KHR Architecture: Fremtidens skoler – fra Nuuk til Berlin

Hjemlige rammer, fleksible lokaler og wayfinding, som giver tryghed for store og små. Det er eksempler på tiltag i den fremtidssikrede skole.

Læs interviewet med Palle Bo Rasmussen, arkitekt og international direktør i KHR Architecture, som står bag flere skoler i Nordeuropa og Grønland – og som skal tegne projektet Am Breiten Luch i Berlin.

FOTO: KHR Architecture

De tyske folkeskoler står over for et gevaldigt løft, for hen over de næste ti år skal der investeres cirka 40 milliarder euro i skoler og læreanstalter. Der er allerede godt gang i byggeriet, og for at udveksle de gode erfaringer bliver der igen i efteråret 2021 og foråret 2022 afholdt SCHULBAU-messer i en række af de største tyske byer.

En af talerne i Hamburg og Frankfurt er Palle Bo Rasmussen. Han er arkitekt og international direktør i KHR Architecture, et dansk arkitektfirma med 80 ansatte, der har specialiseret sig i skolebyggeri og læringsinstitutioner. Virksomheden har vundet flere arkitektkonkurrencer i både Danmark, Norge og Nordtyskland og vil til dette års SCHULBAU-messe fortælle om det senest vundne projekt i Tyskland, Am Breiten Luch, som er et ambitiøst skoleprojekt i Berlin.

– Jeg glæder mig til at fortælle om projektet i Berlin, og hvordan vi løser udfordringerne her. At designe gode skoler er over tid blevet et kompetencefelt for os, som vi er blevet dygtige til og anerkendte for. Med de store investeringer i tysk skolebyggeri vil vi naturligvis gerne bringe vores viden i spil og bidrage til de fremtidige læringsmiljøer, siger Palle Bo Rasmussen.

Ud over projekter i Danmark, Grønland og Norge har KHR Architecture tegnet skoler i blandt andet Berlin, Hamburg og Hannover, da byerne læner sig op ad den nordiske arkitektur. Virksomheden arbejder også inden for sygehusbyggeri, svømmehaller og infrastruktur som lufthavne og metro.

De nye tendenser i skolebyggeri

Selvom de enkelte ønsker og behov varierer fra projekt til projekt, er der visse gennemgående principper i forbindelse med skolebyggerier, forklarer Palle Bo Rasmussen.

– De pædagogiske læringsprincipper styrer udformningen af arkitekturen. Børn skal føle sig trygge, og de skal kunne finde rundt på skolen. Børn er mere intuitive, så wayfinding er noget andet end på eksempelvis sygehuse. Derudover skal man tilgodese både de store og små børn.

I disse år er der især tre tendenser, som præger KHR Architectures arbejde med design af skoler. Palle Bo Rasmussen fortæller:

– Fleksibilitet, hvor man kan skifte mellem fysisk og stillesiddende undervisning, er afgørende – både indendørs og udendørs. De fysiske rammer skal kunne om-modelleres til andre former, og der indrettes forskellige zoner.

– En anden tendens er at gøre skolen hjemlig, særligt ved at arbejde med mindre enheder, hvor børn ikke er samlet så mange på én gang, og hvor de for eksempel ikke har sko på indendørs. Det holder både skolen ren, og børnene bevæger sig frit, som når de er hjemme.

– Som den tredje tendens er vi særligt optaget af at arbejde med indeklimaparametre som gode lysforhold – både kunstlys og dagslys – samt god akustik. Der er ofte et højt lydniveau på skoler, og studier viser, at god akustik fremmer evnen til at lære og giver større fysisk velvære, lyder det fra Palle Bo Rasmussen.

Berlin: Ny bæredygtig skole i belastet område

KHR Architecture har sammen med sin tyske samarbejdspartner Renner Architekten vundet den internationale arkitektkonkurrence om skoleprojektet Am Breiten Luch i Berlins bydel Lichtenberg. Skolen bliver BNB sølv-certificeret – en certificering, der dokumenterer bæredygtighed i offentlige byggerier. Dette var også et krav fra bygherres side.

Skolen ligger i et belastet område og skal være med til at løfte hele kvarteret. Derudover er grundarealet meget lille til en skole, og der er et højt støjniveau fra trafik og banelegeme lige ved siden af.

– Der bliver bygget to sportshaller, som placeres ovenpå hinanden på hver sin etage. Det danner en lydmur, som lukker af for trafikstøjen og giver et roligt læringsmiljø indenfor. Her arbejder vi ud fra et såkaldt compartment-princip, hvor man skaber små skoleenheder i skolen. Sportshallerne bliver et vartegn udadtil mod byen og bliver en naturlig del af kvarteret, forklarer Palle Bo Rasmussen.

Flere paralleller til projekt i Nuuk

Noget længere mod nord står KHR Architecture bag designet af Atuarfik Hans Lynge Skole i Grønlands hovedstad, Nuuk. Her skulle der bygges en meget stor skole, som kunne samle Nuuk og oplandets børn og skabe de bedste rammer for undervisningen, fortæller Palle Bo Rasmussen.

– På mange måder minder skolen i Berlin om skolen i Nuuk med de mindre enheder og skofri områder. Også med de generelle arkitektoniske principper som lys, farver, akustik og wayfinding, hvor vi ser verden fra børnenes synspunkt. De tyske skoler er dog mere reguleret, hvilket begrænser udfoldelsen lidt, men det har vi fuld forståelse for, da investeringerne i disse år omhandler utrolig mange skoler.

På hele skolen i Nuuk er der monteret Troldtekt akustikplader i lys natur, som med sine akustiske egenskaber skaber en behagelig efterklangstid i både undervisningsrum, idrætssalen og gangzonerne, hvor dobbelthøje ellers ville være en akustisk udfordring.

>> Læs mere om Atuarfik Hans Lynge Skole og se billeder af byggeriet

FOTO: 
Palle Bo Rasmussen, arkitekt og international direktør i KHR Architecture.

KHR Architecture: Andre skoleprojekter

  • Ørstedskolen, Langeland Kommune
  • Ørestad Skole, Københavns Kommune
  • Hunderupskolen, Odense Kommune
  • Slotsskolen, Horsens Kommune
  • Utterslev Skole, Københavns Kommune
  • Vildbjerg Skole, Trehøje Kommune

>> Læs mere om skoleprojekter hos KHR Architecture