Troldtekt A/S gør affald til en ressource

14.01.2016

Troldtekt lancerer et take back-system, som gør byggeaffald med træbeton til en ressource for miljøet. Troldtekt træbeton er fremstillet af 100 procent naturmaterialer og kan derfor vende tilbage til naturen som kompost. Entreprenører og kommuner skal bidrage til at udbrede det nye system.

Overskydende rester af Troldtekt akustikplader vil fremover blive indsamlet, så de kan vende tilbage til naturen som kompost. Tiltaget er en del af Troldtekts take back-strategi, der skal sikre, at både fraskær fra nye produkter og udtjente akustikplader kommer miljøet til gavn.
– Take back-systemet er et naturligt skridt i vores bæredygtige forretningsstrategi. Vi har etableret de partnerskaber, der skal til, for at vi i første omgang kan lancere systemet i Danmark. Målet er, at vi i de kommende år vil udbrede det til vores europæiske nærmarkeder, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt. 

 

Et take back-system i flere etaper
Det nye take back-system omfatter såvel fraskær fra byggepladser som udtjente plader og vil blive udrullet over flere etaper:

 • Nyttiggørelse af byggeaffald fra byggepladser
  Entreprenører (blandt andre MT Højgaard og NCC) vil sørge for, at fraskær fra nye Troldtekt produkter bliver indsamlet på byggepladserne. Affaldet leveres til HedeDanmark, som behandler og oparbejder resterne til jordforbedringsmidler.

 • Serviceaftaler om tilbagetagning
  Troldtekt tilbyder nu serviceaftaler i forbindelse med projektleverancer. Med serviceaftalerne tilbyder Troldtekt fremadrettet at tilbagetage akustikplader efter endt brug.

 • Nyttiggørelse af nedrivningsaffald
  Anden etape af take back-systemet omfatter nyttiggørelse af nedrivningsaffald, som kan indgå i det tekniske kredsløb som en råvare i ny cement. Sammen med Aalborg Portland, nedrivningsfirmaer og kommuner forventer Troldtekt at kunne tilbyde denne løsning fra 2018 eller 2019

 • Troldtekt har desuden indledt et samarbejde med en række kommuner om at frasortere træbeton som en selvstændig affaldsfraktion, der vil blive genanvendt i for eksempel byggeblokke. Tiltaget vil gradvist blive udbredt til alle kommuner.

 

Kan vende sikkert tilbage til naturen
Take back-systemet er udviklet sammen med Vugge til Vugge Danmark. Projektet har desuden fået støtte fra Grøn Omstillingsfond og Region Midtjylland. Annette Hastrup, direktør i Vugge til Vugge Danmark, siger: – Troldtekt akustikplader er Cradle to Cradle-certificeret på sølvniveau, og Troldtekt har dokumentation for, at loftpladerne kan vende sikkert tilbage til naturen som kompost. Ved at lancere et system, der giver restprodukter og nedrivningsaffald ny værdi, viser Troldtekt sig endnu engang som en virksomhed, der er med helt i front inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

 

FAKTA: Troldtekts bæredygtige strategi

 • Fundamentet for Troldtekts forretningsstrategi er principperne i det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Troldtekt modtog på den baggrund strategiprisen ved CSR Awards 2014.

 • Troldtekt har lagt en systematisk køreplan for konkrete bæredygtige tiltag frem til 2022.

 • Produktserien Troldtekt akustik er Cradle to Cradle-certificeret i kategorien sølv. Målet er at nå guld senest ved næste re-certificering i 2017 og det højeste niveau platin i 2022.

 

YDERLIGERE INFORMATION:
Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk