Troldtekt fremrykker udvidelse af produktionen

28.09.2016

Sidste år oplevede Troldtekt A/S en vækst på 15 procent, og igen i år forventer virksomheden en tocifret vækstrate. Troldtekt har derfor fremrykket store investeringer på fabriksanlægget i Vestjylland, hvor kapaciteten i alt udvides med næsten 40 procent.

Produktionen kører i døgndrift på Troldtekts fabrik i den vestjyske by Troldhede. Efterspørgslen på akustikløsninger er større end nogensinde, og det har nu fået virksomheden til at fremrykke planlagte tiltag.
– Samlet set udvider vi i 2015-2017 vores produktion med næsten 40 procent. Der er tale om investeringer for over 100 millioner kroner, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S. Han uddyber: 
– Vi har i sommer indviet et nyt faseanlæg, som skærer kanter på vores akustikplader. Senere i år åbner vi en stor designhal med et nyt maleranlæg, så vi kan følge med arkitekternes interesse for malede akustikplader. I 2015 installerede vi ny tørreovn, så vi nu kun bruger cirka den halve mængde energi per produceret plade.

Vigtige tiltag på kort og lang sigt
Troldtekts regnskab for 2015 viser en vækst på 15 procent i forhold til året før. Også 2016 har budt på en stigende efterspørgsel.
– Igen i år oplever vi en vækstrate på et tocifret procenttal. Efterspørgslen fra især det danske marked er større, end vi havde regnet med på forhånd. Det er baggrunden for, at vi nu har fremrykket nogle af de produktionsinvesteringer, vi ellers først havde planlagt til 2017, siger Peer Leth.
– Med optimeringen af vores produktion slår vi flere fluer med ét smæk. Vi reducerer vores CO2-aftryk i tråd med den Cradle to Cradle-strategi, vi har lagt. Vi bliver i stand til at følge med efterspørgslen i Danmark. Og så skaber vi et godt fundament for vores langsigtede satsning på de nære eksportmarkeder, fortsætter han.

Nyt selskab er åbnet i Sverige
Eksportmarkederne er en vigtigt motor for Troldtekts fortsatte vækst. Virksomheden har netop åbnet det svenske datterselskab Troldtekt AB i Malmø.  
 – Flere danske arkitekter vinder opgaver i især Malmø-regionen, og vi kan se, at de gerne vil tage den danske byggetradition med sig. Samtidig er svensk byggeri kendt for træ, som også er bærende råvare i vores produkter. Så det er oplagt for os at satse på Sverige, siger Peer Leth og tilføjer:
– Vi ved fra kolleger i branchen, at svenske kunder har stor tillid til danske selskaber, men gerne vil handle på lokale vilkår. Derfor har vi stiftet et datterselskab. Samme model har vi med succes brugt i Tyskland, hvor vi i 2015 stiftede Troldtekt Deutschland GmbH.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:
Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk  
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Troldtekt udvider kapaciteten med næsten 40%. Et nyt faseanlæg og en ny tørreovn er allerede taget i brug, og senere på året står en stor designhal med et nyt maleranlæg færdig på fabrikken i den vestjyske by Troldhede.
En lang række eksempler på både standard Troldtekt akustikplader og designløsninger er monteret i den nye produktionshal, der således også vil fungere som arbejdende showroom.
Den prisbelønnede Troldtekt wave som vægbeklædning i den nye Troldtekt produktionshal.
Designløsningen Troldtekt rhombe er brugt som vægbeklædning på den ene endegavl af den nyopførte produktionshal i Troldhede.
Troldtekt niveau monteret i den nye designhal.
Troldtekt niveau er en af Troldtekts designløsninger. Niveauforskellene opnås ved montering af Troldtekt i forskellige pladetykkelser.
Luftfoto af Troldtekt A/S, Troldhede, Copyright© Hunderup Luftfoto.
I den nye produktionshal vises forskellige eksempler på, hvordan malede Troldtekt akustikplader kan danne en både dekorativ og lydabsorberende vægudsmykning.