Fire mål og syv delmål hos Troldtekt

Hos Troldtekt har vi fokus på fire verdensmål og herunder syv delmål.

Hos Troldtekt A/S har vi fokus på fire af FNs verdensmål og herunder syv delmål
Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer tre "Sundhed og trivsel"

Mål nummer 3: Sundhed og trivsel

Overordnet mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Delmål 3.9: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres.

>> Læs mere om sundhed og trivsel

Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer tolv "Ansvarligt forbrug og produktion"

Mål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Delmål 12.c: Rationalisere ineffektive fossile brændstofsubsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug (teksten er forkortet).

>> Læs mere om ansvarligt forbrug og produktion

Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer femten "Livet på land"

Mål nummer 15: Livet på land

Overordnet mål: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Delmål 15.b: Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

>> Læs mere om livet på land

Troldtekt A/S støtter FNs Verdensmål nummer sytten "Partnerskab for handling"

Mål nummer 17: Partnerskaber for handling

Overordnet mål: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene.

Delmål 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer (teksten er forkortet).

Delmål 17.17: Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

>> Læs mere om partnerskaber for handling