Arkitektonisk skønhed løfter vores velvære

Når vi oplever en meningsfuld sammenhæng mellem funktion og æstetik, øger det vores velbefindende. Det viser forskning fra blandt andet Australien.

Arkitektonisk skønhed og design spiller så stor en rolle, at det vægter i den amerikanske bygningscertificering WELL, som har sundhed og velvære i fokus.

Når arkitekturen fryder øjet, bidrager den også til at styrke sindet og fremme følelsen af fællesskab. Netop derfor vægter beauty and design som to af kriterierne – de såkaldte features – i certificeringsordningen WELL.

Den amerikanske certificering blev etableret i 2014 og sætter bygningers betydning for sundhed og velvære i centrum. WELL bliver ofte anvendt sammen med mere tekniske bæredygtighedscertificeringer som DGNB, LEED og BREEAM.

Flere internationale forskere har undersøgt sammenhængen mellem smuk arkitektur og vores velbefindende. Rose Winer, som er Director (Standard Development) ved International WELL Building Institute (IWBI), samler i en artikel op på flere af forskningsresultaterne. I artiklen uddyber hun, hvorfor skønhed og design vægter i certificeringen.

Konteksten afgør, hvad der er smukt

Rose Winer citerer blandt andet den australske kunstner og designer Jay Dee Dearness, hvis ph.d.-afhandling undersøger sammenhængen mellem skønhed og design.

”Skønhed er ikke kun æstetik”, mener Dearness, som i stedet taler om en "sammensmeltning af funktionalitet og æstetik i lige præcis de rigtige proportioner til at opnå det ønskede resultat”.

Opskriften på ”de rigtige proportioner” afhænger af den kontekst, bygningen er opført i – og de brugere, der færdes i den. God sammenhæng mellem funktion og design vil givetvis opfattes anderledes af medarbejdere i en tysk kontorbygning end beboerne på et dansk plejehjem.

”Skønhed og design i WELL tilskynder projekter til at integrere skønhed i henhold til deres egen kontekst – hvad enten det er ved at fremhæve lokale kunstnere, kulturer, materialer eller organisatoriske værdier, der gør stedet til et unikt, smukt og behageligt miljø for lokale brugere”, pointerer Rose Winer i sin artikel.

Vægter i to kriterier

WELL-certificeringen (WELL v1) opererer med syv såkaldte koncepter: Air, water, nourishment, light, fitness, comfort og mind. Til hvert koncept hører en række kriterier (features). De to beauty and design-kriterier hører begge til under konceptet mind.

De bløde og kontekstafhængige parametre udgør det ene af de to. Kriteriet, som er nummer 87 ud af 105 i WELL-ordningen, lægger vægt på fem underpunkter:

a. Human delight.
b. Celebration of culture.
c. Celebration of spirit.
d. Celebration of place.
e. Meaningful integration of public art.

Det andet beauty and design-kriterie – nummer 99 – rummer mere objektive parametre som loftshøjde, meningsfuld integration af kunst i større rum (herunder lobbyer/entréer) samt elementer eller materialer, som giver genkendelighed og gør det lettere at orientere sig i større bygninger.

Troldtekt bidrager positivt til dette kriterie nummer 99 – og i øvrigt også til 19 af WELL-certificeringens øvrige kriterier.

>> Læs mere om Troldtekts bidrag til WELL

Eminent: Velvære i arbejdsmiljøet

I Skandinavien er Eminent i Malmø den første WELL-certificerede kontorbygning. Her er der blandt andet lokalproduceret mad, som delvist er dyrket på tagterrassen. Kunst og design, der får folk til at tage trapperne. En veludstyret cykelkælder, nærliggende fitnesscenter, lysterapi og afstressende musik.

Alt sammen er elementer, der ellers sjældent får lov at veje lige så tungt på tegnebrættet som de faktorer, der traditionelt er kendt for at fremme et sundt arbejdsmiljø og indeklima.

Kanozi Arkitekter har tegnet Eminent, og arkitekt SAR/MSA Åsa Jentsch fortæller om projektet:

– WELL-certificeringen inddrager nogle blødere værdier, som i stort omfang svarer til det, vi arkitekter rigtig gerne vil bringe ind i projekterne. Ved at arbejde med WELL gennem hele designprocessen fik vi skabt en ny ramme for at tale om ting som dagslys, en stærk indvendig/udvendig forbindelse og skulpturelle, fremtrædende trapper. Hele teamet af arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer diskuterede og værdsatte pludselig de menneskelige aspekter af bygningen og dens design.

>> Læs mere om det WELL-certificerede Eminent i Malmø

TEMA: Design og innovation i arkitekturen

Læs om byggestil i København, anbefalinger til et skønnere Danmark, målbar æstetik med DGNB Diamant, prisbelønnede designløsninger – og meget mere.

>> Find flere temaartikler her