CSR-rapport for 2015 er nu online

Troldtekts 2015-rapport om samfundsansvarlige aktiviteter - CSR - kan nu downloades fra hjemmesiden. Rapporten er også indsendt til FN, idet årlig rapportering om CSR er en del af vores forpligtelser i henhold til UN Global Compact, som vi tilsluttede os i 2010.

02.05.2016

I rapporten præsenterer vi en håndfuld konkrete CSR-tiltag, som vi gennemførte i 2015. Fra screening af leverandører over mærkbar energioptimering til justerede sikkerhedsprocedurer i vores produktion. Bagerst i rapporten har vi samlet de konkrete data fra året, der gik.

2015 er andet år, hvor vores rapportering er baseret på metodikken i Global Reporting Initiative (GRI G4). Et vigtigt led i arbejdet med GRI G4 er en såkaldt væsentlighedsanalyse, og i samarbejde med konsulentfirmaet Carve Consulting har vi grundigt analyseret vores tilgang til CSR og fundet frem til de områder – indikatorer - der er væsentlige for Troldtekt at rapportere om. Eksempler på indikatorer er energiforbrug, risikoklassificering af leverandører samt arbejdsrelaterede ulykker og sygefravær.

Læs Troldtekts CSR-rapport for 2015Læs Troldtekts CSR-rapport for 2015

En central del af Troldtekts arbejde med CSR er principperne i Cradle to Cradle, der også udgør fundamentet for forretningsstrategien. Det strategiske arbejde med Cradle to Cradle var også baggrunden for, at Troldtekt i 2015 modtog de internationale udmærkelser Highly Commended ved både Circular Economy Awards og Responsible Business Awards.

Læs også: Troldtekt Highly Commended for ansvarlig strategi

Læs også: Cradle to Cradle strategi