Sådan bidrager Troldtekt træbeton til bæredygtigt boligbyggeri

Boligselskaberne kan være med til at rykke på den bæredygtige dagsorden ved at vælge materialer, som er sunde for både mennesker og miljø, og som kan indgå i cirkulære kredsløb.

Se, hvordan Troldtekt bidrager positivt – også når boligerne skal have en bæredygtig bygningscertificering.

De fleste mennesker tilbringer 80-90 procent af deres tid indendørs – og langt det meste af den tid i hjemmet. Ved at træffe de rette valg under renovering og nybyggeri kan de almene boligselskaber gøre en stor forskel for miljøet og for trivslen hos den million danskere, der bor i en af de over 500.000 almene boliger.

Materialer med godkendelser og certifikater kan danne rammen om et hjem, der er sundt for både mennesker og miljø. Samtidig kan materialerne være med til at hæve barren for bæredygtigt byggeri.

Her kan du læse, om fem aspekter af bæredygtighed, som Troldtekt A/S arbejder med – og hvor de originale Troldtekt akustikplader gør en forskel, når de bliver valgt til almene boliger.

1. Cirkulær økonomi med Cradle to Cradle

Det internationale designkoncept Cradle to Cradle er valgt som strategisk ramme om Troldtekts forretning, fordi konceptet favner de vigtigste områder af bæredygtighed. Det betyder, at boligselskaber – når de vælger Troldtekt – får dokumentation for, at akustikpladerne lever op til bæredygtige kriterier i bred forstand.

Målet med Cradle to Cradle er en cirkulær økonomi, hvor alting skal ses som en ressource for noget andet, hvor produktion baseres på vedvarende energi, og hvor mangfoldighed, herunder biodiversitet, er i fokus.

Når en virksomhed vil have sine produkter Cradle to Cradle-certificeret, kræver det løbende fremskridt inden for fem områder:

  • Materialesundhed
  • Genanvendelse
  • Vedvarende energi
  • Ansvarlig forvaltning af vandressourcen
  • Social ansvarlighed

Troldtekt akustikplader er foreløbig certificeret på sølvniveau – det tredje af Cradle to Cradles fem niveauer, som går fra basis til platin. Certificeringen omfatter hele serien af Troldtekt træbetonprodukter, og Troldtekt forventer at avancere til guldniveau i andet halvår af 2021.

>> Læs mere om Troldtekts Cradle to Cradle-certificering

2. Bidrager til point i certificering af bæredygtige bygninger

Flere boligselskaber vælger, at deres byggeri skal certificeres efter en bæredygtig bygningscertificering – typisk DGNB. Certificeringen er med til at sætte bæredygtigheden på formel, og i certificeringen vurderes boligerne ud fra en lang række kriterier. Det samlede antal point afgør, hvilket certificeringsniveau bygningen kan opnå.

Blandt andet via Cradle to Cradle-certificeringen og brugen af certificeret træ bidrager Troldtekt positivt til pointene i flere af de førende certificeringer.

Rambøll har udarbejdet dokumentationspakker, som er en hjælp, når rådgivere skal vurdere Troldtekts bidrag til et specifikt projekt. Af dokumentationen fremgår det blandt andet, at Troldtekt kan bidrage til kriterier, som tilsammen udgør over halvdelen af de samlede point i en DGNB-certificering.

>> Læs mere om Troldtekts bidrag til de bæredygtige bygningscertificeringer

3. Fokus på fire FN-verdensmål

FN’s 17 verdensmål har fundet vej ind i de fleste brancher – også byggeriet, som kan bidrage til, at flere af målene bliver opfyldt. Troldtekt har valgt at arbejde aktivt med de fire verdensmål (og herunder syv delmål), hvor virksomheden kan gøre den største forskel.

Mål 3 – Sundhed og trivsel: Troldtekt sikrer et sundt indeklima i bygninger. Det er i detaljer dokumenteret, at akustikpladerne ikke indeholder stoffer, som er skadelige for mennesker og miljø.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion: For eksempel kommer alt strøm i Troldtekts produktion fra vindkraft, og produktionsaffaldet opdeles i fraktioner, så det kan skabe værdi som næringsstof i naturen eller som råvare i produktion af ny cement.

Mål 15 – Livet på land: Alt træ i Troldtekt akustikplader er certificeret efter førende standarder for bæredygtig skovdrift. Kunderne kan frit vælge mellem PEFC™- og FSC®-certificerede (FSC®C115450) akustikplader.

Mål 17 – Partnerskaber for handling: Troldtekt samarbejder med en række andre aktører, der ligesom Troldtekt også arbejder for at fremme cirkulær økonomi i byggeriet. Iblandt dem er FSC Danmark, Cradle to Cradle NGO (Tyskland) og Cradlenet (Sverige).

4. Certificeret træ gavner livet i skovene

Ved Troldtekts fabrik i den danske by Troldhede ligger der stakke af råtræ, så langt øjet rækker. Når træet er afbarket og tørret i seks måneder, indgår det som råvare i de originale Troldtekt akustikplader.

Træ som byggemateriale er med til at fremme den grønne omstilling. Og når træet kommer fra dokumenteret bæredygtige skove, understøtter det samtidig biodiversiteten. I Troldtekt akustikplader indgår kun træ fra danske skove, som er certificeret efter de førende skovstandarder – FSC® (FSC®C115450) og PEFC™.

Standarderne stiller krav om blandt andet hensyn til planter og dyr, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan reproducere, samt at en vis andel af skoven forbliver urørt. På den måde er Troldtekt med til at beskytte skovene mod tab af biodiversitet.

Se også vores film, hvor Søren Dürr Grue – direktør i ngo’en FSC Danmark – viser rundt i skoven, mens han fortæller om de krav, som FSC-ordningen stiller til skovene.

5. Et sundt indeklima er også bæredygtighed

Et bæredygtigt boligbyggeri skal tilgodese både miljø, økonomi og sociale forhold, herunder sikre et sundt indeklima for beboerne. Støj, dårlig luftkvalitet og meget tør eller fugtig indeluft kan gå ud over trivslen og i værste fald helbredet.

Mange faktorer spiller ind på indeklimaet, og Troldtekt akustikløsninger kan bidrage positivt inden for flere af dem:

  • Troldtekt sikrer god akustik i boligen.
  • Skjult lavimpulsventilation gennem Troldtekt loftet kan sørge for en jævn indblæsning af frisk luft uden træk.
  • Troldtekt træbeton kan optage og afgive fugt – og dermed bidrage til at sikre et indeklima med den rette luftfugtighed. Luftfugtigheden har betydning for beboernes oplevede komfort i et rum.
  • Troldtekt er dokumenteret fri for skadelige indholdsstoffer.
  • Akustikpladerne har opnået Indeklimamærket i de bedste kategorier i forhold til afgasning og partikelafgivelse.

>> Læs mere om Troldtekt og det sunde indeklima

Cirka hver femte danske bolig er almen, og almene boligselskaber spiller en væsentlig rolle i byggeriets grønne omstilling. Flere boligbyggerier bliver certificeret efter bæredygtighedstandarden DGNB – og der er masser af inspiration at hente fra de vellykkede projekter. Foto: Boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke ved Aarhus, ©Helene Høyer Mikkelsen, arkitekt.
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

TEMA: Alment boligbyggeri

På temasiden her kan du læse flere ekspertinterviews og se flere inspirerende eksempler på alment boligbyggeri.

Fra vellykkede transformationer af udsatte bydele til nye boligafdelinger, der sætter en høj standard inden for bæredygtighed.