Socialt ansvar i mere end 80 år

I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning.

Gennem mere end 80 år har medarbejdere i en særligt svær livssituation kunnet få en donation fra Louis Hammerichs Fond. På baggrund af indstillinger træffer fondens bestyrelse beslutninger om donationer. 

 

Fonden arbejder ud fra følgende nedskrevne principper:

  • Formål er at yde hjælp til medarbejdere såvel som tidligere medarbejdere, endvidere hjælp til nævnte personers enker/ægtemænd.

  • Uddelinger fra fonden skal tjene til afhjælpning af trang eller til hjælp i tilfælde af alvorlig sygdom eller alderdom.

  • Subsidiært uddeling af midler som hjælp til studier, uddannelse m.v.

  • Fondens bestyrelse er den samme som Troldtekt A/S' bestyrelse.

Allerede i 1884 købte en unge Louis Hammerich den virksomhed, der senere blev til Troldtekt A/S. I 1935 begyndte produktionen af Troldtekt akustikplader, og året efter opstod Louis Hammerichs Fond.