, vil det belaste klimaregnskabet med 0 g/CO2

Kurs mod materialepas

Og netop når det handler om mere genbrug og genanvendelse i byggeriet, peger Martin L. Petersen på behovet for at arbejde systematisk med materialepas i byggeriet:

– En stor hæmsko for genanvendelsen af byggemateriale i dag er, at der ikke er nogen, der ved, hvad der præcist er i de materialer, de tager ned. De nye produkter i dag skal dokumenteres for, hvad der er i. Kravet om et såkaldt ”materialepas” bliver mere og mere udbredt. Så vores efterkommere, der skal have fat i de her materialer og genbruge dem på et tidspunkt i fremtiden, ved, hvad der præcist er i produkterne, og hvad de er behandlet med, siger han.

Men skal der mere træ ind i byggeriet, skal der også gøres op med gamle vaner i byggeriet, og ifølge Martin L. Petersen er der flere fordele ved træet, som ikke alle professionelle i byggeriet er opmærksomme på:

– At bygge med træ giver tit en hurtigere byggeproces og også en tørrere byggeproces, fordi man ikke har samme problemer med, betonen, som skal tørre, siger han.

I Norge og Sverige oplever håndværkerne faktisk også en renere og mindre larmende byggeplads. Martin L. Pedersen tilføjer også, at øget brug af træ giver mulighed for at bygge højere:

– Træ er jo et let byggemateriale. Så du kan bygge højere på eksisterende fundament. I London, når de bygger nyt derovre, har de mange eksempler på, at de som tommelfingerregel kan få en etage mere på deres byggeri, når de bygger med mere træ. For de kan ikke bare blive ved med at fylde last på undergrunden derovre. Der har de jo undergrundsbaner og alle mulige andre hensyn, siger han og tilføjer, at erfaringerne fra London også viser, at byggeprocesserne bliver kortere, fordi man kan reducere antallet af tunge kørsler med byggemateriel i forhold til betonbyggeri.