CSR-rapport 2019: Ny teknologi skærer 20 procent af energiforbruget

26.05.2020
I 2019 indviede Troldtekt en ny fabrikslinje. Fuldautomatiske processer og den nyeste teknologi har reduceret energiforbruget per enhed – i tråd med FN’s verdensmål nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion).

Massive investeringer i fabrikken har gjort produktionen af Troldtekt akustikplader mere energieffektiv. Forbruget per produceret kvadratmeter er faldet med cirka 20 procent – og det er i tråd med virksomhedens fokus på Cradle to Cradle og FN’s verdensmål. Energien kommer især fra vindstrøm og biobrændsel.

Det var en milepæl i Troldtekts historie, da snoren til virksomhedens nye fabrikslinje blev klippet i februar 2019. Indvielsen af den nye linje varslede en endnu mere miljøeffektiv produktion af Troldtekt akustikplader. Det viser de tal, som Troldtekt præsenterer i virksomhedens CSR-rapport for 2019.

Her fremgår det, at energiforbruget per produceret kvadratmeter akustikplade faldt fra 25,47 MJ (megajoule) i 2018 til 21,95 MJ i 2019. Efter de foregående års investeringer i den gamle fabrikslinje, som fortsat udgør halvdelen af produktionen, var energiforbruget i forvejen nedbragt fra 27,76 MJ i 2017. Dermed er den samlede reduktion på 20,9 procent.

– Vi producerer millioner af kvadratmeter om året, så når vi alene på to år skærer en femtedel af forbruget per enhed, batter det for miljøet. Det er meget positivt, at vi allerede nu ser gevinsterne af de 180 millioner kroner, vi har investeret i den nye fabrikslinje, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

Han fremhæver, at produktionen af akustikpladerne er baseret på el fra vindenergi via en klimapartneraftale med Ørsted. Troldtekt har eget biomassefyr på fabriksområdet, så procesvarme og opvarmning af produktionshaller er baseret på CO2-neutral biomasse.

Fra to til fire verdensmål

Opgraderingerne af fabrikken og fokus på vedvarende energi matcher Troldtekts strategiske fokus på det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle – og FN’s verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion). Målet er et af fire verdensmål, som Troldtekt fokuserer på, og som bliver foldet ud i den nye CSR-rapport.

– Vores første skridt var at fokusere på mål 12 og mål 15 (livet på land) samt herunder fire delmål, som vi har arbejdet kontinuerligt med i et par år. Nu har vi evalueret og besluttet at udvide med yderligere to mål og tre delmål, siger Peer Leth og fortsætter.

– Når jeg holder eksterne oplæg om vores CSR-arbejde, hører jeg, at mange er i tvivl om, hvordan de skal gribe verdensmålene an. Det er en udbredt opfattelse, at man skal arbejde med alle 17 mål og 169 delmål. Hos Troldtekt har vi tidligt haft fokus på at gøre det uoverskuelige overskueligt ved at tage fat de steder, hvor vi har størst indflydelse.

De verdensmål, Troldtekt har tilføjet i 2019, er mål 3 (sundhed og trivsel) og mål 17 (partnerskaber for handling).

Højdepunkter fra Troldtekts CSR-rapport 2019, der indsendes til FN som et led i Troldtekts tilslutning til det frivillige, globale initiativ for samfundsansvar, FN Global Compact.

FAKTA: Højdepunkter fra Troldtekts CSR-indsats i 2019

I 2019 opnåede Troldtekt resultater inden for alle de fire FN-verdensmål, som virksomheden har fokus på:

 • Mål 3 (sundhed og trivsel): Ny viden om sundt byggeri
  Rambøll har udarbejdet ny dokumentation for Troldtekts bidrag til WELL-certificeret og svanemærket byggeri, hvor der er fokus på sundhed og velvære. Det supplerer dokumentationen for Troldtekts bidrag til DGNB-, LEED- og BREEAM-certificeringerne. Troldtekt er også en del af det nyåbnede C2C LAB i Berlin, et videnscenter for Cradle to Cradle-certificerede byggematerialer.
 • Mål 12 (ansvarligt forbrug og produktion): Mindre energi per enhed
  Troldtekt indviede i 2019 en ny fabrikslinje. Fuldautomatiske processer og den nyeste teknologi på fabrikken gør Troldtekt i stand til at producere mere energieffektivt. I 2018 var forbruget 25,47 MJ (megajoule) per produceret kvadratmeter, mens det i 2019 var 21,95 MJ. Det svarer til en reduktion på 13,8 procent. Set over to år har reduktionen været på 20,9 procent.
 • Mål 15 (livet på land): Frit valg mellem FSC og PEFC
  I 2019 supplerede Troldtekt sin FSC®-certificering (FSC®C115450) med en PEFC™-certificering. Alle akustikpladerne er nu certificeret efter en af de to førende standarder for ansvarlig skovdrift. Alt træ er PEFC-certificeret, og en del er også FSC-certificeret. Kunderne kan dermed frit vælge mellem standarderne, når de køber Troldtekt.
 • Mål 17 (partnerskaber for handling): I front for mere certificeret skov
  I partnerskab med FSC Danmark søsatte Troldtekt i 2019 et offentligt opråb om behovet for flere FSC-certificerede skove i Danmark. Den fælles indsats bestod af flere aktiviteter og resulterede blandt andet i, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu har FSC-certificeret kommunens skove.

>> Læs hele Troldtekts CSR-rapport for 2019

En engelsk version af rapporten bliver ultimo maj uploadet til FN som led i Troldtekts tilslutning til UN Global Compact, der er et verdensomspændende, frivilligt tiltag for virksomheders samfundsansvar. Troldtekt har årligt uploadet CSR-rapporter til FN siden 2010.

FAKTA OM TROLDTEKT:

 • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
 • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
 • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk 
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Højdepunkter fra Troldtekts CSR-rapport 2019, der indsendes til FN som et led i Troldtekts tilslutning til det frivillige, globale initiativ for samfundsansvar, FN Global Compact.
I tråd med FN’s verdensmål nr. 3 (sundhed og trivsel) er Troldtekt en del af det nyåbnede C2C LAB i Berlin – et videnscenter for sunde, Cradle to Cradle-certificerede byggematerialer.
I 2019 indviede Troldtekt en ny fabrikslinje. Fuldautomatiske processer og den nyeste teknologi har reduceret energiforbruget per enhed – i tråd med FN’s verdensmål nr. 12 (ansvarligt forbrug og produktion).
Alle Troldtekt akustikplader er nu certificeret efter en af de to førende standarder for ansvarlig skovdrift: FSC® (FSC®C115450) eller PEFC™. Sådan understøtter Troldtekt FN’s verdensmål nr. 15 (livet på land).
Et fælles opråb med FSC Danmark om behovet for flere FSC-certificerede skove er et eksempel på Troldtekts arbejde med verdensmål nr. 17 (partnerskaber for handling).
CSR-rapporten bliver ultimo maj uploadet til FN som led i Troldtekts tilslutning til UN Global Compact. Det er tiende år i træk, at Troldtekt uploader en CSR-rapport til FN.