Historisk brandstation er forvandlet til nutidig skole

Midsommarkransen uden for Stockholm har fået en ny skolebygning, som blev taget i brug i 2023. I arkitekturen indgår byens tidligere brandstation.

Troldtekt træbetonplader sikrer god akustik i skolearkitektur

Nu er det ikke brandalarmen, men skoleklokken der ringer. Omkring tusind elever har fået ny grundskole i Midsommarkransen i kvarteret Brandstegen, som er en forstad til Stockholm.

Skolens arkitektur adskiller sig ved, at en tidligere brandstation indgår i selve skolebygningen. Her er den gamle vognhal, som er fra 1940’erne, bevaret i sin oprindelige form, men forvandlet til indgang, kantine og administrationsområde med børnehaveklasserne på førstesalen.

Den gamle brandstation er nu bygget sammen med en ny femetagers skolebygning, som er opført bag vognhallen. For at bevare den omkringliggende park, blev det valgt at bygge i højden frem for bredden. Bag den nyopførte skolebygning ligger skolegården.

Byggeriet gik i gang i 2019, og i januar 2023 blev skolen taget i brug. Arkitekterne bag projektet er Tengbom.

Midsommarkransens Grundskola var desuden blandt de ti finalister til Stockholm Kommunes pris som Årets Bygning 2023.

Nyt og gammelt mødes

Da brandstationsbygningen er fredet, har opgaven især ligget i at skabe sammenhæng mellem den historiske og den moderne del – både på et funktionelt og æstetisk plan. Bygningen har fået et nutidigt udtryk med inspiration hentet fra brandstationens oprindelige arkitektur.

– Fra starten af ​​projektet har vi haft en farve- og materialepalet, der gik tone-i-tone med de omkringliggende bygninger. I interiøret blev det udspillet i form af naturlige og ærlige materialer i en tidløs farve- og materialepalet. Vi valgte de varme farver og materialer, der var i den eksisterende brandstation, som blev bevaret og fik nyt liv, lyder det fra arkitekterne fra Tengbom, som har stået for projektet; Lottie Hedlund, Banafsheh Nejad og Pontus Eriksson.

Der er især valgt robuste og holdbare materialer som beton, aluminium og træ. Skolens funktion og behov for materialer, der kan modstå slitage, har også været i fokus.

På Midsommarkransens grundskola er der også valgt Troldtekt akustikplader for at skabe et behageligt lydniveau for elever og personale.

– Vi valgte Troldtekt ud fra akustiske og designmæssige aspekter, der levede op til vores høje standarder, siger arkitekterne bag.