Troldtekt® sætter bæredygtigheden i system

I 2013 har vi udvidet samarbejdet med Vugge til Vugge Danmark, der vejleder os i forbindelse med videreudviklingen af vores Cradle to Cradle roadmap. Det er en køreplan, som beskriver de overordnede målsætninger på vejen mod vores mål om, at Troldtekt i 2022 er affaldsfri og CO2-positiv.

Med roadmappet har Troldtekt en offentlig tilgængelig og ambitiøs plan for, hvordan virksomheden og produkterne skal udvikle sig. Ifølge Annette Hastrup, Business Director i Vugge til Vugge Danmark, er det mere en vejviser end en facitliste: ”Ofte opstår en positiv sneboldeffekt, når virksomheder formulerer målsætninger. Troldtekt har for eksempel allerede nu nået de mål for vedvarende energi, som de egentlig først skulle nå om nogle år”.

Roadmappet viser retningen indenfor de fem områder, der ligger til grund for en Cradle to Cradle certificering, hvor Troldtekt de næste ti år vil arbejde med Cradle to Cradle konceptet. Indsatsområderne er materialesundhed og genanvendelse, vandkvalitet, vedvarende energi og socialt ansvar samt generelle miljøtiltag. I Troldtekt har vi tilføjet generel implementering, som et sjette område.

 

Garanti for bæredygtighed

Et produkt bliver i offentligheden først opfattet som bæredygtigt, når der er troværdig dokumentation for det. Helt troværdigt opfattes det kun, hvis en anerkendt og uafhængig organisation kontrollerer og godkender dokumantationen. Med Cradle to Cradle certificeringerne har byggeriets parter en garanti for, at Troldtekt reelt producerer bæredygtige produkter. ”Cradle to Cradle certificeringerne giver bygherrer og rådgivere en garanti. De dokumenterer i de fem indsatsområder, hvordan Troldtekts produkter skaber værdi for bæredygtigt byggeri”, fortæller Annette Hastrup, Business Director i Vugge
til Vugge Danmark.

 

Vigtigt med mangesidet indsats

Der er generel enighed i Danmark og resten af verden om, at miljø, social ansvarlighed og økonomi er de tre afgørende sider af bæredygtighed. Det er et resultat af FNs Brundtland-rapport i 1987. Ifølge Annette Hastrup tilbyder Cradle to Cradle en ny måde at arbejde med bæredygtighed på i praksis. ”I det traditionelle arbejde med bæredygtighed er der en tilbøjelighed til at ville have overskud på det økonomiske og det sociale område, mens vi kun prøver at minimere skaderne på det miljømæssige område. Det er ikke nok kun at reducere den negative indflydelse på miljøet på vejen mod bæredygtighed.

I Cradle to Cradle er der fokus på helheden, og på øko-effektivitet, hvor miljøindsatsen er dybt integreret i forretningsstrategien”. siger Annette Hastrup og forklarer: ”Den vigtigste pointe er, at materialer og processer skal skabe merværdi for både miljøet, samfundet og forretningen, hvorved menneskelig aktivitet bliver til noget positivt for alle aspekter af livet på jorden”.