Sådan bidrager Troldtekt til den helende arkitektur

God akustik, frisk luft og genkendeligt design. Det er nogle af de fokusområder i arkitektur til psykiatri, sundhed og pleje, hvor Troldtekt akustikløsninger gør en forskel.

Desuden bidrager Troldtekt til pointene, hvis projektet skal have en bæredygtig bygningscertificering.

En rolig atmosfære, hvor lofter og vægge absorberer lyden i stedet for at kaste den rundt. Hvor indeklimaet byder på frisk luft takket være effektiv ventilation. Og hvor designet er varmt og genkendeligt for patienter eller beboere.

Det er arkitektoniske greb, som går på tværs af sundheds-, psykiatri- og plejeområdet. Inden for de tre områder kan Troldtekt akustikløsninger spille en væsentlig rolle – og det gør de også i en lang række nyligt opførte bygninger, hvor principperne for helende arkitektur kommer i spil.

Her kan du læse mere om Troldtekts bidrag til god akustik, et sundt indeklima og fleksibelt design samt til dokumenterede bæredygtighedstiltag, som ofte også er i fokus i de nyopførte projekter.

Absorberer effektivt lyden

Med sin høje absorptionskoefficient sørger Troldtekt træbetonplader for at ”sluge” lyden og sikre et roligt miljø i fælleslokaler samt på patient- eller beboerstuer. En loftkonstruktion med Troldtekt absorberer op til 80-90 procent af lyden, mens et loft af beton til sammenligning typisk kun absorberer 1-2 procent.

Troldtekt er dermed effektivt til at bringe efterklangstiden ned under de 0,6 sekunder, som er Bygningsreglementets (BR18) krav til de fleste rum på nye hospitaler. Hvis loftsbeklædningen suppleres af akustikplader på dele af væggene, kan efterklangstiden blive endnu kortere.

De psykiatriske hospitaler i Slagelse (GAPS) og Vejle er to eksempler på store projekter, hvor Troldtekt er med til at sikre patienterne en atmosfære med god akustik.

>> Læs et interview med arkitekterne bag de to projekter

Sikrer frisk luft uden træk og støj

Luftkvaliteten er et andet element, der har stor betydning for indeklimaet og patienternes komfort. Med løsningen Troldtekt ventilation er det muligt at sikre en jævn indblæsning af frisk luft. Samtidig har løsningen ingen visuelt forstyrrende installationer, men giver i stedet en arkitektonisk rolig loftsflade.

Troldtekt ventilation fungerer sådan, at frisk luft strømmer ind ved lavt tryk via aktive akustikplader. Selve akustikloftet fungerer som indblæsningsflade. Fladen til indblæsning af frisk luft er væsentligt større end i de fleste traditionelle systemer, hvor luften strømmer ind gennem ventilationskanaler. Derfor er der ingen gener fra træk, samtidig med at det lave tryk giver et markant reduceret energiforbrug.

Desuden kan der tilføres større luftmængder og en større køleeffekt gennem Troldtekt ventilationslofter, end der kan med traditionelle ventilationsarmaturer.

Det moderne sundhedscenter i Hvidovre er et af de steder, hvor Troldtekt ventilation kombinerer god akustik med frisk luft.

>> Læs mere om Hvidovre Sundhedscenter

Tilfører varme og genkendeligt design

I miljøer, der risikerer at få et institutionelt udtryk, kan Troldtekt træbeton bløde arkitekturen op. Dels udgør akustikpladernes struktur en kontrast til de mere glatte overflader, dels er der mulighed for at få pladerne med fræsede spor, mønstre, elegante trælister – eller malet i varme specialfarver.

Det fleksible design kan også understøtte de helende principper i arkitekturen. På plejehjemmet Solgaven i Valby bor blinde og svagtseende borgere. Derfor er stedet indrettet, så det er nemt at orientere sig, og hver etage har sin egen farve. Stueetagen er sandfarvet, de næste to etager har grønne vægge, døre og gulv. Herefter følger to gule etager og to blå etager.

Dobbelthøje orangerier med stort lysindfald forbinder etagerne. På orangeriernes ene væg er en listevæg til planter, og på den modsatte væg er der opsat designløsningen Troldtekt rhombe i changerende farver, der er parallelle til gulv- og vægfarven på de pågældende etager.

>> Læs mere om plejehjemmet Solgaven

Bidrager til point i de bæredygtige certificeringer

Flere bygherrer – offentlige og private – vælger at bygge efter en af de førende bæredygtighedscertificeringer. Det er med til at hæve barren for dokumenteret bæredygtighed og har positiv indvirkning på både indeklima, miljøaftryk og driftsøkonomi. I Danmark er DGNB den mest udbredte af certificeringerne.

Rambøll har kortlagt, at Troldtekt akustikløsninger kan bidrage positivt til over halvdelen af de point, der vægter i DGNB. Troldtekt bidrager inden for alle fem hovedområder i certificeringen: Proceskvalitet, miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet og teknisk kvalitet. DGNB-auditors kan få tilsendt dokumentationspakker med akustikpladernes specifikke bidrag ved at kontakte Troldtekt.

Psykiatrisygehuset GAPS i Slagelse og nye socialpsykiatriske boliger i Aars er eksempler på helende arkitektur med Troldtekt, som henholdsvis er DGNB-certificeret og prækvalificeret til at blive det.

Troldtekt bidrager også positivt til pointene i andre førende bæredygtighedscertificeringer som LEED, BREEAM og WELL.