Akustikseminar med Troldtekt A/S

Gratis akustikseminar

Troldtekt tilbyder gratis akustikseminarer til tegnestuer, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Omfattende lovkrav i byggeriet og den minimalistiske byggestil med højt til loftet og mange hårde flader har skabt et øget behov for rådgivning om akustik. Derfor tilbyder Troldtekt nu gratis akustikseminarer, som veksler mellem faglige oplæg og konkrete øvelser.

På Troldtekts akustikseminar bliver I klædt på med relevant viden om akustik og akustikkens indflydelse på lydmiljøet i både private og offentlige rum. I får desuden mulighed for selv at teste håndgribelige værktøjer, som præcist og overskueligt beregner efterklangstider i nybyggeri eller ombygninger allerede på tegnebrættet.

Lær at læse akustikken

På seminaret vil Troldtekt introducere jer til de begreber og metoder, der er grundlæggende for at ”læse” et rums akustik. Herefter lader vi jer arbejde med konkrete øvelser i akustikberegneren.

Vi kommer til jer

Troldtekt afholder seminaret hos jer, og I er velkomne til at samle kolleger fra andre afdelinger. Minimum antal deltagere er fem, og et seminar varer ca. 1 ½ time.

Kontakt projektkonsulenten i dit område og hør mere om vores gratis akustikseminarer.

Program

-Om akustik og arkitektur

-De vigtige, grundlæggende begreber, løsninger og faldgruber inden for rumakustik

-Kort introduktion til Troldtekts akustikberegner samt beskrivelses-generator.

-Øvelser

-Opsamling og afrunding

(Varighed ca. 1, 5 time)

Kontakt

Projektkonsulent Forhandlere/Entreprenører Jylland Midt/Nord

Kim Jespersgaard

Akustikseminar hos JJW Arkitekter

Ekspertoplæg og konkrete regneøvelser udgjorde det faglige mix, da 14 medarbejdere fra JJW ARKITEKTER på en eftermiddag fik større indblik i akustikkens verden. Og den grundlæggende introduktion var velkommen hos den engagerede flok af arkitekter.

Arkitekterne er helt centrale nøglefigurer, når nybyggeri skal lyde godt. Derfor bør de kende til de fundamentale begreber og metoder, der gør det muligt at beregne akustikken, allerede inden byggeriet er opført. Det fremhæver akustikspecialist Jan Voetmann, den ene af to oplægsholdere på Troldtekts akustikseminar, som første gang blev afholdt 17. marts 2011 for 14 arkitekter hos JJW ARKITEKTER på Frederiksberg i København.
– Et akustikseminar er en rigtig god mulighed for at klæde arkitekter på, så de er i stand til at ”læse” et rums akustik på forhånd og får kendskab til de forskellige materialers betydning for lyden, siger han.

En introducerende rejse i akustik

På seminaret, der forløb over en eftermiddag, tog Jan Voetmann i frisk tempo arkitekterne med på en introducerende rejse rundt i akustiske begreber. Og den rejse gjorde gavn, siger Katja Viltoft, der var blandt deltagerne på seminaret:
– Akustik er et emne, vi som arkitekter ved alt for lidt om. Og med de nye skærpede krav i Bygningsreglementet er det nødvendigt at være opdateret. Derfor var vi glade for at få en seriøs introduktion til grundlæggende begreber som efterklangstider, STI-værdier og frekvensområder på Troldtekts mini-seminar.

Den gode lyd i praksis

Efter de teoretiske oplæg gik resten af eftermiddagen med tre praktiske øvelser om lyd og materialevalg i Troldtekt akustikberegner. På baggrund af oplysninger om et rums materialer, form og dimensioner danner beregneren en overskuelig rapport med efterklangstider, absorptionsarealer og andre nyttige oplysninger om akustikken. Arkitekt MAA Michael Christensen introducerede beregneren og stod bag øvelserne.
– Akustikberegneren spiller arkitekterne et grundlæggende værktøj i hænde, som de kan bruge, uanset om de benytter Troldtekt eller andre materialer. På seminaret gjorde øvelserne det muligt at praktisere noget af den teori, som Jan Voetmann fortalte om, og deltagerne var meget interesserede undervejs, siger han.

Lug ud i de akustiske bøffer

Troldtekt planlægger at gentage seminar-seancen for tegnestuer, der ønsker at føle sig på mere sikker grund, når de rådgiver bygherrer og forudser akustikken i endnu ikke opførte rum.
– I de 40 år, jeg har beskæftiget mig med akustik i byggeri, har der aldrig været så meget fokus på emnet som nu. Men man ser stadig en del akustiske bøffer i ny arkitektur, og mange beslutninger tager ikke hensyn til rummets formål og anvendelse. Skrækeksempler er ”multisale” med lav taleforståelighed og samtalekøkkener, hvor man jo nærmest ikke kan tale sammen, siger Jan Voetmann og fortsætter:
– Arkitekter får idéer, forelægger dem for bygherren og har i det hele taget frit slag meget langt hen i byggeprocessen, før ingeniørerne kommer på banen. Derfor må de respektere de fysiske love om akustik. Seminarer som dette har bestemt sin berettigelse – især når deltagerne er så engagerede, som de 14 fra JJW ARKITEKTER.