Troldtekt i paneldebat ved international Cradle to Cradle-kongres

08.01.2020

Under debatten ved Cradle to Cradle-kongressen i Berlin deler vi vores erfaringer med at gå fra en produktcertificering til at bruge den internationale Cradle to Cradle-standard som ramme om vores strategi.

Internationale frem for nationale standarder kan bane vej for cirkulær økonomi.

Det er hovedpointen, som kommunikationschef Tina Kristensen tager med, når hun fredag den 31. januar repræsenterer Troldtekt på Cradle to Cradle-kongressen i Berlin. Tina Kristensen deltager i debatten ’Setting C2C standards – closing the loop’.

Paneldebatten sætter fokus på mulighederne for gennem standardisering at udbrede cirkulær økonomi yderligere.

Troldtekt akustikplader er certificeret efter den internationale Cradle to Cradle-standard. Her er princippet, at materialer skal være sunde, så de kan indgå i biologiske eller teknisk kredsløb. Hos Troldtekt ser vi dog ikke ”bare” Cradle to Cradle som en produktstandard, men som fundamentet for vores forretningsstrategi.

Vi mener, at fælles standarder på tværs af lande vil give bedst grobund for den cirkulære økonomi. Desuden ser vi gerne materialepas, som – også når en bygning senere skal renoveres eller skilles ad – giver overblik over indholdsstofferne i de anvendte materialer.  

Støtter både vært og konference

Blandt de andre aktører i fredagens paneldebat er Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) og Deutsches Institut für Normung (DIN). C2CPII varetager Cradle to Cradle-standarden internationalt, mens DIN er Tysklands nationale standardiseringsorgan.

Cradle to Cradle-kongressen samler hvert år over 1.000 aktører, som arbejder med cirkulær økonomi på tværs af lande og brancher.

Den tyske Cradle to Cradle ngo er vært for arrangementet i Berlin som et led i organisationens arbejde for at udbrede den bæredygtige standard. Hos Troldtekt støtter vi det arbejde som medlem af ngo’ens ’Freundeskreismitglied’. Desuden er vi blandt kongressens sponsorer.  

>> Læs mere om kongressen

>> Læs mere om Troldtekts Cradle to Cradle-strategi