Vælg frit mellem PEFCTM- og FSC®-certificeret Troldtekt®

31.03.2020

Alle Troldtekt akustikplader er nu certificeret efter en af de to førende standarder for ansvarlig skovdrift. Alt træ er PEFC-certificeret, og en del er også FSC-certificeret. Der er dermed frit valg mellem standarderne, når du køber Troldtekt.

Et større fokus på bæredygtigt træ i byggeriet betyder, at certificerede træprodukter er i høj kurs. Derfor har vi hos Troldtekt valgt at supplere vores FSC®-certificering (FSC®C115450) med en PEFC-certificering. Det sikrer kunderne dokumentation for, at alt træ i vores plader kommer fra ansvarlig skovdrift.

– Vi bruger i forvejen udelukkende træ fra lokale skove, som er certificeret efter PEFC-principperne. Da vi oplever, at kunderne i højere grad efterspørger certificerede produkter, er det naturligt for os at efterkomme ønsket med et certifikat, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

– Nok så vigtigt er beslutningen i tråd med vores fokus på FN’s verdensmål nummer 15 om livet på land. Her bidrager vi ved at bruge fornybare råvarer, blandt andet certificeret træ fra ansvarlig skovdrift, som sikrer biodiversiteten, tilføjer han.

FSC er fortsat en mulighed

Troldtekt har tidligere leveret PEFC-certificerede produkter, men valgte fra indgangen til 2018 at gå all in på den anden førende certificeringsordning, FSC.

– Men vi har siden dengang oplevet, at efterspørgslen er vokset, og at vi har svært ved at skaffe nok træ fra FSC-certificerede skove. Derfor vælger vi nu at blive PEFC-certificeret igen, siger Peer Leth.

Alle Troldtekt akustikplader er fra april 2020 certificeret. I praksis er 100 procent af råtræet PEFC-certificeret, og en stor andel er også FSC-certificeret, da det kommer fra ”dobbeltcertificerede” skove. Færdige akustikplader kan kun have én af de to certificeringer, og som kunde kan du frit vælge imellem PEFC og FSC.

– Krav og principper i de to ordninger er ikke ens, og nogle kunder foretrækker den ene certificering frem for den anden. Vi er glade for, at vi nu kan imødekomme alle ønskerne og dokumentere træets ansvarlighed fra skov til færdigt produkt, siger Peer Leth.

En ordning i vækst

Både PEFC og FSC er førende internationale ordninger, der lægger vægt på principper om blandt andet miljø, biodiversitet, arbejdsforhold og fredning af skovarealer.

– Vi har i de seneste år oplevet, at byggebranchen og bygherrerne for alvor er blevet opmærksomme på bæredygtigt træ og træets bidrag til sundere bygninger. Derfor vælger flere skovejere og leverandører at få PEFC-certifikatet, siger Morten Thorøe, sekretariatsleder i PEFC Danmark. 

Han oplyser, at der ved indgangen til 2020 var cirka 293.000 hektar PEFC-certificeret skov i Danmark. Det er cirka 15 procent mere end for tre år siden. Omkring 40 procent af det danske skovareal er PEFC-certificeret.

– Vi glæder os over, at Troldtekt som en førende leverandør af træprodukter har taget certificeringen til sig. Det er ret unikt, at en producent udelukkende bruger certificeret råtræ, siger Morten Thorøe.

>> Læs mere om PEFC-ordningen

>> Læs mere om FSC-ordningen