Efter endt levetid: Sådan kan Troldtekt akustikplader indgå i nye kredsløb

Troldtekt arbejder med returmodeller, der kan give akustikpladerne en eller flere ekstra livscyklusser.

10.06.2024

Ordninger for træbetonrester fra både Troldtekts egen produktion og kundernes byggepladser er etableret i Danmark. Ambitionen er også at genbruge, genanvende og upcycle plader fra nedrivninger.


Både længden og antallet af livscyklusser spiller en nøglerolle i byggeriets cirkulære økonomi. Det handler groft sagt om:

1. at forlænge materialernes levetid

2. og dernæst give dem en nyttig funktion i nye kredsløb.

For at det kan lade sig gøre, skal materialer have en styrke og holdbarhed, som gør dem i stand til at opfylde deres funktion i mange år. Det er langt mere bæredygtigt at bevare et loft i for eksempel 70-80 år – og eventuelt flytte det til en ny bygning undervejs – end det er at skifte til et nyt loft allerede efter 20 år.

Forudsætningen for den cirkulære økonomi er, at materialet er sundt – altså uden skadelig kemi. At sende skadelige kemikalier i omløb, er en dårlig løsning for både mennesker og miljø, og det reducerer muligheden for genanvendelse.

I Troldtekts tilfælde er levetiden i miljøvaredeklarationer (EPD’er) opgjort til mindst 50 år, fastsat ud fra en tysk database med kategorier af byggematerialer. Da bygningscertificeringer som for eksempel DGNB regner ud fra en bygningslevetid på 50 år, er beregninger med Troldtekt også ud fra de 50 år.

Erfaringer fra virkeligheden peger dog snarere på i hvert fald 70 års levetid. Og materialesundheden i akustikpladerne er certificeret på guldniveau efter produktstandarden Cradle to Cradle Certified®.

Visionen bag Cradle to Cradle er en verden uden affald. Derfor har Troldtekt A/S store ambitioner inden for genbrug og genanvendelse og arbejder med flere forskellige cirkulære modeller og scenarier for forskellige affaldsfraktioner:

Både ude og inde i højhuset TRÆ er der anvendt en stor mængde genbrugsmaterialer.

Forebyg og genbrug

Tina Snedker Kristensen, bæredygtigheds- og kommunikationschef hos Troldtekt, har siden 2011 været dybt involveret i Troldtekts strategiske tilgang til Cradle to Cradle-konceptet. Hun tager fat i EU’s Waste Directive fra 2008, når hun skal fortælle om Troldtekts ambitioner:

– For os handler det om, at vi skal så højt op i hierarkiet som muligt. At forebygge affald er den bedste løsning. Vi ser heldigvis, at flere bygherrer og rådgivere bevarer Troldtekt loftet, når de transformerer deres bygninger til nye formål. Derudover vil vi gerne hjælpe markedet med at sørge for, at de fuldt funktionelle akustikplader bliver genbrugt i en anden bygning. Det vil vi blandt andet gøre i samarbejde med entreprenører, bygherrer og rådgivere, så vi kan etablere de mest værdiskabende cirkler for de brugte plader. Vi vil gerne undgå, at pladerne risikerer end of life – og sikre, at de i stedet får et second life, siger Tina Snedker Kristensen.

Det er for eksempel tilfældet i Aarhus-byggeriet TRÆ, som du kan læse mere om her.

Hun tilføjer, at Troldtekt lægger stor vægt på at yde support og vejlede om både reparation og maling af Troldtekt lofterne. Og at der allerede er gennemført pilotprojekter både med genbrug og genanvendelse af Troldtekt plader.

Kasserede plader og fraskær er blevet til smuld hos North Trade House og får en ny funktion i det biologiske kredsløb.

Rester og spild får ny værdi

Trinnet under forebyggelse og genbrug er genanvendelse. Her har Troldtekt allerede etableret returordninger for de træbetonrester, som aldrig når ind i byggeriet.     

