Ønske til minister: Plant mere bæredygtig skov

Mandag den 8. maj besøger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) Troldtekt A/S i Troldhede. Her vil Troldtekts direktør, Peer Leth, vende risikoen for mangel på bæredygtighedscertificeret nåletræ med ministeren. Dansk træ er et vigtigt råstof for Troldtekt og den øvrige træindustri - og skaber dermed lokale arbejdspladser.

02.11.2017

Bæredygtigt skovbrug er i fokus, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mandag den 8. maj lægger vejen forbi sin politiske storkreds i Vestjylland. Han besøger Skarrildhus og Gedhus Plantage for at se nærmere på skovbrug, og imellem de to felt-besøg lægger ministeren vejen forbi Troldtekt A/S i Troldhede, hvor han vil få en rundvisning i produktionen.

Siden 1935 har Troldtekt udviklet og produceret akustikløsninger til lofter og vægge. Der bliver udelukkende anvendt danske naturmaterialer i produktionen: træ og cement. Træet er rødgran, som er certificeret efter de bæredygtige PEFC™- og FSC®-standarder. Troldtekt bruger årligt 40.000-45.000 rummeter rødgran.

− Desværre bliver der ikke plantet så mange nåletræer i de danske skove som tidligere. Det giver udsigt til mørke skyer i horisonten, for det kan medføre en svigtende forsyningssikkerhed, når vi kigger 20-30 år frem i tiden, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt.

Træ får Danmark til at gro
Troldtekt anvender træ fra både private skove og fra stats- og kommuneskove i produktionen, og Peer Leth vil benytte ministerbesøget til at lufte sine bekymringer.

− Jeg er rigtig glad for, at miljø- og fødevareministeren besøger en virksomhed i træindustrien. Træ er en fornybar og naturlig ressource, som giver sunde produkter. Og mit budskab vil være, at man i overført betydning kan få meget til at gro ved at plante flere nåletræer – arbejdspladser, forbrug og bosætning for at nævne nogle af de vigtige faktorer for vækst i Danmark, siger Peer Leth.

Han understreger, at det er nåletræer fra certificeret skovbrug, som Troldtekt om et par årtier kan mangle. Og netop certificeringsordningerne er med til at tilgodese internationale mål om biodiversitet i skovene. 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) besøg hos Troldtekt indgår som en del af et dagsprogram arrangeret af HedeDanmark, som er en international handels- og servicevirksomhed med over 150 års erfaring og viden på det grønne område. Ministeren bliver i løbet af dagens program præsenteret for moderne skovdrift og herunder anvendelse af bæredygtigt træ i industrien.

PRAKTISK INFORMATION:
Pressen er velkommen hos Troldtekt (Østergade 37, Troldhede, 6920 Videbæk) mandag den 8. maj kl. 11-12. Ministeren, der gerne stiller op til spørgsmål fra pressen, ankommer til rundvisning klokken 11, og han modtages af Peer Leth fra Troldtekt.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • Træet er PEFC-eller FSC-certificeret, hvilket er en garanti for, at det kan spores tilbage til ansvarligt skovbrug. Læs fakta om de to ordninger her.
  • Troldtekt bruger kun træ fra Jylland for at minimere transportprocessen og CO2-belastningen.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:
Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk   
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk 

Adm. Direktør, Peer Leth copyright© Jørn Deleuran
Luftfoto af Troldtekt A/S, Troldhede, copyright© Hunderup Luftfoto
Rødgran skov, copyright© Troldtekt A/S
Troldtekt, Produktion, Troldhede, copyright© Troldtekt A/S