Troldtekt får EU-miljøpris for take back-strategi

02.05.2016

Troldtekt A/S har netop modtaget en af de prestigefulde miljøpriser, som Ingeniørforeningen uddeler i samarbejde med EU og Miljøministeriet. Prisen gives for Troldtekts take back-strategi, der gør træbetonaffald fra byggeriet til en ny ressource. Troldtekt deltager nu i konkurrencen om en af de europæiske miljøpriser.

Træbetonaffald fra nybyggeri og nedrivning skal blive til en ny ressource. Sådan lyder tanken bag Troldtekts take back-strategi, hvor de første tiltag er udrullet. Strategien har nu udløst en af de nationale EU-miljøpriser, som i dag blev uddelt i Ingeniørhuset. Troldtekt har vundet i kategorien ”Bæredygtige Processer”.
– Vi har lanceret take back-systemet som en del af vores forretningsstrategi, der er baseret på principperne i det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Vi er meget stolte over at vinde så fornem en pris, og det bekræfter os yderligere i, at vi er på rette spor, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt A/S.

Komité: Et prisværdigt retursystem
I bedømmelseskomitéen sidder repræsentanter udpeget af Miljø- & Fødevareministeriet, Erhvervs- & Vækstministeriet, Dansk Industri, Håndværksrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, IDA Miljø og Ingeniørforeningen. Priskonkurrencen gennemføres i samarbejde med EU.
– Bedømmelseskomitéen finder det særligt prisværdigt, at der inden for byggebranchen etableres et retursystem, der minimerer behovet for deponi, og som samtidig genanvender materialer, der ellers skulle brændes eller deponeres, lyder det blandt andet i begrundelsen for valget af Troldtekt som vinder.
Sammen med de øvrige vindere er Troldtekt nu også i spil til en af de fælleseuropæiske EU-miljøpriser.

Kan vende tilbage til naturen
Med Troldtekts take back-system kan træbetonaffald fra byggepladser vende tilbage til naturen som kompost. Det kan det, fordi træbeton udelukkende består af træ og cement og ikke indeholder skadelige stoffer. Med systemets næste etape kan udtjente træbetonplader fra nedrivninger indgå som ressource i produktionen af ny cement.
– Det kræver investeringer fra vores side at lancere tiltagene, og det tjener sig ikke hjem fra dag ét. Men vi tror på, at det betaler sig i længden at gå forrest inden for bæredygtighed i byggeriet, siger Peer Leth.
Han tilføjer, at vigtige partnere som Vugge til Vugge Danmark, Region Midtjylland, Aalborg Portland, HedeDanmark og flere entreprenører også har en andel i prisen. 

Med i ny CSR-rapport
Take back-systemet er en del af Troldtekts Cradle to Cradle-roadmap med bæredygtige tiltag frem mod 2022. Både roadmap og take back-system er nærmere beskrevet i Troldtekts nye CSR-rapport for 2015, der netop er indsendt til FN som en del af virksomhedens tilslutning til FN Global Compact.

 

YDERLIGERE INFORMATION:

 

 

FAKTA: EU’S MILJØPRISER

 • Ingeniørforeningen har siden 1987 i samarbejde med EU og Miljøministeriet uddelt priser for miljøforbedring til virksomheder m.v.
 • Priskonkurrencen, der er den mest prestigefyldte miljøpris i EU-regi, har to niveauer: Nationale prisuddelinger og en efterfølgende konkurrence på europæisk niveau.
 • Den danske bedømmelseskomité uddeler i år priser for miljøforbedringstiltag inden for kategorierne ”Bæredygtige Produkter og Services” og ”Bæredygtige Processer”.

 

FAKTA: TILTAG I TROLDTEKTS TAKE BACK-SYSTEM

 • Nyttiggørelse af byggeaffald fra byggepladser
  Fraskær fra nye Troldtekt produkter bliver nu indsamlet på byggepladser. Affaldet leveres til HedeDanmark, som behandler og oparbejder resterne til jordforbedringsmidler.

 • Serviceaftaler om tilbagetagning
  Troldtekt tilbyder nu serviceaftaler i forbindelse med projektleverancer. Med serviceaftalerne tilbyder Troldtekt fremadrettet at tilbagetage akustikplader efter endt brug.

 • Nyttiggørelse af nedrivningsaffald
  Anden etape af take back-systemet omfatter nyttiggørelse af nedrivningsaffald, som kan indgå i det tekniske kredsløb som en råvare i ny cement. Sammen med Aalborg Portland, nedrivningsfirmaer og kommuner forventer Troldtekt at kunne tilbyde denne løsning fra 2018 eller 2019.

 • Samarbejde med kommuner
  Troldtekt har desuden indledt et samarbejde med en række kommuner om at frasortere træbeton som en selvstændig affaldsfraktion, der vil blive genanvendt i for eksempel byggeblokke. Tiltaget vil gradvist blive udbredt til alle kommuner.
"Troldtekt A/S vinder EU's danske miljøpris 2016 i kategorien ""Bæredygtige processer"". Peer Leth, direktør i Troldtekt A/S, modtog prisen. Copyright ©Henrik Frydkjær."
Modtagerne af EU's danske miljøpriser 2016. Fra venstre: Kasper Guldager Jensen, direktør i arkitektvirksomheden GXN, direktør Trine Richter fra Green Solution House, adm. direktør Zhuoyan Cai fra Aquarden Technologies og adm. direktør Peer Leth fra Troldtekt A/S. Copyright ©Henrik Frydkjær.
European Business Awards for the Environment logo