Troldtekts CSR-rapport er blandt de bedste

Troldtekt er blandt de bedste SMV-virksomheder i Danmark til at rapportere om sit arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Virksomheden er netop blevet fremhævet for sin seneste rapport af FSR – danske revisorer og Global Compact Network Denmark.

01.09.2020

Virksomheder, der arbejder efter FN’s Global Compact-principper, skal hvert år aflægge en status på deres arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar. Det sker i de såkaldte Communication of Progress (COP)-rapporter eller CSR-rapporter.

Troldtekts seneste rapport er netop kommet med på en eksklusiv liste over de bedste rapporter fra danske virksomheder i SMV-segmentet med op til 250 medarbejdere. Det er FSR – danske revisorer og Global Compact Network Denmark, der sammensætter listen i forbindelse med arrangementet ’SMV COP’ for at fremhæve god rapportering i danske Global Compact-medlemsvirksomheder.

Vi er rigtig glade for hæderen, fordi vores bæredygtighedsarbejde gennemsyrer hele vores forretning, og CSR-rapporten er stedet, hvor vi får mulighed for at fortælle om arbejdet og vise vores fremskridt.

Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Troldtekt tilsluttede sig FN Global Compact allerede i 2010, så det er tiende år i træk, at Troldtekt har uploadet en CSR-rapport til FN.

>> Du kan læse CSR-rapporten her

Skrappe kriterier for rapporteringen

For at komme med på listen skal CSR-rapporteringen leve op til skrappe kriterier. Et af kriterierne er blandt andet, at rapporten er troværdig og brugbar – det vil sige, at den leverer troværdig og brugbar information om resultatet af virksomhedens arbejde med Global Compacts principper. Der skal være konkrete data, der dokumenterer, hvordan bæredygtighedsarbejdet skrider frem.


Tidligere har det primært været de største virksomheder, der har prioriteret CSR-rapporteringen, men min fornemmelse er, at det snart vil være et helt uomgængeligt krav for alle virksomheder at fortælle om og dokumentere deres bæredygtighedsarbejde. Her er vi glade for, at vi kan gå forrest og vise, hvordan det kan gøres for andre virksomheder i SMV-segmentet.

Peer Leth.

Ud over Troldtekt er kun fire andre danske virksomheder kommet med på listen over årets bedste CSR-rapporter. Det er IFU, Metz, Missionpharma og Phoenix Design Aid.

>> Du kan se listen over de bedste CSR-rapporter her