Værdigrundlag

At være innovativ, troværdig og socialt ansvarlig er det værdisæt, der binder Troldtekt sammen.

Medarbejderne er i fællesskab nået frem til værdierne og arbejder dagligt med at omsætte dem i praksis.

Troldtekt A/S værdigrundlag

I 2015 besluttede vi i Troldtekt at opdatere og skærpe vores værdigrundlag. En større gruppe af medarbejdere deltog i processen og resultatet blev tre nye værdier, som fortæller, at vi er:

Innovative
Vi skaber resultater gennem udvikling. Innovation skal sikre, at Troldtekt er trendsætter inden for intelligente akustikløsninger med fokus på et bæredygtigt indeklima.

Troværdige
Vi gør, hvad vi siger og holder, hvad vi lover. Vi kommunikerer desuden åbent om vores bæredygtige målsætninger og resultater.

Socialt ansvarlige
Vi agerer forsvarligt i alle led af forretningen, herunder over for miljø, samfund og medarbejdere. Ansvarlighed er forankret i vores strategiske arbejde med Cradle to Cradle.