Multihuset De Klaproos

Ca. 1.850 m², som omfatter en multisal på 420 m², et lokale på 80 m² til børne- og ungdomsorganisationen Jong Nederland, en foyer med køkken og bar samt diverse andre rum.

Troldtekt, De Klaproos
Foto: Maria Bax

Bygningen er designet med stor respekt for den byplanmæssige sammenhæng.

Den ligger i udkanten af den lille by Siebengewald ved den større, gennemgående vej Gochsedijk, der fører til Tyskland. Med den aflange bygnings beliggenhed i udsigtsaksen og vinkelret på vejen får byen en tydeligt markeret afslutning.

De hældende taglinjer på hovedbygningen og den store sal, som rager op bagved, er en reference til landbrugsbygningerne i lokalområdet og giver bygningen et landligt præg.

Den langstrakte facade er inddelt i lodrette felter, som giver den et udtryk, der passer til de omkringliggende villaer.