Kommune har FSC®-certificeret sine skove

Efter dialog med Troldtekt slår Ringkøbing-Skjern Kommune to fluer med et smæk ved at få FSC-certificeret alle kommunens skove. På den ene side sikrer det urørt skov og levesteder til planter og dyr, mens man på den anden side også tilgodeser industriens stigende efterspørgsel efter certificeret træ.

19.10.2020

Det krævede ikke lang betænkningstid for Ringkøbing-Skjerns borgmester efter mødet hos Troldtekt, før han og kommunen var klar til at få FSC-certificeret alle kommunens skove.

– Jeg blev inviteret til et møde hos Troldtekt, hvor også FSC Danmark deltog. Her blev jeg præsenteret for fordelene ved certificeringen og udfordringerne med at skaffe nok FSC-certificeret træ. Dialogen gav mig ny viden og har ført til en beslutning om, at vi nu har FSC-certificeret vores skove som supplement til vores PEFC-certificering, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Troldtekt er et eksempel på, at råvarer fra den danske natur kan blive en decideret vækstsucces, forklarer virksomhedens adm. direktør, Peer Leth:

– Det træ, vi bruger i produktionen af vores akustikplader, er udelukkende certificeret rødgran fra danske skove. Det er ikke bare et ønske fra vores kunder; det er et markedskrav i dag efter det paradigmeskifte, der er sket de seneste tre-fem år. Og vi ser det som en klar fordel, at træet er skovet lokalt for at reducere CO2-aftrykket fra transporten, siger han.

Derfor er Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at FSC-certificere al sin skov vigtig.

– I dag er blot 20 procent af det danske skovareal FSC-certificeret, og efterspørgslen vil om ganske få år overstige udbuddet. Så jeg mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune går den helt rigtige vej både i forhold til erhvervslivet og miljøet, siger Peer Leth.

FSC er en gevinst for skoven

FSC-mærket er blandt andet en garanti for, at der i skovene tages hensyn til biodiversitet – og at lokale arbejdere er uddannede, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn. At få FSC-certificeret skovene var ikke videre krævende for Ringkøbing-Skjern, der i forvejen i flere år havde haft den anden førende skovcertificering, PEFC, forklarer skovfoged Poul Gregersen:

– FSC-certificeringen ændrer ikke så meget på, hvordan vi driver skov, for vi har egentlig altid drevet skoven efter de principper om at lade urørt skov stå hen til fordel for fx biller og hulerugende fugle, siger Poul Gregersen og peger på, at den urørte skov også inkluderer store, gamle træer, som på sigt vil blive til bolig for mange vedborende insekter.

Men FSC-certificeringen krævede alligevel, at mere skov skulle være urørt, forklarer Poul Gregersen:

– I Ringkøbing-Skjern Kommune skulle vi lade godt 12 hektar stå urørt hen for at opnå FSC-certificeringen. Vi endte med at finde op imod 40 hektar, der nu udvikler sig som urørt skov, siger han og tilføjer, at kommunen igennem flere år har valgt, at skovarbejdet ikke må foregå med tunge maskiner i de våde måneder, fordi det går ud over skovbunden.

Flere kommuner skal med

Selvom Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at FSC-certificere de kommunale skove bliver hilst velkommen af erhvervslivet, løser det ikke det positive problem – at efterspørgslen på FSC-træ er stigende i byggeriet:

– Vi vil gerne producere endnu flere akustikplader med FSC-træ, i takt med at flere danske skovejere forhåbentlig certificerer deres skove. Vores strategi er at producere bæredygtigt, og markedet er klar til at købe flere FSC-certificerede produkter. Derfor ser vi et stort behov for flere certificerede arealer med rødgran i Danmark, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Han håber derfor på, at flere kommuner og private skovejere vil følge trop og lade sig certificere. Og det arbejde vil borgmester Hans Østergaard bidrage til:

– Jeg vil gå aktivt ind i at gøre mine kolleger i andre kommuner opmærksom på ordningen, siger han.

Læs også: Byggeriets efterspørgsel kræver mere certificeret træ

Se filmen: Certificeret træ - fra skov til arkitektur