Akustikløsninger til BREEAM-certificeret byggeri

Sådan bidrager Troldtekt® til BREEAM-certificeret byggeri

Når et byggeri skal certificeres efter BREEAM, vægter det positivt, at Troldtekt er et dokumenteret sundt materiale, at træet i akustikpladerne kommer fra ansvarlig skovdrift,
og at EPD’er kortlægger miljøaftrykket.

I samarbejde med Rambøll har vi udarbejdet en dokumentationspakke, som gør det lettere for auditorer at beregne vores produkters specifikke bidrag til de forskellige kriterier i BREEAM.

Download dokumentationspakke

Troldtekt kan bidrage til 10,41 procent af pointene

Manualerne til certificering efter BREEAM er opdelt i ni pointgivende områder, som hver især omfatter en række kriterier. Innovation er et tiende område, som er uden kriterier, men som kan give tillægspoint.
Troldtekt bidrager til fem kriterier på tværs af fire områder. De kriterier, som Troldtekt bidrager positivt til, udgør i alt 10,41 procent af pointene i den samlede certificering.

Tabellen er baseret på BREEAM Europe Commercial 2009 – offices

Bemærk, at Troldtekt ikke alene kan opfylde hele kriteriets point, men at akustikpladerne har en positiv indflydelse på kriteriets samlede pointscore.

BREEAM er den britiske bærdygtighedscertificering for bygninger, som blev lanceret af BRE i 1990. BREEAM står for:

Building
Research
Establishment
Environmental
Assessment
Method

I Storbritannien administreres BREEAM af BRE, som er en af grundlæggerne af UK Green Building Council. BREEAM anvendes i mere end 50 lande, og flere europæiske lande har lavet nationalt tilpassede udgaver af BREEAM.

Du kan læse mere om BREEAM på www.breeam.com og søge på BREEAM-certificerede bygninger på www.greenbooklive.com/breeambuildings.