Akustikløsninger til WELL-certificeret byggeri

Sådan bidrager Troldtekt® til WELL-certificeringen

Troldtekts æstetiske udtryk giver point i WELL-systemet, der også giver point for, at akustikløsningerne er Cradle to Cradle-certificerede.

Troldtekt akustikplader bidrager til certificering af bæredygtigt byggeri

Troldtekt® kan bidrage til 20 procent af kriterierne i WELL

Tabellerne nedenfor viser nogle af de faktorer, hvor Troldtekt kan generere point ved en WELL-certificering. Faktorerne svarer både til ­indeklima, materialesundhed og funktion.

Point for social bæredygtighed
WELL bruges ofte i kombination med mere teknisk orienterede certificeringer, f.eks. Environmental Building, LEED og BREEAM. Det skyldes, at WELL-systemet har stærkere fokus på sundhed og velvære.

For eksempel bidrager Troldtekt positivt til menneskelige aspekter som f.eks. mental og psykisk sundhed. Helt konkret genererer Troldtekt point for kriterie 88 "Biophilia 1", kriterie 97 "Material Transparency" og kriterie 99 "Beauty and Design 2".

Fleksible designmuligheder, akustikløsningernes æstetik og det faktum, at Troldtekt er Cradle to Cradle-certificeret på sølvniveau, er bidragende årsager. Certificeringen blev blandt andet opnået, fordi Troldtekt ikke indeholder skadelige stoffer, hvilket betyder, at pladerne kan vende tilbage til naturens kredsløb.

WELL har syv fokusområder med en række kriterier for hvert område. Troldtekt kan bidrage positivt til 20 kriterier, som fordeler sig på fem områder:

  • Andre WELL-kriterier på området (grå)
  • Kriterier, hvor Troldtekt bidrager positivt (orange)

Nedenfor er nogle af de vigtigste faktorer, som Troldtekt bidrager til ved en WELL-certificering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger
Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

Sådan fordeler de syv fokusområder sig i den samlede vurdering:

  • Air: 29%
  • Water: 8%
  • Nourishment 15%
  • Light: 11%
  • Fitness: 8%
  • Comfort: 12%
  • Mind: 17%
Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL er en amerikansk certificeringsordning, som blev etableret i 2014. WELL har særligt fokus på at forbedre menneskers sundhed og velvære i det byggede miljø. Dermed adskiller certificeringen sig fra flere af de andre mere tekniske certificeringer, og den bliver derfor ofte brugt i kombination med for eksempel DGNB, LEED eller BREEAM.

Det er International WELL Building Institute™, der star bag WELL-certificeringen. Du kan læse mere om WELL på https://www.wellcertified.com/

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

"WELL er et værktøj til at fremme sundhed og velvære i bygninger på globalt plan. De enkelte produkter i bygningen har stor indvirkning på sundheds- og velværeaspekterne, og derfor er der mere end nogensinde brug for at få en lang række aspekter dokumenteret. Troldtekt er et meget godt eksempel på en ansvarlig ­producent, som er sig sit ­ansvar bevidst på en meget ­gennemgribende måde.”

Anna Bergman (foto)
WELL Accredited Professional
Expert Project Manager
Rambøll Sverige

Et kontormiljø på et fundament af velvære

Mennesker, der har det godt, præsterer bedre. Sådan lyder filosofien bag Eminent, som er den første WELL-certificerede kontorbygning i Norden, og som dermed er skabt til at fremme menneskers trivsel.

Et sundt akustisk miljø er meget vigtigt for et godt førstehåndsindtryk. Og en rolig atmosfære er afgørende for de mennesker, der arbejder i Eminent. I den kontekst er Troldtekt akustikplader valgt som loftbeklædning i kontorbygningens café-område.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger