Circle House skal bane vej for cirkulært byggeri

24.09.2018

Circle House er 60 almene boliger, som bygges efter cirkulære principper. Allerede nu åbnes et demonstrationshus for at vise konceptet, der er verdens første af sin slags. Troldtekt A/S er partner i Circle House - og virksomhedens direktør håber, at projektet får flere i branchen til at se et potentiale i genanvendelse.

I 2019 begynder byggeriet af verdens første almene boliger opført efter cirkulære principper. Circle House hedder projektet, der bygges i det nye Lisbjerg Bakke ved Aarhus. Allerede fredag den 28. september indvies et demonstrationshus ved Lejerbos hovedkontor i Valby – og her kan besøgende opleve konceptet Circle House. 

Målet med Circle House er, at 90 procent af de anvendte byggeelementer kan genanvendes stort set uden værditab. Med i projektet er en række partnere, og en af dem er Troldtekt A/S, som producerer akustikplader af naturmaterialerne træ og cement.

– Vi tror på, at Circle House bliver en positiv business case, som viser, at man kan bygge bæredygtigt og cirkulært uden at bygge dyrt. Det er et learning by doing-projekt, hvor alle led i værdikæden sidder med ved bordet. Stemningen blandt partnerne er meget positiv, siger Peer Leth, adm. direktør i Troldtekt.

Udfordringerne er lavpraktiske

Troldtekt har siden 2012 arbejdet ud fra de cirkulære Cradle to Cradle-principper, og som led i Circle House-projektet holdt Peer Leth tidligere i 2018 et inspirationsoplæg hos Dansk Industri. Her kom han ind på muligheder og udfordringer i arbejdet med cirkulær økonomi.

– Regeringens nye strategi for cirkulær økonomi viser, at der politisk er fokus på området, og det er positivt med bedre rammebetingelser. Det er dog ikke gjort med det, for udfordringerne er lavpraktiske. Lad mig give et eksempel: Troldtekt er et naturmateriale, der kan vende tilbage til naturen som kompost eller indgå som ressource i nye materialer. For at det sker i større omfang, skal der være aktører, som ser sund forretning i at indsamle og sortere fraktioner af affald på byggepladsen, siger Peer Leth.

– Jeg håber, at Circle House kan blive et pilotprojekt for at arbejde med kildesortering og materialebanker. Det skal være sådan, at man om 40-50 år kan se i en database, hvilke materialer der er brugt, og at de materialer ikke er påvirket med for eksempel miljøskadelig maling undervejs i levetiden, fortsætter han.

Rå elementer skal bruges 1:1

Et væsentligt formål i Circle House er netop at bruge ”rå” elementer, som optimalt set ikke skal bearbejdes, når først boligerne er opført. Det forklarer Casper Østergaard Christensen, som er arkitekt ved tegnestuen GXN og projektleder for Circle House.

– Målet er, at de fleste elementer kan genbruges 1:1, når byggeriet om mange år bliver skilt ad. Det vil dog være en udfordring for beboerne, hvis de for eksempel ikke må male deres rå betonvæg i en ny farve, siger han og uddyber:

 – Der vil være nogle ting, man ikke kan gøre som beboer, men til gengæld vil boligerne have en mere fleksibel indretning, hvor det for eksempel er nemt at flytte en indervæg og få en ny rumfordeling.

Indvielsen af Circle House-demonstrationshuset foregår 28. september på Gammel Køge Landevej 26 i Valby.

CIRCLE HOUSE I TAL:

  • Circle House er 60 almene boliger bygget efter principperne i cirkulær økonomi.
  • Målsætningen er at 90 procent af boligernes materialer kan genanvendes uden at tabe nævneværdig værdi.
  • Byggeriet forventes at udbydes, på markedsvilkår, ved udgangen af 2018.
  • Byggeriet forventes at starte i 2019 og stå færdig i 2020.
  • Projektet involverer over 35 virksomheder fra den danske byggebranche på tværs af værdikæden.
  • Circle House er støttet med 6,9 millioner kroner af Miljøstyrelsen og 3 millioner kroner af Realdania.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
  • Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
  • I sortimentet er også specialløsninger, der kombinerer akustikloftet med f.eks. ventilation.
  • Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk       
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk   

Circle House er 60 almene boliger, som bygges efter cirkulære principper. Allerede nu åbnes et demonstrationshus for at vise konceptet, der er verdens første af sin slags. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Målet med Circle House er, at 90 procent af de anvendte byggeelementer kan genanvendes stort set uden værditab. Med i projektet er en række partnere, og en af dem er Troldtekt A/S, som producerer akustikplader af naturmaterialerne træ og cement. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Troldtekt A/S er partner i Circle House - og virksomhedens direktør håber, at projektet får flere i branchen til at se et potentiale i genanvendelse. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.
Fredag den 28. september indvies Circle House-demonstrationshuset ved Lejerbos hovedkontor i Valby - og her kan besøgende opleve konceptet, der er verdens første af sin slags. Copyright© Helene Høyer Mikkelsen.