Troldtekt udvider produktionen i Vestjylland

24.02.2015

Troldtekt udvider produktionen i Vestjylland

Mens andre virksomheder i området har flyttet produktionen til udlandet, forbliver produktionen af Troldtekt akustikplader i Troldhede, og over de næste tre år vil Troldtekt øge kapaciteten med 30-40 procent. I tråd med virksomhedens Cradle-to-Cradle strategi er der tale om energibesparende fabriksinvesteringer, der reducerer virksomhedens CO2-aftryk.

Stor efterspørgsel på hjemmemarkedet og langsigtede satsninger på nære eksportmarkeder er baggrunden for Troldtekts massive investeringer i produktionsanlægget i den vestjyske by Troldhede, hvor al produktion er foregået siden 1935. Optimeringen er allerede sat i gang.

– Det kommer til at medvirke til, at vi kan imødekomme den store efterspørgsel, som vi oplever på det danske marked, og det ruster os til at kunne øge eksporten. Allerede i løbet af sommeren 2015 vil første del af den udvidede kapacitet være i funktion, forudsiger Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt.

De nye produktionsfaciliteter omfatter blandt andet en ny tørreovn. Den vil reducere energiforbruget i produktionen og dermed virksomhedens CO2-aftryk i tråd med Troldtekts Cradle to Cradle-strategi, som udstikker, hvordan Troldtekt skal gennemføre en række bæredygtige og værdiskabende initiativer frem mod 2022.

Nordtysk vækst i vente
Udvidelsen af produktionsfaciliteterne i Vestjylland skal dog ikke kun imødekomme efterspørgslen på det danske marked. Generel vækst og udsigt til stor vækst i skolebyggeriet i det nordtyske område er medvirkende til, at Troldtekt satser så massivt på kapacitetsforøgelse. Hamburg er i færd med at styrke sin rolle som vækstmotor for fremtidens Tyskland, hvilket smitter positivt af på byggeriet i den tyske millionby. En udsigt, der nu har fået Troldtekt A/S til at stifte selskabet Troldtekt Deutschland GmbH med kontor i Hamburg.

– Man kan sige, at vi følger de danske arkitekter ud i verden, for vi er bestemt ikke de eneste, der har opdaget, at der er nogle rigtig spændende projekter i gang i det nordtyske område. Hvis vi på længere sigt skal spille den samme rolle, som vi gør i Danmark, kræver det, at vi handler på tyske betingelser med deres normer og standarder. Derfor supplerer vi nu med et tysk selskab, forklarer Peer Leth.

Et langsigtet træk
Troldtekt Deutschland GmbH fungerer foreløbig som et rådgivningskontor med tre medarbejdere. De skal øge kendskabet til Troldtekts akustikløsninger, så der kan høstes frugt af investeringen næste år og i årene derefter.

– Åbningen i Tyskland er en langsigtet investering i at styrke eksporten til det nordtyske marked. Vi forventer ikke, at den sætter spor i vores samlede omsætning før 2016. Vi har en opgave foran os, hvor vi skal have fortalt de tyske bygherrer og arkitekter om fordelene ved at vælge Troldtekt, og hvordan vores akustikløsninger kan forbedre indeklimaet i de nye skolebyggerier, siger Peer Leth.

Fakta om Troldtekt A/S:
• Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
• Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
• Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.
• I 2014 modtog Troldtekt årets CSR Strategy Prize for sit fokus på og arbejde med bæredygtighed.

YDERLIGERE INFORMATION:
Administrerende direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk   
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Luftfoto af Troldtekt A/S, Troldhede, copyright© Hunderup Luftfoto
Adm. Direktør, Peer Leth copyright© Jørn Deleuran