Mest etableret er ordningen med produktionsspild i form af kasserede plader og fraskåret træbeton fra fasningen af plader. En lokal samarbejdspartner nær fabrikken – North Trade House A/S – modtager kasserede plader og fraskær, som får en ny funktion i det biologiske kredsløb.

I praksis knuser North Trade House pladerne, som dels bliver upcyclet til for eksempel træpiller, dels bliver genanvendt som for eksempel husdyrstrøelse, udlægning på ridebaner, ukrudtshæmmende bunddække i skovbrug og plantager samt til stabilisering af fugtige køreveje.

Smuld fra Troldtekts fasehal tager cementleverandøren Aalborg Portland retur, så det kan indgå i cementproduktionen. Træ-indholdet i Troldtekt smuldet bidrager til forbrændingsprocessen og erstatter fossile brændsler (energi), mens cement-indholdet bliver til råvare (filler) i ny cement.


Fra byggeplads til biologisk kredsløb

Troldtekt har en returordning for den træbeton, der bliver skåret eller sorteret fra på byggepladserne. Kunderne kan med ordningen returnere deres rene fraskær og spild, som derefter vil blive genanvendt i det biologiske kredsløb via den danske samarbejdspartner North Trade House – på samme måde som produktionsaffaldet fra Troldtekts egen fabrik.

– Næste skridt er, at vi får indgået tilsvarende samarbejdsaftaler på vores andre primære markeder som Tyskland og Sverige, så vi lokalt kan genanvende affald på det højest mulige værdiniveau, siger Tina Snedker Kristensen. 

Et potentiale i at upcycle

Når Troldtekt akustikpladerne efter 50-80 år har udtjent deres første livscyklus i en bygning, kan både genbrug, genanvendelse og upcycling komme ind i billedet. Troldtekts chef for cirkulære løsninger, Darma Louise Duus, forklarer:

– Når pladerne efter mange årtier har nået en stand, hvor det ikke længere giver mening at bevare eller direkte genbruge, vil vi gerne sikre, at de indgår i et nyt kredsløb på anden vis. Det kunne være genanvendelse via nogle af de samme ordninger, som vi har for produktions- og byggepladsaffald. Men vi forventer at en del af pladerne stadig har en stand, hvor de kan upcycles til nye produkter via vores egen produktion – altså også få et second life.

– Vi skal nu undersøge, hvor stor en del af de nedtagne plader der typisk kan få et second life. Hele plader, som er i fin stand, kan vi relativt simpelt genintroducere på markedet. Når det gælder plader, som er forarbejdet under montering eller senere i deres første livscyklus, skal vi vurdere, hvor ressourceeffektivt og nænsomt vi kan upcycle og behandle. De vil typisk komme retur i forskellige ukurante størrelser, fordi de er tilpasset til afslutningen af et loft, skåret til for at passe til lampeudtag eller lignende, siger Darma Louise Duus og fortsætter:

– Vi kan ikke finde en løsning til re-design, som passer optimalt til alle returnerede plader, hvis vi skal opretholde en skala og økonomisk bæredygtighed. Så i stedet for ”one size fits all”, må vi designe løsninger ud fra princippet om ”sizes that fit most”. Desuden arbejder vi med flere scenarier, så vi kan genanvende alle kvaliteter og dermed undgå affald.

Lang levetid er det bedste scenarie

Fremover vil ordninger som det nye materialepas gøre det nemmere at få dokumentation for bearbejdning af akustikpladerne i brugsfasen – for eksempel med maling. Derfor arbejder Troldtekt blandt andet på returaftaler, så kunderne allerede nu får papir på, at de kan returnere pladerne om mange årtier, hvis betingelserne i driftsfasen er opfyldt. Men med så lang en levetid skal aftalerne indfases med en lang horisont.

– Det er dog vigtigt at slå fast, at vi aldrig må se materialers lange levetid som et problem. Lange levetider er det bedste scenarie i en cirkulær økonomi. Så først og fremmest skal vi glæde os over, at Troldtekt er et robust og holdbart materiale, der kan tåle slid, fugt og gentagne lag maling, uden at det forringer pladernes styrke eller lydabsorberende egenskaber, siger Darma Louise Duus.