Cement sikrer holdbarhed og styrke

Mens træet bidrager med åndbarhed og fleksibilitet, tilfører cementen styrke og holdbarhed til Troldtekt træbeton.

Med cement som bindemiddel svækkes eller ældes akustikpladerne ikke på samme måde som for eksempel metal- eller træoverflader. Det sikrer, at Troldtekt akustikplader har en lang levetid på mindst 50-70 år og ofte kan ”leve videre”, når en bygning renoveres eller transformeres til nye formål. Det gør det muligt at spare ressourcer og CO2 til produktion af nye byggematerialer.

Netop styrken og holdbarheden gør også en Troldtekt akustikplade velegnet til særligt krævende miljøer – for eksempel svømmehaller med klordampe og høj luftfugtighed.

Det er også cementen, der gør Troldtekt akustikplader brandsikre – uden brug af skadelig kemi.

Negativt CO2-aftryk med FUTURECEM

Troldtekt har udviklet en Cradle to Cradle-certificeret akustikplade, hvor cementen er udskiftet med den nye, CO2-reducerede cementtype FUTURECEMTM. FUTURECEM er en patenteret cementtype fra Aalborg Portland, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i cementen erstattes, og resultatet er et 30 procent lavere CO2-aftryk fra cementen.

Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM optager mere CO2, end de udleder under produktion (fase A1-A3 i en EPD). De har altså et negativt CO2-aftryk i disse faser. Det skyldes, at træet i pladerne optager CO2 under opvæksten i de danske skove. Samtidig foregår produktionen på Troldtekts fabrik med 97,7 procent vedvarende energi. Tilsammen muliggør det, at CO2-aftrykket fra råvarer, råvaretransport og fremstilling netto er lavere end nul.

Nedenfor fremgår, hvor stor CO2-besparelsen er ved at udskifte den grå cement i en Troldtekt akustikplade med FUTURECEM, når man måler på faserne A1-A3 (produktion) i en miljøvaredeklaration (EPD):

 

Troldtekt grå natur 
baseret på FUTURECEM

Troldtekt grå natur
baseret på grå cement

CO2-aftryk per m2 umalet Troldtekt akustikplade (EPD-faserne A1-A3)

-1,4 kg/m2

0,677 kg/m2

CO2-aftryk per m2 malet Troldtekt akustikplade (EPD-faserne A1-A3)

-1,0 kg/m2

1,13 kg/m2

CO2-aftrykket for hele en Troldtekt akustikplades livscyklus afhænger af, hvad der sker med pladen efter endt levetid (fase C4 i en EPD). Hvis den forbrændes, bliver den lagrede CO2 fra træet frigjort, men forskellige former for genanvendelse kan være med til at sikre en lavere udledning. 

Allerede i dag indgår fraskær fra Troldtekts produktion som råvare i ny cement – og et pilotprojekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af bygninger.

Erstatning af grå og hvid cement

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader indeholder enten grå eller hvid cement. Troldtekt introducerer i første omgang akustikplader, hvor FUTURECEM erstatter den grå cement.

Fra første kvartal 2022 vil alle plader med grå cement efter planen blive produceret med FUTURECEM. Også løsningerne i Troldtekts prisvindende designserie fås med FUTURECEM.

På sigt er det ambitionen, at FUTURECEM også skal erstatte hvid cement. Her vil et skifte betyde en endnu større CO2-reduktion i faserne A1-A3 – fra 1,73 kg/m2 i dag til -1,0 kg kg/m2 med FUTURECEM. I forhold til den grå cement er den potentielle CO2-besparelse altså endnu større ved at erstatte den hvide cement.

De akustiske og brandtekniske egenskaber for Troldtekt baseret på FUTURECEM er de samme som for Troldtekt akustikplader med almindelig cement. Den naturlige styrke er også bevaret, mens designet har en smule varmere glød.

Optager CO2 under brug

Hos Troldtekt bruger vi udelukkende cement fra Aalborg Portland, som under miljøskånsomme forhold udvinder råvarerne fra den danske undergrund.

Når vi producerer akustikpladerne, begynder cementen i træbetonen under hærdningen at optage CO2 over tid. Cementlaget, der omgiver træulden i en Troldtekt akustikplade, er meget tyndt og har derfor en stor overflade. Som følge heraf kan hele mængden af ​​cement nemmere karbonisere – altså binde CO2 – i løbet af pladens levetid. En Troldtekt akustikplade har evnen til naturligt at optage og lagre CO2 på et højere niveau end fast beton.

Mod endnu lavere CO2-aftryk

Cementen står for næsten hele CO2-aftrykket fra en Troldtekt akustikplade, og vi har som ambition at reducere aftrykket yderligere. Det kan både ske via CO2-reduktioner i cementproduktionen og ved – på længere sigt – at finde et endnu grønnere alternativ, som helt kan erstatte cementen.

Aalborg Portland samarbejder med den danske regering om at realisere ekstremt ambitiøse mål for reduktion af CO2. Konkret har virksomheden forpligtet sig til at reducere udledningen med 600.000 tons for at understøtte Danmarks mål om at reducere udledningen af ​​drivhusgasser med 70 procent inden 2050. Delmålet er 30 procents reduktion frem mod 2030.

Foruden lancering af grønnere cementprodukter som FUTURECEM™ er energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst, øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler og levering af CO2-neutral fjernvarme til over 75.000 husstande blandt de tiltag, Aalborg Portland arbejder med.

Undersøger alternative bindemidler

Vi undersøger også bindemidler, der kan være et muligt alternativ til cement. Et eksempel er geopolymer, der ikke er baseret på kridt, men i stedet på silika-/alumina-foreninger, som blandt andet findes i aske fra biomasse.

I et samarbejde med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med støtte fra Innovationsfonden afdækker vi blandt andet, om det kan lade sig gøre at bruge geopolymer som råvare i en Troldtekt akustikplade, og hvad det vil kræve.