Årets skolebyggeri 2022 er ikke blot en skole

Med Vrå Børne- og Kulturhus har Hjørring Kommune skabt et helt unikt byggeri, der skal stå som samlingssted for både børn og andre borgere. Byggeriet udmærker sig også med tårnhøje ambitioner for bæredygtighed. Her kan du læse et interview med to af rådgiverne på projektet. 

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Roserne af det nye Vrå Børne- og Kulturhus står i kø. Ud over titlen som ’Årets skolebyggeri 2022’ får byggeriet også 6 stjerner i Nordjyskes anmeldelse, der blandt andet fremhæver, at:

”Vrå Skole har taget et kvantespring takket være dygtige arkitekter, der har givet elever og lærere en fælles dagligstue, hvor man kan være en del af fællesskabet og samtidig finde ro”.

Rådgiverholdet bag Vrå Børne- og Kulturhus er AART Architects, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og JAJA Architects, der vandt opgaven i 2016 med et ambitiøst projekt, der både skal fungere som skole, kultur- og medborgerhus samt bibliotek og meget mere. Det fortæller Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S – hun er uddannet civilingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri:

– ­ Jeg blev ansat til at hjælpe med at afklare, hvordan Søren Jensen skal gøre en forskel i verden. Ud af det arbejde kom tilgangen, som vi kalder ”regenerativt byggeri”. Her blev Vrå Børne- og Kulturhus det første projekt, hvor vi arbejdede med det regenerative byggeri. Og eksempelvis sagde, hvordan bygger vi mere i sync med naturen? Og hvor meget fornybart materiale – træ – kan vi få ind i det her byggeri, siger hun. 

De overvejelser flugtede med Hjørring Kommunes ønsker om at hæve barren inden for bæredygtigt byggeri, siger partner og arkitekt Kathrine Hegner Stærmose fra AART Architects:

– Bygherre ville gerne indarbejde så meget bæredygtighed som muligt, og det er endt med, at vi går efter DGNB Guld, som vi forventer at få, siger hun.

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Fredskov og kæmpegrund gav inspiration

For at forstå hvordan Vrå Børne- og Kulturhus har fået sin form og udtryk, skal man løfte blikket og se på det store område, som byggeriet er placeret i.

– Udearealerne har virkelig spillet en meget stor rolle i vores tænkning af skolen og konceptet. Vi fik tildelt et stort areal, hvor vi blev inspireret af landskabet, der blandt andet rummer flere geometriske fredsskove, der skyder op i det her store landskab. Samtidig vægtede bygherren, at byggeriet skulle understøtte masser af udeundervisning. Det gav os ideen til, at vi ikke bare skulle lave en ny skole – vi skulle også lave en ny skov, og så lagde vi skolen inde i den skov, forklarer Kathrine Hegner Stærmose.

I skrivende stund er den nye skov ikke mere end spæde stammer, men det er tanken, at træerne på sigt skal spille en stor rolle, ikke bare for udeundervisningen, men også for indeklimaet i bygningerne.

– Vi kom frem til, at vi gerne ville bruge skoven til både at give et godt inde- og udeklima. Træer er noget af det mest fantastiske, når vi har en varm sommerdag, fordi temperaturforskellen mellem sol og skygge er markant, siger Hanne Tine Ring Hansen.

Udfordringen for rådgiverholdet var, at det er svært at beregne, simulere og dokumentere effekten af træer på indeklimaet. Derfor skal et projekt med støtte fra Realdania undersøge, hvordan plantede træer påvirker lyset i bygningen – om man kan bruge træer til solafskærmning uden at det påvirker dagslyset negativt.

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Passive løsninger på indeklimaudfordring

Den nye skov er bare en af de mange passive løsninger, som er i spil i Vrå Børne- og Kulturhus. Ifølge Hanne Tine Ring Hansen er indeklimaet nemlig en tilbagevendende hovedpine i skolebyggerier.

