Vælg Troldtekt® akustikplader baseret på FUTURECEM™

I 2022 har Troldtekt lanceret akustikplader, hvor cementen er den patenterede cementtype FUTURECEM™ fra Aalborg Portland. De nye Troldtekt plader optager mere CO2, end de udleder under produktionen – altså fase A1-A3 i en miljøvaredeklaration (EPD).

De akustiske egenskaber, den naturlige styrke og brandsikkerheden er på samme niveau som i akustikpladerne med traditionel cement.

I filmen kan du få en kort introduktion til Troldtekt akustikplader baseret på cementtypen FUTURECEM.

Det er en stor milepæl i Troldtekts arbejde med bæredygtighed, at træet i de velkendte akustikplader fremover kan blive blandet med FUTURECEM i stedet for traditionel cement. FUTURECEM er en patenteret cementtype, som udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i produktionen hos Aalborg Portland erstattes, og resultatet er cement med et 30 procent lavere CO2-aftryk.

– Stort set hele CO2-aftrykket fra en Troldtekt akustikplade kommer fra cementen, og derfor batter det virkelig, at vi nu skifter til en grønnere cementtype. Vi har fået foretaget en livscyklusanalyse, som viser, at Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM faktisk optager mere CO2, end de udleder, når vi måler på faserne i produktionen, siger Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S.

– Vi arbejder kontinuerligt med at skærpe vores bidrag til den cirkulære økonomi, og Troldtekt baseret på FUTURECEM er et stort skridt fremad. Men vi vil fortsat afsøge, om der findes et endnu grønnere bindemiddel med de samme gode egenskaber som cement, fortsætter han.

Grønnere løsning med de velkendte fordele

Træet, som er den anden råvare i Troldtekt akustikplader, optager COunder opvæksten i de danske skove. Den indlejrede CO2 i træet er samlet set større end den mængde, som udledes under produktionen af FUTURECEM. Og da fremstillingen af akustikpladerne på fabrikken i Troldhede foregår med 97,8 procent vedvarende energi, går det samlede CO2-regnskab under produktionen i minus.

– Det er cementen, der giver Troldtekt akustikpladerne deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af skadelig kemi. De fordele er svære at opnå med andre bindemidler end cement. Derfor er vi meget begejstrede for, at Aalborg Portland har udviklet FUTURECEM, som både gør det muligt at tilgodese klimaet og bevare alle de velkendte fordele ved akustikpladerne, siger Peer Leth.

Han tilføjer, at Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genanvendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO2 skal frigives ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement hos Aalborg Portland. Et pilotprojekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres op til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af bygninger.

Fire EPD'er er tilgængelige

Det tyske Institut Bauen und Umwelt (IBU) har nu verificeret og udgivet fire miljøvaredeklarationer (EPD’er) for de nye Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM.

EPD’erne giver professionelle i byggeriet et overblik over miljøpåvirkningen igennem akustikpladernes livscyklus. EPD’erne giver dermed også mulighed for at sammenligne med alternative løsninger og på den baggrund træffe oplyste valg i sit byggeprojekt.  

– Vi vil være helt transparente, når vi stiller EPD’er til rådighed. Derfor får vi udarbejdet særskilte EPD’er for vores forskellige produkter – som for eksempel de nye varianter af vores akustikplader baseret på FUTURECEM, siger Vibeke Pedersen, der er teknisk chef hos Troldtekt A/S.