Fire mål og syv delmål

Hos Troldtekt har vi fokus på fire verdensmål og herunder syv delmål.

Mål nummer 3: Sundhed og trivsel

Overordnet mål: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Delmål 3.9: Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering, væsentligt reduceres.

Sundhed og trivsel

 

Mål nummer 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Overordnet mål: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Delmål 12.6: Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde bæredygtigt og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Delmål 12.7: Fremme bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Delmål 12.c: Rationalisere ineffektive fossile brændstofsubsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug (teksten er forkortet).

Ansvarligt forbrug og produktion

 

Mål nummer 15: Livet på land

Overordnet mål: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Delmål 15.b: Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Livet på land

Mål nummer 17: Partnerskaber for handling

Overordnet mål: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, og øg midlerne til at nå målene.

Delmål 17.16: Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer (teksten er forkortet).

Delmål 17.17: Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Partnerskaber for handling