– Inden vi overhovedet har sat vinduer i en skolebygning, er der for varmt. Det skyldes antallet af personer, der er per kvadratmeter. Selvom det er børn, afgiver de ret meget varme. En voksen person afgiver 100 Watt, bare hvis de sidder stille. Så hvis vi tager 20-30 personer og sætter ind i et rum, bliver der rigtig varmt, forklarer hun og tilføjer:

– Den måde, man hidtil har løst det på, er ved at sætte mekaniske ventilationsanlæg op og udvendig solafskærmning på bygningerne. Med det her projekt ville vi gerne se, om vi kunne gå en anden vej. Og heldigvis var vores bygherre, Hjørring Kommune, modige og bakkede op om vores idé.

Løsningen blev et centralt rum med et mindre ventilationsanlæg, der fordeler luften ud i byggeriets tre ”fingre” – eller de tre fasehuse, som de også hedder.

– Lige inden væggen til klasselokalerne ender luften i et lufttæt-kammer, hvor det kommer i berøring med betonen og bliver kølet ned. Herefter fordeles luften jævnt i klasselokalet via Troldtekt ventilationslofter, hvor nogle af akustikpladerne er permeable, så luften kan sive igennem. Det giver en god fordeling af luften uden trækgener, siger Hanne Tine Ring Hansen.

Hun peger på, at løsningen har meget høj ventilationseffektivitet, fordi den opvarmede luft i klasselokalet automatisk stiger opad igen og sikrer et effektivt luftskifte. Løsningen vurderes til at være halvanden gang mere effektiv end traditionel ventilation, og så fungerer Troldtekt ventilationsloftet samtidig som akustikloft med en visuelt ”ren” flade uden synlige indblæsningsarmaturer.

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Parløb mellem træ og beton

Træ og cement giver Troldtekt akustikplader deres unikke egenskaber, og på samme måde er Vrå Børne- og Kulturhus et parløb mellem netop de to råvarer, fortæller Kathrine Hegner Stærmose:

– Vi har trækonstruktioner i det såkaldte Hjerterum i bygningen og på vores facader. Vi ville egentlig gerne have bygget hele skolen i træ, men det endte med ikke at give mening i fasehusene, siger hun.

Hanne Tine Ring Hansen uddyber:

– Vi valgte at sige, at de bærende konstruktioner – altså dækket – skulle være in situ-støbt beton, fordi så får vi både et fladt og et tyndt loft. I vores sammenligninger mellem præfabrikerede elementer kontra in situ- støbte elementer er det faktisk sidstnævnte, der rigtig tit vinder på miljøpåvirkningen. Ud over flade lofter får vi heller ikke en masse stålbjælker ind. Ud over at sikre et fleksibelt byggeri bliver betonen i lofterne også en væsentlig del af den termiske masse, der hjælper med at sikre et godt indeklima, forklarer hun.  

Foto: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Byggeri uden klager

Som anmeldelserne og prisen som Årets Skolebyggeri vidner om, har modtagelsen af Vrå Børne- og Kulturhus indtil videre været overvældende og positiv.

– Bygherre sagde ved den officielle indvielse, at de ikke havde haft nogen klager efter indflytningen. Det er ret usædvanligt. Men hos AART nøjes vi ikke med at håbe og tro, og derfor genbesøger vi vores opførte byggerier og undersøger, hvordan oplevelsen er, når brugerne har haft tid til at vænne sig til og tage bygningen i brug, siger Kathrine Hegner Stærmose.

Hun forventer, at resultaterne af undersøgelsen er klar i slutningen af 2023.

Hanne Tine Ring Hansen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Uddannet civilingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri.

Kathrine Hegner Stærmose, partner og arkitekt, AART Architects.

Om Vrå Børne- og Kulturhus

  • Bygherre: Hjørring Kommune
  • Rådgivere: AART Architects, Søren Jensen rådgivende ingeniører, JAJA Architects.
  • Areal: 10.000 m2
  • Anlægsbeløb: Ca. 178 millioner kroner
  • Opført: 2021 (påbegyndt i 2016)