Lokale råvarer har vist deres styrke under corona

16.09.2020

Ikke alle direktører i byggeriet har sovet lige roligt under corona-krisen, hvor forsyningslinjerne især i foråret var under pres. Det viser en undersøgelse fra DI Byg.

Med dansk produktion og alle råvarer inden for cirka 150 kilometer er Troldtekt A/S en af de virksomheder, der har kunnet producere på fuldt tryk under pandemien.

Der bliver vasket og sprittet hænder hyppigere, alle eksterne chauffører har mundbind på, og medarbejderne holder større afstand til hinanden. Men derudover har det været svært at se på Troldtekts produktionslinje i Troldhede, at verden er ramt af en global pandemi.

– Vi har siden marts produceret vores akustikplader ved fuld kapacitet, som vi gjorde det før corona. Vores råvarer er træ fra jyske skove og cement fra Aalborg Portland, og de er blevet leveret med samme frekvens som inden corona, siger Peer Leth, adm. direktør for Troldtekt A/S,

At Troldtekts produktion hidtil har været uberørt af corona-virussen, skyldes dog ikke, at virksomheden har haft et særligt pandemi-beredskab. Men en forretningsmodel med brug af lokale råvarer har stillet Troldtekt stærkt i en global krise:

– Hele vores strategi er bundet op på at producere lokalt og dokumenteret bæredygtigt. Vi får vores rødgran fra certificerede skove i Jylland, og det længste væk, vi henter vores råvarer, er Aalborg Portland. Derfor har vi ikke haft nogen problemer med at få vores leverancer og holde fuld damp på produktionen. Samtidig har de korte transportafstande en positiv indflydelse på CO2-regnskabet, siger Peer Leth.

– Politikernes resolutte indgriben har betydet, at byggebranchen generelt har klaret sig fornuftigt gennem corona-krisen indtil videre. Her har det helt sikkert haft betydning, at det kommunale anlægsloft blev suspenderet, og i de kommende år vil vi formentlig også kunne mærke de fremrykkede midler til renovering af almene boliger, siger han.

Værdikæder er blevet en vigtigere prioritet

Da brancheorganisationen DI Byg i april 2020 spurgte sine medlemmer, hvordan corona-krisen påvirkede dem, var der ængstelse at spore. For eksempel svarede 42 procent af de adspurgte medlemsvirksomheder, at de i nogen, stor eller meget stor grad havde oplevet problemer med at modtage underleverancer som følge af corona-virus. Derimod sagde blot 27 procent af virksomhederne, at de slet ikke havde oplevet problemer.

– Alle virksomheder har brug for at kunne få komponenter frem til tiden. Under corona-krisen har byggeriet især været udfordret af, at fragten over landegrænserne i perioder har haft vanskeligt ved at passere. Og visse steder som Frankrig, England og flere sydeuropæiske lande har hele byggesektoren været lukket ned. Det har også presset de danske virksomheder i byggesektoren, der har leverandører i disse lande, siger Elly Kjems Hove, branchedirektør i DI Byg.

Den sårbare forsyningssikkerhed var muligvis forklaringen på, at DI Bygs rundspørge i april også viste, at optimering af virksomhedens værdikæder var den næstvigtigste prioritet efter at nedbringe virksomhedens omkostninger.

– Når en virksomhed pludselig ikke kan få de komponenter, man har regnet med, betyder det jo i første omgang, at man ikke kan levere de ordrer, man har lovet sine kunder. Eller man kan ikke opretholde sin produktion og må tage afsked med medarbejdere. Og man risikerer jo ikke kun at tabe ordrerne, men også kunderne, der vil forsøge at finde en anden leverandør, siger Elly Kjems Hove.

Corona har lært virksomheder at overveje alternativer

Brancheorganisationen DI Byg spurgte sine medlemmer fire gange under nedlukningen, hvordan corona-krisen påvirkede deres forretning og forventninger til fremtiden. Og undersøgelserne viser, at virksomhedernes bekymringer gradvist tog af i løbet af krisen.

Ifølge Elly Kjems Hove har corona-krisen dog fået virksomheder i byggeriet til at gå deres forsyningskæder efter i sømmene. Først og fremmest for at overveje, om man har alternativer leverandører til vigtige komponenter, men også for at prioritere digital tracking af leverancerne, så man hele tiden kan følge med.

– Det er godt for en virksomhed som Troldtekt, at de kan få alle råvarerne i Danmark. Den mulighed er det langt fra alle, der har, siger hun og tilføjer, at corona-krisen har fået virksomheder til at opbygge lidt større lagerbeholdninger, så produktionen kan opretholdes, selvom der måtte komme kortvarige nedlukninger.

Udspringer af beslutning i 2017

Når Troldtekt og adm. direktør Peer Leth i dag føler, at de – indtil videre – er sluppet nådigt gennem corona-pandemien, skyldes det blandt andet en stor beslutning i 2017. Her besluttede virksomheden nemlig at fordoble produktionen i vestjyske Troldhede med en ny fabrikslinje til 180 millioner kroner.

– Vi kunne godt have flyttet en del af produktionen til udlandet, hvor lønomkostningerne er lavere. Men det var kun en meget kort overvejelse, fordi virksomheden er så lokalt forankret. Samtidig ser vi store fordele ved at have fabrik og leverandører af råvarer samlet inden for kort afstand. Den beslutning er vi kun blevet yderligere bekræftet i under corona-krisen, hvor vores lokale setup har vist sig meget robust og betydet en høj forsyningssikkerhed, siger Peer Leth.

FAKTA OM TROLDTEKT:

• Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge.
• Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råvarerne i produktionen, som foregår i Danmark under moderne, miljøskånsomme forhold.
• Troldtekts forretningsstrategi er tilrettelagt med designkonceptet Cradle to Cradle som det centrale element for at sikre miljømæssige gevinster frem mod 2022.

YDERLIGERE INFORMATION:

Adm. direktør i Troldtekt A/S Peer Leth: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Peer Leth, adm. direktør hos Troldtekt A/S, © Jørn Deleuran
Troldtekt, Produktion, Troldhede, © Thomas Mølvig
Troldtekt, Produktion, Troldhede, © Troldtekt A/S
Troldtekt, Produktion, Troldhede, © Troldtekt A/S
Aalborg Portland, Aalborg, © Aalborg Portland
Troldtekt, Produktion, Troldhede, © Troldtekt A/S