Brochure: Sådan bidrager Troldtekt til DGNB

I samarbejde med Rambøll har vi dokumenteret, hvordan Troldtekt akustikløsninger bidrager til byggeriets DGNB-certificering.

03.01.2018

Med certificeringsværktøjet DGNB kan bygherrer og rådgivere beregne, hvad forskellige beslutninger betyder for blandt andet miljø, totaløkonomi og sociale forhold i en bygning.

I samarbejde med Rambøll har vi dokumenteret, hvordan vores produkter kan hjælpe bygherrer til at opnå flere point i en DGNB-certificering. Dokumentationen viser, at Troldtekt akustikløsninger kan bidrage positivt til kriterier, som udgør 52,7 procent af en samlet DGNB-certificering.

I en ny brochure kan du se listen af kriterier, læse mere om Troldtekts bidrag til DGNB og se eksempler på certificerede bygninger med Troldtekt.

Nemt for auditors at arbejde med Troldtekt

For at gøre det overskueligt for auditors at vurdere Troldtekts specifikke bidrag til de forskellige kriterier har Rambøll udarbejdet rapporter og tilhørende dokumentationspakker.

– Troldtekts produkter er meget veldokumenterede og derfor nemme at arbejde med, når vi gennemfører DGNB-certificeringer. Troldtekt udmærker sig ved at have en miljøvaredeklaration (EPD), som evaluerer miljøpåvirkninger i produktets livscyklus. Desuden har Troldtekt grundigt dokumenteret, hvordan produkterne bidrager til en cirkulær økonomi, hvilket også vægter i DGNB, siger Gitte Gylling H. Olesen i den nye brochure. Hun er ph.d., seniorkonsulent og DGNB-auditor i Rambøll.

Ifølge Rambølls ’Green Market Study’ fra 2017 har bygninger, der  lever op certificeringen, i gennemsnit 3-5 procent højere ejendoms- og udlejningsværdi, 5-10 procent lavere driftsudgifter og 3-5 procent lavere ledighed.

Læs mere i brochuren ’Troldtekt i det DGNB-certificerede byggeri’ >