Troldtekt CSR-rapport 2018

26.04.2019

Troldtekt A/S og Aalborg Portland A/S har gennem 2018 arbejdet med at genanvende fraskær fra Troldtekt plader i cementproduktionen. Forsøget er nu blevet til en permanent ordning. Læs mere i vores nye CSR-rapport.

Smuldet fra bearbejdning af akustikplader på vores fabrik fik i 2018 ny værdi i cementproduktionen hos Aalborg Portland. Projektet med at genanvende fraskær fra de færdige Troldtekt plader var i første omgang en forsøgsordning – med så stor succes, at ordningen nu er blevet permanent.

– Materialet fra Troldtekt er rigtig fint for os at modtage, fordi det er et produkt af naturlige materialer og helt i tråd med vores ønske om at fremme cirkulære samarbejder og derved substituere de fossile brændsler og spare på de naturlige råstoffer, siger Henriette Charlotte Nikolajsen, Manager Environment, Energy and QMS hos Aalborg Portland.

Historien om genanvendelse er en del af vores nye CSR-rapport for 2018, som er et led i tilslutningen til det frivillige, globale initiativ for samfundsansvar, FN Global Compact.

>> Læs rapporten her

En strategisk vigtig milepæl

62 procent af det materiale, som Aalborg Portland modtager fra Troldtekt, bliver brugt som råvareerstatning, mens 38 procent af materialet erstatter fossilt brændsel. Det er første gang, at Aalborg Portland har kunnet genanvende fraskær fra et færdigt produkt som råvare i ny cement.

– Omdrejningspunktet for vores forretningsstrategi er det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle, hvor grundtanken er, at produkter og affald skal indgå i kredsløb, så de skaber ny værdi. Det kan Troldtekt plader gøre på flere måder, blandt andet som kompost. Men det er en milepæl, at vi nu lykkedes med at genanvende restprodukter i cementproduktionen, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt.

Han forklarer, at smuldet transporteres til Aalborg Portland med de cementbiler, der ellers ville køre tomme retur efter levering af cement i Troldhede.

Øget andel af FSC®-certificeret træ

Vores CSR-rapport byder på flere tiltag inden for samfundsansvar, som er gennemført i 2018. Blandt andet har vi øget andelen af FSC-certificeret rødgran fra lokale skove (FSC®C115450).

– En væsentlig andel af vores produktion er FSC-certificerede plader, men vi vil gerne producere endnu flere, i takt med at flere danske skovejere forhåbentlig certificerer deres skove. Vores strategi er at producere bæredygtigt, og markedet er klar til at købe flere certificerede produkter, siger Peer Leth.

FSC-mærket er blandt andet en sikkerhed for, at der ikke fældes mere træ, end skoven selv kan reproducere – og at lokale arbejdere er uddannede, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

>> Læs mere om vores FSC-certificering 

Døv kollega og internationalt ansvar

Af andre højdepunkter fra CSR-rapporten kan nævnes, at vi i 2018:

  • udbredte CSR-tilgangen til de to nye hjemmemarkeder, Sverige og Tyskland. I begge lande støtter Troldtekt ngo’er, der udbreder cirkulær økonomi.
  • ansatte en døv kollega i produktionen, på lige vilkår med sine kolleger.
  • opførte en ny fabrikslinje til 180 millioner kroner. Troldtekt står nu med en højteknologisk, effektiv fabrik, som giver et solidt fundament for at høste energi- og miljøgevinster i årene, der kommer.   

>> Læs hele vores CSR-rapport her