Stoflige flader ude og inde

Plejecenteret Skovparken for mennesker med svær demens er opført som en sammenhængende helhed med længer ud i landskabet. Der er lagt vægt på sanselige og bæredygtige materialer i byggeriet.

Foto: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA

Skovparken plejecenter ligger i udkanten af Ølgod i Vestjylland. Med tiden vil træer vokse op omkring bygningen, som er opført i teglspån og tilbagetrukne facadepartier med træbeklædning. De synlige tagflader er også klædt i teglspåner med ovenlys i tagkippen. Det røde tegl kombineret med træfacader og en artikuleret arkitektur giver et byggeri med en tydelig identitet som opleves meget imødekommende. Strukturen med de fire længer omkring et centralt gårdrum og fællesfaciliteter er overskuelig for beboerne og giver dermed en tryg hverdag.

Bevidste materialevalg

I hver fløj bor otte beboere, som spiser sammen i deres eget ”spisekøkken”, og som også har en fælles opholdsstue ved siden af. For enden ad gangen har man udkig til det omkringliggende landskab, og rummet kan indrettes til aktiviteter og hygge. Gangen får også meget lys fra de store ovenlys i taget. Indgangene til lejlighederne er trukket lidt ind, og væggene er malet i forskellige farver, der dels gør det nemmere at finde rundt og som giver gangen en ekstra sanseoplevelse.

Troldtekt akustikplader i natur er valgt som et gennemgående loftsmateriale, som giver en god akustik i boligen, på gangen og i fællesrummene. God akustik og dermed en bedre høreoplevelse er vigtigt for et trygt hjem. Arkitekt Kristjan Friis fra RUM fortæller, at alle materialer er valgt ud fra et ønske om at undgå stoffer, der kan være til fare for både miljø og sundhed.