Arkitektur kan være et socialt værktøj

Den A. P. Møllerske Støttefond og Realdania har, i samspil med Arkitektforeningen, taget første skridt mod en mere systematisk indsamling af viden om, hvordan arkitekturen kan understøtte socialt arbejde.

En forundersøgelse af seks udvalgte cases har blandt andet vist, at de fysiske rammer kan nedsætte konfliktniveauet, styrke brugernes stolthed og ejerskab – og skabe mere tryghed i hverdagen.

De fleste arkitekter kan hurtigt blive enige om, at arkitektur har stor indflydelse på livskvalitet, tryghed, velvære og mental sundhed. Til gengæld er andre faggrupper, som socialrådgivere, psykiatere og pædagoger, ofte mindre opmærksomme på, hvordan det byggede miljø kan understøtte deres arbejde.

Det skyldes blandt andet, at der ikke findes en systematisk viden om forskellige arkitektoniske virkemidlers konkrete bidrag til det sociale arbejde, og hvilken indflydelse de fysiske rammer har på brugernes dagligdag. Det forsøger den A.P. Møllerske Støttefond og Realdania sammen med Arkitektforeningen nu at rette op på.    

– Vi har en opfattelse af, at arkitekturen kan bidrage med mere værdi til det socialfaglige arbejde. Derfor iværksatte vi en analyse af seks udvalgte cases som et sted at begynde. Formålet er at blive klogere på processerne og illustrere de potentielle gevinster, siger Mette Margrethe Elf, projektchef i Realdania.

Bageri åbner for ligeværdig kontakt

De seks undersøgte cases dækker over flere forskellige typer brugere og inkluderer et krisecenter for voldsramte kvinder, et bosted for svært psykisk syge og et børnehjem. Projekterne er analyseret ud fra samme analysemodel, der blandt andet undersøger aspekter som sansestimulation, adfærdsregulering, inklusion og aktivitetsskabelse.

– Vi har ikke belæg for at drage endegyldige konklusioner. Men analysen giver nogle vigtige indikationer om, hvad man kan opnå, siger Mette Margrethe Elf og giver konkrete eksempler:

– For eksempel har det givet et lavere konfliktniveau, at de udadreagerende psykiske patienter på botilbuddet Orion har fået egne indgange, så de bliver mindre konfronteret med de andre brugere. Og hos beboerne med særlige behov i Hjortshøj er et bageri og en købmandsbutik med til at give nye kompetencer og mulighed for at mødes og arbejde sammen med naboerne i lokalsamfundet, siger Mette Margrethe Elf.

Effektmåling skal tænkes ind tidligt

Efter publikationen af analyserapporten arbejder parterne bag forundersøgelsen nu med at få delt erfaringerne med relevante faggrupper. Blandt andet via et mini-seminar i januar 2018 – og som del af de projekter, som den A. P. Møllerske Støttefond og Realdania er involveret i.

– Arkitekter, rådgivere og offentlige udbydere skal i gang med at tale om det her, så det for eksempel kommer med som krav, når der bliver formuleret offentlige udbud. Vi er også opmærksomme på at tage vores egen medicin, så det bliver en del af de projekter, som både Realdania og A. P. Møller gennemfører med andre partnere, siger Mette Margrethe Elf og fortsætter:

– Projekterne skal tilrettelægges, så vi får så meget som muligt ud af det i forhold til brugerne og det faglige arbejde. Vi skal sætte konkrete mål og tænke effektmåling ind allerede fra begyndelsen. 

Den A.P. Møllerske Støttefond har afsat en donation på 750 millioner kroner til projekter inden for det sociale område. Herunder er der et særligt fokusområde med sigte på projekter, hvor det enkelte byggeri gavner sin konkrete målgruppe, og hvor der samtidig opbygges og spredes viden, som kan føre til en større udbredelse.

FAKTA: Om forundersøgelsen ’Sociale mursten’ og de seks cases

Arkitektforeningen, Den A. P. Møllerske Støttefond og Realdania har i forundersøgelsen Sociale Mursten anvendt den sociale effekt-prisme til at belyse disse seks danske projekter:

  • Danner i København – Krisecenter for voldsramte kvinder. Ombygning.
  • Orion i Hillerød – Bosted for svært psykisk syge. Ombygning.
  • Bogruppe 6 i Hjortshøj – Botilbud for voksne med udviklingshæmning. Nybyggeri
  • Varmestuen i Odense – Værested for socialt udsatte. Nybyggeri
  • Esbjerg Psykiatriske Afdeling – Psykiatrisk hospital. Nybyggeri og ombygning.
  • Villaen i Kerteminde – Hjem for anbragte børn. Nybyggeri. 

Se fulde rapport på Realdanias hjemmeside

Læs mere om Den A. P. Møllerske Støttefonds program for bedre fysiske rammer for socialt udsatte

Læs mere om børnehjemmet i Kerteminde 

Læs mere om Esbjerg Psykiatriske Afdeling